onsdag 27 augusti 2014

Bön och fasta på måndag

Detta är en uppmaning till bön och fasta för Alliansmissionens missionsarbete i Sverige och världen den första måndagen varje månad. Vi börjar på måndag den 1 september 2014. Vill du vara med?

Det finns många olika aspekter av bön. En aspekt är bön som ett redskap i den andliga kampen. Paulus skriver att vi som kristna befinner oss i en andlig strid. "Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan... mot ondskans andemakter..." (Ef 6:12). Ett av våra främsta vapen i den andliga striden är bönen och när vi till bönen lägger fasta blir den extra kraftfull.

Bön och fasta bör vara en integrerad del i missionsarbetet. Ett exempel på det kan vi se när Paulus och Barnabas är på missionsresa i Apostlagärningarnas trettonde och fjortonde kapitel. Om församlingsledningen i Antiokia är står det: "Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sa den helige Ande till dem: 'Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till.' Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem" (Apg 13:2-3). Barnabas och Saul (Paulus) bad och fastade tillsammans med de andra innan de åkte iväg på missionsuppdraget och även ute i missionsarbetet ägnade de sig åt bön och fasta i viktiga lägen: "I varje församling utsåg de också äldste, och efter bön och fasta anförtrodde de dem åt den herre som de hade kommit till tro på" (Apg 14:23).

Inom Alliansmissionen satsar vi under 2014 och 2015 på en förnyelse av bibelbruk och böneliv. I detta ingår även att lyfta fram fastans betydelse för det kristna livet och tjänsten. Jesus fastade i fyrtio dagar innan han började sin offentliga tjänst och det verkar som att han räknade med att även hans lärjungar ska fasta: "När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna..." (Matt 6:16). Nu vill vi som jobbar på SAM alltså uppmana till gemensam bön och fasta för SAM:s missionsarbete den första måndagen varje månad. Vi tror att det kommer att göra skillnad.

Hur fastar man?
 • Normalfastan är att helt avstå från att äta under en period. Under normalfasta dricker man bara vatten och eventuellt även annan dryck.
 • Om man av hälsoskäl inte kan eller bör fasta (t.ex. om man har haft ätstörningar), kan man istället fasta på annat sätt och avstå från sådant som man normalt ägnar sig åt (t.ex. media, TV, dator).
 • man kan också ha en partiell fasta och avstå från vissa mål eller t.ex. kött och sötsaker.
 • När vi uppmanar till bön och fasta den första måndagen varje månad får man själv avgöra på vilket sätt man fastar och om man vill bryta den på kvällen eller den följande morgonen.
Varför fasta?
 • Det hjälper dig att koncentrera dig på det viktigaste.
 • Det är en övning i självkontroll
 • Det uttrycker din sorg över synden och ditt beslut att leva i omvändelse.
 • Det är ett sätt att ödmjuka sig inför Gud.
 • Det är en solidaritetshandling med de fattiga och ska förenas med goda gärningar (Jes 58).
 • Det är ett vapen i den andliga striden.
 • Det är ett uttryck för ivern att söka Guds vilja inför viktiga beslut
 • Det hjälper när allvarliga hot reser sig mot Guds folk.
 • Det ger kraft när man avskiljer människor för tjänst.
I Richard Forsters bok Vägar till glädje finns att bra och innehållsrikt kapitel om den bibliska grunden för att fasta.

Uppdatering 31/8. Mormor på Herrestad började med missionsbön den första måndagen i månaden redan 1838. Läs mer om detta här.

Uppdatering 11/9. Ett par Dagenartiklar anknyter till ämnet bön och fasta. SAM:s missionsföreståndare Kjell Larsson uppmanar till bön och fasta inför valet på söndag, och EFK har en period av bön och fasta för att söka Herrens ledning inför framtiden.

3 kommentarer:

 1. Tack Ola, för den länken. Det hade jag ingen aning om. Det känns ju profetiskt.

  SvaraRadera
 2. Vad underbart att det finns människor som förordar bön och fasta. Andliga vapen mot det onda och för Guds rike.
  I mitt eget samfund står ledare och evangelister och gör sig breda för att dom klär sig i svart på torsdagar...

  SvaraRadera
 3. Så glad jag blir när jag se att även SAM ber och fastar! Välsignelse över er!

  SvaraRadera