fredag 3 april 2020

Bön och fasta i coronatider

Hur ska man reagera och agera i tider av kris? Det är en aktuell fråga. Just nu upplever världen en av de största kriserna under min livstid och den här gången kommer det väldigt nära. Coronaviruset drabbar även norra Europa, som i vanliga fall är en ganska trygg del av världen. Nu skakar grundvalarna för hela tillvaron.

För Guds folk är det naturligt att vända sig till Gud i tider av kris. Detta finns det flera exempel på i Bibelns berättelser.

När Jerusalem hotades av fiendens arméer blev kung Joshafat förskräckt och utlyste en fasta för hela folket och vände sig till Gud i bön (2 Krön 20:3-6).

När hela det judiska folket var hotat av utrotning utlyste drottning Ester en tre dagars fasta för alla judarna som bodde i Persiens huvudstad Susa (Ester 4:15-17).

När innevånarna i den Assyriska huvudstaden Nineve hörde Jonas predikan om att staden skulle förstöras omvände de sig och utlyste en fasta (Jon 3:1-11).


När Esra och folket som var med honom skulle ge sig ut på den farliga resan till Jerusalem förberedde de sig genom att be och fasta (Esra 8:21-23).

I samtliga dessa berättelser kan man läsa om hur Gud griper in och svarar på bönerna. I ovan nämnda berättelser är det många som fastar tillsammans. I andra berättelser kan vi läsa om hur en enskild person fastar och ber i en tid av kris. Som t.ex. Nehemja när han får höra om hur illa det är ställt i Jerusalem (Neh 1:1-11) eller Daniel några år tidigare när han förstod att tiden var inne för att folket skulle vända tillbaka till Jerusalem (Dan 9:1-4).

De här berättelserna har talat till mig under de senaste dagarna och jag kan inte komma ifrån tanken att Gud i dessa coronatider kallar sitt folk till bön och fasta. Det är hög tid att söka Gud och det gäller även mig. Det är dags för mig att ödmjuka mig och söka hans ansikte och jag känner att det är ett bra läge nu när det bara är en vecka kvar till långfredagen. Några kanske redan fastar på ett eller annat sätt eftersom vi är i kyrkoårets fasteperiod inför påsken. Jag brukar fasta med viss regelbundenhet, men inte speciellt under påskfastan. Men i år upplever jag att det är läge att fasta under nästa vecka, som också är den stilla veckan. Jag brukar fasta den första måndagen i varje månad, och det är ju på måndag, och sen kan jag fortsätta lite till och begrunda påskens händelser. Hur Jesus död och uppståndelse ger liv till världen. Hur lidande och död kan ge förlåtelse, förnyelse och liv.

Idag hade vi ledarsamling i vår församling och vi beslutade att vi ska uppmuntra till bön och fasta under nästa vecka. I vår gemenskap vill vi söka Gud tillsammans och be om hans förbarmande och hjälp i denna svåra tid. Vi ska be för hela världen, för Sverige, för Jönköping, för Råslätt, för vår egen församling och för oss själva. Och framför allt ska vi överlåta oss till Gud och lyssna till vad han vill säga oss. Att fasta ger en extra tyngd till bönen.

Var och en kan besluta själv på vilket sätt och hur mycket man ska fasta. Att fasta innebär att under en period frivilligt avstå från något som man vanligtvis gör. Det här är några varianter av fasta.
  • Normalfastan innebär att helt avstå från att äta under en period. Under normalfasta dricker man bara vatten och eventuellt även annan dryck.
  • Partiell fasta är att avstå från vissa saker när man fastar, t.ex. en eller flera måltider under dagen, lagad mat, kött eller sötsaker.
  • Mediafasta är att avstå från t.ex. sociala media, TV, dator, nöjen, spel m.m. Det kan vara ett bra alternativ om man av hälsoskäl inte kan eller bör fasta från mat (t.ex. om man har eller har haft ätstörningar).
Jag hoppas att många vill vara med och söka Gud under nästa vecka. Det kan göra stor skillnad. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar