måndag 23 mars 2020

Var finns Gud i coronatider?

Den senaste veckan har jag jobbat hemifrån. Mina tjänsteresor har blivit inställda och alla mina arrangemang de närmaste veckorna likaså. Det är coronatider! Jag antar att många av er har liknande situationer.

För mig som kristen är det naturligt att fundera på var Gud finns i dessa tider. Har han kontrollen? Kan vi lita på honom? Kan vi lita på Guds beskydd? Kan jag lita på att Gud tar hand om mig? Jag antar att jag inte är ensam om dessa frågor. För mig som dessutom tillhör en så kallad riskgrupp blir frågan väldigt personlig.

När jag brottas med frågor om Gud går jag till Bibeln för att finna svar. Under den senaste veckan har jag fastnat hos profeten Jesaja i Gamla testamentet. I hans gamla bok finns några kapitel som talar rakt in i den aktuella situationen. Jag tänker på Jesaja 24-27, som är ett avsnitt som handlar om den sista tiden. Där har jag funnit tröst och hopp under några dagar. Där har jag också fått inspiration till några tankar om var Gud finns i coronatider. Jag ordnar mina reflektioner under de tre rubrikerna: Guds dom, Guds räddning och Guds makt.

Guds dom
Hela det 24:e kapitlet handlar om att Gud dömer jorden. "Jorden brister och skakar, den skakar och skälver, den skälver och rister. Jorden raglar som en drucken, svajar som ett fallfärdigt ruckel. Den dignar under sin skuld, faller och reser sig aldrig mer"(Jes 24:19-20).

Just nu skakar hela världen och jag tror inte att det går att komma ifrån att i detta ligger också ett mått av Guds dom. Mänskligheten har vänt Gud ryggen och jorden är full av våld, krig, förtryck och ondska. Det är oundvikligt att Gud måste sätta stopp för detta någon gång. "Jorden har vanhelgats av dem som bor där: de har överträtt lagarna, kränkt rätten, brutit det eviga förbundet. Därför fräter förbannelse jorden och de som bor där får bära sitt straff", skriver Jesaja (24:5-6a).

Att tala om Guds dom är inte så populärt i vår kultur. Jag lyssnade igår på senaste avsnittet av Människor och tro i P1, som har temat Coronaviruset - Guds straff eller? Ingen av de intervjuade prästerna tror att Coronaviruset är Guds straff, även om någon menade att det kunde vara ett tecken på att den yttersta dagen är nära. Man märker hur svårt det är att tala om Gud som världens domare och därför är det viktigt att välja sina ord väl när man tar upp ämnet. Jag tror inte heller att det är Gud som står bakom Coronaviruset och skulle inte heller säga att det är Guds straff. Däremot skulle jag säga att det är ett tecken på Guds dom över jorden. Det är inte Gud som har sänt viruset, men han har tillåtit det att komma. På grund av mänsklighetens ondska och synd så råder förbannelse över jorden och mörkrets makter får utrymme att genomföra sina mordiska planer. Det är en Guds dom att mörkret får härja. Det är viktigt att förstå att domen är kollektiv över jorden och mänskligheten. Den som drabbas av Coronaviruset är inte mer syndare än någon annan. Det här handlar inte om Guds dom över enskilda individer, utan om Guds dom över jorden.


Betyder detta att Corona är ett tidstecken och att den yttersta dagen står för dörren. Det kan vi inte veta. Vi vet att vi lever i den sista tiden och att Jesus kommer snart (så har det varit i två tusen år och det har jag skrivit om här: Eskatologi, del 1), men vi kan inte veta om vi står inför det omedelbara slutet. Krig har kommit och gått. Sjukdomar har drabbat världen många gånger tidigare. Vi ska alltid vara beredda, men vi vet inte när det ska ske.

Guds räddning
Att jorden skakar är inte bara ett tecken på Guds dom. Det pekar också på Guds räddning. Gud älskar världen och människorna som lever i den och varje period av svårigheter, lidande, sjukdom och krig är också en möjlighet att vända sig till Gud. C.S. Lewis har skrivit att lidandet är Guds megafon för att väcka en döv värld. Jag tror att det är sant.

I kapitel 25 talar Jesaja om att Gud är vår räddare. "Den dagen ska man säga: Se detta är vår Gud, den räddare som vi hoppades på, låt oss jubla av glädje, han kom till vår räddning" (Jes 25:9).

Det handlar för det första om att han tar hand om de fattiga och svaga här och nu. "Du blev en tillflykt för den svage, en tillflykt för den fattige i hans nöd, skydd mot slagregn, skugga i hetta" (Jes 25:4). Vi kan räkna med Guds beskydd och omsorg i farliga tider. Det är inte en garanti för att vi alltid ska vara friska eller att vi ska slippa att drabbas av det som sker, men det är ett löfte att han tar hand om oss oavsett vad som händer. Sådana löften finns även i Nya testamentet, se t.ex. Matt 6:25-34, Fil 4:4-7, 1 Pet 5:6-7.

För det andra handlar Guds räddning i Jes 25 om den slutliga räddningen på den nya jorden då Herren ska hålla ett stort "gästabud för alla folk" (Jes 25:6) och då "Han ska utplåna döden för alltid. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat" (Jes 25:8). Guds räddning ger oss både trygghet i den nuvarande situationen och ett hopp om en bättre framtid. Jag har skrivit om hoppet om en ny jord här: Eskatologi, del 6.

C.S. Lewis skrev som sagt att lidandet är Guds megafon. 1834 drabbades Jönköping av en koleraepidemi och 600 av stadens 4000 invånare dog i sjukdomen. Det var 15 % av befolkningen. Två år senare började den väckelserörelse som med tiden ledde fram till att Alliansmissionen bildades och att Jönköping fick namnet Smålands Jerusalem. Många tror att det var ett direkt samband mellan koleraepidemin och väckelsen. Låt oss be att det sker igen. Låt oss be att Coronaviruset leder fram till att människor i Sverige och i Europa, ja i hela världen, hör Guds röst i megafonen och vänder sig till honom, så att vi får se Guds räddning.

Guds makt
I kapitel 26 försäkrar Jesaja sina läsare om att Gud har kontrollen över det som sker. Gud har all makt i himlen och på jorden och han styr historien mot det slutliga målet. Vi kan vara helt förvissade om att han inte har tappat greppet. Jes 26:4 (se nedan) har följt mig de sista dagarna. Att Gud har kontrollen betyder inte att allt som sker är Guds vilja, men att allt ligger i hans händer. Gud är inte den direkta orsaken till allt som sker. Han ger mörkrets makter ett visst spelrum, men han har inte tappat kontrollen. Även i dessa turbulenta dagar kan vi förtrösta på Herren. Han tar hand om oss.

Förtrösta alltid på Herren, ty Herren är en evig klippa.
(Jes 26:4)

Jag vill också tipsa om podden Jesusfolket där Micael Grenholm och Lars Gunther samtalar om Corona utifrån ett kristet perspektiv och en artikel i Dagen där de fyra teologerna Ellen Vingren, Hanna Wärlegård, Maria Karlsson och Åsa Molin skriver om en kristen väg i coronatider.

Det finns mycket mer att säga om detta, men det här får räcka för den här gången. Läs gärna Jes 24-27 och fundera själv. Hur tänker du?

2 kommentarer:

 1. Bra att du delar teologiska perspektiv i dessa tider, behövs verkligen! :) Jag håller med dig om att det inte är Gud som står bakom viruset eller har sänt det, utan att det såsom du skriver är mörkrets makter som härjar. Jag anser dock inte att Gud nödvändigtvis specifikt tillåtit corona-viruset, eftersom jag generellt inte anser att allt lidande orsakat av naturkatastrofer, satan eller människor behöver "godkännas" av Gud för att kunna ske.

  Gud har gett änglar och människor en fri vilja, och skapelsen ligger i den ondes våld och naturen ligger under syndens makt. Gud har planterat sitt rike på jorden som en jäst, och vi lever i nådens tid och Gud håller tillbaka domen ännu.

  Jag är medveten om att det finns många synsätt på dessa stora frågor, men vill dela hur jag tänker. :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej David! Tack för dina reflektioner. Det här är svåra frågor och det finns som du säger många olika synsätt. När jag säger att Gud tillåter Coronaviruset tänker jag på två olika perspektiv. Dels på Jobs bok, som visar på att satan inte kunde slå Job med olyckor utan Guds tillåtelse och dels på Romarbrevets första kapitel som visar att Guds vrede (och dom) visar sig över världen genom att Gud utlämnar människorna åt deras egna begär och egna vägar. Gud tar bort sitt beskydd och tillåter konsekvenserna att komma och drabba världen. Därför tänker jag att det som sker nu är ett tecken på Guds dom. Samtidigt tror jag att det är viktigt att framhålla att Gud inte har tappat kontrollen och att vi kan lita på att han har allt i sin hand.

   Radera