fredag 16 januari 2015

Fem vanor som förvandlar

I sin bok The Five Habits for Highly Missional People beskriver Michael Frost ett holistiskt och missionellt sätt att arbeta med lärjungaträning. Nu har den lilla boken översatts till svenska av Sara Möller och finns gratis att ladda ner med titeln: Fem vanor som förvandlar. Den engelska utgåvan går att ladda ner här.

Att vara missionell är en vana, menar Frost. Våra vanor formar vår livsstil. Grundfrågan handlar om hur vi som Jesu efterföljare lever liv som skapar nyfikenhet hos andra, men också tål att ifrågasättas och granskas. Vi är vad vi vanemässigt gör, menade en gång Aristoteles. Det är därför som lärjungaskap hela tiden återkommer till våra handlingar, våra vanor. Michael Frost beskriver fem sådana vanor som samtidigt formar oss som lärjungar, vässar vårt missionella beteende och öppnar för att vi på ett naturligt sätt kan dela tron på Jesus med andra. Han använder akronymen BELLS för detta. Låt oss se närmare på dessa vanor.
  • Bless (Välsigna) – varje vecka i ord och/eller handling välsigna tre personer, varav minst en av dem inte är en del av församlingen. På detta sätt fostras vi i generositet.
  • Eat (Äta) – att äta tillsammans med tre personer den här veckan, varav minst en inte är en del av församlingen. På detta sätt fostras vi i gästfrihet.
  • Listen (Lyssna) – att ta minst en stund den här veckan att lyssna in Andens röst, men också lyssna aktivt på de människor jag har omkring mig. På detta sätt fostras vi i att vara ledda av den helige Ande.
  • Learn (Lära) – att ta minst en stund den här veckan för att lära av Kristus, genom att läsa evangelierna och läsa böcker om Jesus Kristus. På detta sätt fostras vi i att bli mer lika Jesus.
  • Sent (Utsänd) – att den här veckan föra dagbok över hur jag har uttryckt Guds rike i ord och handling till människor jag möter i vardagslivet. På detta sätt fostras vi till att vara missionärer.

Att forma nya vanor är svårt och kräver både beslutsamhet och tid. Det vet alla som någon gång bestämt sig för att börja (eller sluta) göra något. Därför behöver vi hjälp av varandra. Så är det också när det gäller att forma missionella vanor i församlingen. Vi klarar inte detta på egenhand, utan behöver göra det tillsammans. Därför har BELLS blivit den grundrytm som församlingen Small Boat Big Sea, där Michael Frost hör hemma, lever med. När man möts till gemensam gudstjänst används BELLS som mönster för hur gudstjänsten går till. Dessutom formar man smågrupper på tre till fem personer som möts varje vecka för att hjälpa varandra att hålla fast vid de fem vanorna och lära från varandras erfarenheter. Dessa liknar i mångt och mycket de lärjungagrupper som finns i andra sammanhang men kallas för DNA-grupper och handlar om Djupgående lärjungaskap, Närande gemenskap, ömsesidig Ansvarighet. Vid varje träff samtalar deltagarna om hur de levt ut de fem vanorna under den gångna veckan.

De här fem vanorna som förvandlar är något som vi ska börja praktisera i vår församling nu under 2015. Det känns spännande och utmanande och jag hoppas att det formar oss till en mer missionell gemenskap, och att det gör oss mer generösa, mer gästfria, mer ledda av Anden och mer Kristuslika, och att det formar oss till missionärer var vi än är. Det är något att be om för 2015.

1 kommentar:

  1. Tack för att du delade det här, Jonas. :) Jag har läst en del av innehållet och det jag hitintills har läst har varit mycket spännande och högintressant.

    SvaraRadera