fredag 17 april 2020

Lärdomar från Jesus om församlingsplantering

Häromveckan presenterade jag boken Global Church Planting och de fem faser i en församlingsplantering, som behandlas i den. Här kommer nu ytterligare en lärdom från boken. I ett kapitel behandlas den bibliska grunden för församlingsplantering och författarna börjar med att lyfta fram fyra lärdomar från Jesus undervisning. Att börja i evangelierna och inte i Apostlagärningarna är något jag själv brukar betona när jag talar om församlingsplantering och jag tycker att det är intressant att även dessa författare gör det. Det här är deras fyra viktiga lärdomar från Jesus när det gäller mission och församlingsplantering.

Utbreda Guds rike
Jesus talade mycket om Guds rike och hur det kom till jorden genom honom. Att förstå vad Guds rike handlar om är viktigt för att förstå församlingens uppdrag. Mission handlar om att vittna om Guds rike, leva i Guds rike och utbreda Guds rike. Det handlar om att Jesus får vara kung på alla områden i livet. Att plantera församlingar handlar om att forma gemenskaper som vittnar om och återspeglar Guds rike.

Läs mer om detta här:
Sök först Guds rike
Guds rike
Creating Communities of the Kingdom


Sådd och skörd
Församlingsplantering handlar om att så ut Ordet. Om man inte sår får man inte någon skörd. Liknelsen om såningsmannen som finns i Mark 4:3-20 (med paralleller i Matt 13 och Luk 8) är mycket viktig här. En församlingsplanterare sår ut Guds ord mycket och överallt. En del av det som sås ut faller i den goda jorden och ger stor skörd. Det är mycket av sådden som inte faller i god jord och därför inte ger god frukt, men man ska ändå inte ge upp. Såningsarbetet måste fortsätta. Fortsätt att så ut Guds ord, så blir det till slut skörd och en ny församling som planteras.

Samla sanna tillbedjare
Den tredje lärdomen är att det som skördas ska samlas ihop. Det är tydligt i flera sammanhang att skörden handlar om att människor kommer till tro (Matt 9:37-38, Luk 10:2). Jesus är intresserad av människor och han vill att de ska bli sanna tillbedjare, som tillber Fadern i ande och sanning (Joh 4:23-24). I samma kapitel talar Jesus om den stora skörden av människor (Joh 4:35-42). Församlingsplantering handlar om att samla människor i gemenskap för att tillbe Gud i ande och sanning.

Göra lärjungar
Till sist kan vi också se församlingsplantering i det uppdrag som Jesus gav till sina lärjungar. Han sa till dem att göra lärjungar av alla folk genom att döpa och undervisa (leda till tro och träna). Att göra lärjungar handlar alltså både om evangelisation och lärjungaträning och det är dessa två saker som är motorn i all församlingsplantering. Om inte människor kommer till tro och blir lärjungar kommer arbetet inte att bestå och bära frukt. Jesus är själv en förebild i hur man undervisar och tränar lärjungar och vi kan lära oss mycket av Jesus som pedagog.

Jag har skrivit mer om lärjungaträning och församlingsplantering i dessa texter:
Lärjungaskap på fem fingrar
Lärjungaträningens ABC
Vad är missionsuppdraget?
Vem bygger egentligen församlingen?

Se även boken The Jesus Model som tar upp församlingsplantering utifrån Jesus och evangelierna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar