onsdag 8 april 2020

Bokpresentation: Global Church Planting

Det är märkliga tider vi lever i. En del har mycket mer att göra än vanligt, andra har mycket mindre att göra. Om du hör till den senare kategorin kanske du har tid att läsa böcker, t.o.m. tjocka böcker. Det är en sådan jag vill tipsa om idag.

Global Church Planting - Biblical Principles and Best Practices är en av de bästa böcker jag har läst om församlingsplantering, kanske den allra bästa (och jag har läst många). Författarna har tillsammans femtio års internationell erfarenhet av församlingsplantering och boken är mycket grundlig på alla plan. Den är förankrad i bibliska principer, baserad på efterforskning och erfarenhet och skickligt presenterad.

Båda författarna hör hemma inom Evangelical Free Church of America (EFCA), som är ett systersamfund till Svenska Alliansmissionen (SAM) där jag arbetar. Vi är båda med i den världsvida gemenskapen International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC) och det är ett sammanhang som inger förtroende. Jag mötte Craig Ott i Kristiansand, Norge för några år sedan på en europeisk konferens om församlingsplantering. Han gjorde ett gott intryck och hade en mycket bra föreläsning om vad evangeliet är.

Styrkan i boken är att den verkligen är global. Den bygger på erfarenheter från hela världen och alla typer av kulturer. Den är verkligen inte inskränkt amerikansk som så många andra böcker i den här kategorin. En annan styrka är att den har bra koll på alla typer av församlingsmodeller, strategier och rörelser, från megachurch och multisite till husförsamlingar och church planting movements. Boken rekommenderas av profiler som David Garrison, Ed Stetzer och Rick Warren. Jag gillar verkligen den bredden.

Boken är en riktig tegelsten. Den har 450 sidor och 19 kapitel och är indelad i fyra stora delar.

Den första delen lägger den bibliska grunden och tar upp frågor om vad en församling är, varför man ska plantera församlingar och vad vi kan lära oss om ämnet i Nya testamentet.

Den andra delen tar upp strategiska frågor och diskuterar församlingsplanteringsrörelser, olika strategier för församlingsplantering och olika församlingsmodeller. Författarna förordar det som de själva kallar för apostolisk församlingsplantering och utmanar mig till en del nytänkande.

Den tredje delen är den mest omfattande och där går författarna igenom en församlingsplanterings fem olika faser under rubrikerna: Förberedelse, Uppstart, Etablering, Strukturering samt Nyplantering. Den här delen är oerhört lärorik jag kommer att ge en översikt över de olika faserna i ett senare inlägg.

Den fjärde delen tar upp några kritiska faktorer som t.ex. församlingsplanterarens personliga liv, hur man får ett team att fungera och hur man planterar församlingar som vittnar om Guds rike och påverkar det omgivande samhället.

Boken är trots sin storlek och sitt djup relativt lättläst och innehåller många bra översikter och diagram. Det här är en bok som jag rekommenderar varmt till den som vill gräva djupare i det som handlar om mission, lärjungaträning, multiplikation och församlingsplantering. Det är en bok som jag själv går tillbaka till med jämna mellanrum och jag kommer att dela några lärdomar från den i kommande inlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar