lördag 24 januari 2015

Två böcker om dopet

Understanding Four Views on Baptism

Idag tänker jag presentera två böcker om dopet. Den första heter Understanding Four Views on Baptism och är skriven av fyra teologer som representerar var sitt synsätt. Jag gillar verkligen den här typen av debattbok där olika uppfattningar möts och författarna får kommentera varandras kapitel. John H. Armstrong är redaktör för boken och har skrivit inledande och avslutande kapitel.
 
Boken behandlar fyra olika synsätt som finns inom den protestantiska kristenheten:
 • Thomas J. Nettles representerar en baptistisk dopsyn och argumenterar för att dopet i första hand är ett yttre tecken på en andlig verklighet och att endast den som bekänt sin tro och omvänt sig ska döpas (detta är även den anabaptistiska synen).
 • Richard L. Pratt Jr. representerar den reformerta synen och argumenterar för att dopet är ett förbundets sakrament och att det även ska ges till de troendes barn som ett tecken på att de ingår i förbundet.
 • Robert Kolb representerar den lutherska synen och argumenterar för att det i första hand är Gud som är verksam i dopet genom sitt ord och att dopet pånyttföder och räddar den som blir döpt och att även små barn därför ska döpas.
 • John D. Castelein representerar en annan baptistisk syn som finns inom rörelserna Christian Churches och Churches of Christ. Han argumenterar för troendedop genom nedsänkning precis som baptisten, men menar att man blir frälst och född på nytt när man blir döpt.
Alla författarna har skrivit ett kapitel där de argumenterar för sin syn. De tolkar bibeltexter, refererar till kyrkohistorien och till officiella trosbekännelser. Vad de betonar varierar utifrån vilken tradition de står i. Varje kapitel avslutas med att de andra tre kommenterar och analyserar argumentationen. Det är mycket lärorikt och intressant. Dopfrågan är inte alldeles enkel och det är nyttigt att brottas med olika argument. Alla relevanta bibeltexter diskuteras. De stora frågorna är: Vilken är dopets innebörd? Hur hänger dopet ihop med frälsningen? Vem bör döpas? Hur ska dopet ske?

Själv har jag brottats mycket med dopfrågan. Min pappa är präst i Svenska kyrkan och barndopet var en självklarhet när jag växte upp. När jag var femton år mötte jag Jesus och började följa honom. Ganska snart började jag fundera över dopet och det blev en avgörande fråga. Efter att ha studerat Bibeln, läst ett antal böcker och diskuterat med folk från olika sammanhang kom jag fram till att jag inte trodde på mitt barndop. Därför lät jag döpa mig i Baptistkyrkan Betania i Jönköping och det blev min nya församling. Det har jag aldrig ångrat. Jag har fortsatt att studera dopfrågan och jag har fortfarande en baptistisk övertygelse. Nya testamentet visar att omvändelse, tro och dop hänger samman. Ett dop, utan tro hos den som blir döpt är inget riktigt dop, och jag menar att det utesluter dop av små barn. Jag är baptist, men har respekt för att andra tänker annorlunda.

Vad hindrar att jag blir döpt?

Tigleth Malkey är pastor i pingstförsamlingen Södertäljekyrkan. Han är uppvuxen inom den syrisk-ortodoxa kyrkan och liksom mig fick han brottas med dopfrågan när han hade mött Jesus i tonåren. Han kom till samma slutsats som jag och lät döpa sig i Pingstkyrkan i Södertälje. Nu har han skrivit en bok om dopet och den riktar sig särskilt till dem som liksom honom själv har vuxit upp inom ortodoxa eller katolska kyrkor och brottas med frågan om ifall barndopet är giltigt. Boken heter: Vad hindrar att jag blir döpt?

Det här är en tunn liten bok med bara 80 sidor text. Författaren tar upp de flesta texter i Nya testamentet som handlar om dopet och förklarar dem på ett enkelt och rakt sätt. Det här är ingen djup och analyserande text, utan den är snarare lättillgänglig och personlig med många bra poänger och illustrationer. Det är tydligt att boken riktar sig till den assyrisk/syrianska miljön i Södertälje, och det ger den en intressant infallsvinkel. Jag tror att den kan få stor betydelse i det sammanhanget. I Södertälje finns även mandéerna, som håller fast vid Johannes döparens dop och även detta berörs i boken. Den är bra och lättläst, men ibland blir argumentationen väl enkel och bibelanvändningen lite slarvig i mitt tycke. Men det är roligt att en ung svensk pastor skriver om dopet. Det är ett samtal som vi verkligen behöver och Tigleth Malkeys bok är mycket välkommen.

Det finns levande kristna med olika dopsyn. Kan vi vara ett i Kristus även om vi tänker olika om dopet? Jag tror att det är möjligt. Själv jobbar jag inom Svenska Alliansmissionen där olika synsätt finns sida vid sida. Inom Alliansmissionen finns faktiskt både troendedop och barndop. Det fungerar därför att vi är överens om vad som är det centrala i tron, vi är överens om att dopet är viktigt men inte det mest centrala och vi respekterar att vi har olika synsätt. Jag är en övertygad baptist, men jag fungerar i ett sammanhang med dubbel dopsyn. Det kanske jag återkommer till vid ett annat tillfälle.

Vad tänker du om dopet?

2 kommentarer:

 1. Gunnevi Karvonen29 januari 2015 16:09

  Varför skall det alltid talas om "den baptistiska dopsynen, den lutherska dopsynen", och alla andra kyrkors dopsyn..

  GUDS ORD ger klart och tydligt svar på våra spekulanter om olika dopsyner.
  Det står klart och tydligt att det finns bara ETT DOP - "Det bibliska dopet" vill jag kalla det.

  GUDS ORD säger också klart och tydligt att den gamla människan skall begravas - NER under ytan !
  Vi begravar den gamla människan!

  När en människa begravs så lämnas ju inte halva kroppen ovanför ytan - inte några kroppsdelar alls!

  Så gäller även vid det BIBLISKA DOPET - man begravar den gamla människan, alltså ska hela kroppen ner under ytan !

  JESUS skall vara (borde få vara) vår förebild även när det gäller dopet.

  "Ditt Ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."

  SHALOM !

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Gunnevi och tack för din kommentar. Jag sympatiserar med din övertygelse, men man kan ju inte förneka att det finns olika dopsyn i olika kyrkor. Jag tror att det är bra att samtala med dem som har en annan syn än den man själv har. Därför tycker jag om den här typen av böcker där evangelikala kristna med olika synsätt diskuterar med varandra i en god ton. Det lär man sig mycket av.

   Radera