söndag 31 augusti 2014

Missionsbön på Herrestad

Häromdagen skrev jag om att vi inom SAM nu uppmanar till bön och fasta den första måndagen i varje månad. Vi börjar imorgon den 1 september och fokus är att be för SAM:s missionsarbete i Sverige och världen.

Vad jag inte visste då var att det här med att be för missionen den första måndagen i månaden har djupa rötter i Alliansmissionens historia. Det började redan 1838.

En av det tidiga pionjärerna i den väckelse som ledde fram till Alliansmissionens bildande var Emilie Petersen (1780-1859). Hon var en ung tysk kvinna som kom som flykting till Sverige 1814 under Napoleonkriget, tillsammans med sin man Johan Philip. De bosatte sig på godset Herrestad, utanför Värnamo. De greps av den andliga och sociala nöden hos den fattiga befolkningen och använde sina tillgångar till att bygga upp en enastående verksamhet. Emilie var den andliga ledaren och hon har gått till historien som Mormor på Herrestad.

I december 1837 kände hon den helige Andes maning att börja med bönesamlingar för missionen och man började med att utlysa missionsbön på Herrestad den första måndagen varje månad med början den 1 januari 1838. Att be för missionsarbetet den första måndagen i månaden var redan en överenskommelse inom några missionssällskap. Missionsbönerna på Herrestad pågick vad man vet utan avbrott i tjugotvå år och det bar mycket frukt. Läs mer om detta här.

I somras fick jag helt ovetande om denna historia tanken att utlysa bön och fasta den första måndagen varje månad för SAM:s missionsarbete. Så här i historiens ljus känns det profetiskt. Jag tror att det även denna gång ska bära mycket frukt när Guds folk ber och fastar.

Imorgon börjar vi. Vill du vara med?

Om du vill veta mer om hur det går till kan du läsa här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar