lördag 3 januari 2015

Första måndagen i varje månad

Vill du vara med och be och fasta den första måndagen varje månad 2015?

Den första måndagen varje månad är det bön för missionsarbetet i Sverige och världen. Det är en tradition som har djupa rötter i Alliansmissionens historia. Det började redan 1838.

En av det tidiga pionjärerna i den väckelse som ledde fram till Alliansmissionens bildande var Emilie Petersen (1780-1859). Hon var en ung tysk kvinna som kom som flykting till Sverige 1814 under Napoleonkriget, tillsammans med sin man Johan Philip. De bosatte sig på godset Herrestad, utanför Värnamo. De greps av den andliga och sociala nöden hos den fattiga befolkningen och använde sina tillgångar till att bygga upp en enastående verksamhet. Emilie var den andliga ledaren och hon har gått till historien som Mormor på Herrestad.

I december 1837 kände hon den helige Andes maning att börja med bönesamlingar för missionen och man började med att utlysa missionsbön på Herrestad den första måndagen varje månad med början den 1 januari 1838. Att be för missionsarbetet den första måndagen i månaden var redan en överenskommelse inom några missionssällskap. Missionsbönerna på Herrestad pågick vad man vet utan avbrott i tjugotvå år och det bar mycket frukt. Läs mer om detta här.

Under förra året tog vi upp den här traditionen igen och vi fortsätter under 2015.  Även detta år uppmanar vi till bön och fasta för Alliansmissionens missionsarbete i Sverige och världen den första måndagen varje månad. Vill du vara med?

Det finns många olika aspekter av bön. En aspekt är bön som ett vapen i den andliga kampen. Paulus skriver att vi som kristna befinner oss i en andlig strid. "Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan... mot ondskans andemakter..." (Ef 6:12). Ett av våra främsta vapen i den andliga striden är bönen och när vi till bönen lägger fasta blir den extra kraftfull.

Bön och fasta bör vara en integrerad del i missionsarbetet. Ett exempel på det kan vi se när Paulus och Barnabas är på missionsresa i Apostlagärningarnas trettonde och fjortonde kapitel. Om församlingsledningen i Antiokia är står det: "Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sa den helige Ande till dem: 'Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till.' Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem" (Apg 13:2-3). Barnabas och Saul (Paulus) bad och fastade tillsammans med de andra innan de åkte iväg på missionsuppdraget och även ute i missionsarbetet ägnade de sig åt bön och fasta i viktiga lägen: "I varje församling utsåg de också äldste, och efter bön och fasta anförtrodde de dem åt den herre som de hade kommit till tro på" (Apg 14:23).

Inom Alliansmissionen satsar vi under 2014 och 2015 på en förnyelse av bibelbruk och böneliv. I detta ingår även att lyfta fram fastans betydelse för det kristna livet och tjänsten. Jesus fastade i fyrtio dagar innan han började sin offentliga tjänst och det verkar som att han räknade med att även hans lärjungar ska fasta: "När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna..." (Matt 6:16). Vi utmanar därför till gemensam bön och fasta för SAM:s missionsarbete den första måndagen varje månad under 2015. Vi tror att det kommer att göra skillnad.

Hur fastar man?
 • Normalfastan är att helt avstå från att äta under en period. Under normalfasta dricker man bara vatten och eventuellt även annan dryck.
 • Om man av hälsoskäl inte kan eller bör fasta, kan man istället fasta på annat sätt och avstå från sådant som man normalt ägnar sig åt (t.ex. media, TV, dator).
 • man kan också ha en partiell fasta och avstå från vissa mål eller t.ex. kött och sötsaker.
 • När vi uppmanar till bön och fasta den första måndagen varje månad får man själv avgöra på vilket sätt man fastar och om man vill bryta den på kvällen eller den följande morgonen.
Varför fasta?
 • Det hjälper dig att koncentrera dig på det viktigaste.
 • Det är en övning i självkontroll
 • Det uttrycker din sorg över synden och ditt beslut att leva i omvändelse.
 • Det är ett sätt att ödmjuka sig inför Gud.
 • Det är en solidaritetshandling med de fattiga och ska förenas med goda gärningar (Jes 58).
 • Det är ett vapen i den andliga striden.
 • Det är ett uttryck för ivern att söka Guds vilja inför viktiga beslut
 • Det hjälper när allvarliga hot reser sig mot Guds folk.
 • Det ger kraft när man avskiljer människor för tjänst.
I Richard Forsters bok Vägar till glädje finns att bra och innehållsrikt kapitel om den bibliska grunden för att fasta. Olof Edsinger har skrivit en kort och mycket informativ text på sin blogg: Fasta - en introduktion.

Om du vill vara med är mitt tips att du redan nu skriver in det i almanackan för hela året. Annars är det lätt att glömma. Man kan gärna komma överens med några stycken och göra det tillsammans och kanske träffas för att be någon gång under dagen. Det gör vi på SAM:s huvudkontor i Jönköping.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar