måndag 31 december 2012

Sök först Guds rike - ett ord för 2013

Det är nyårsafton. Snart börjar 2013. Så här på årets sista dag vill jag ge ett Jesusord för det nya året. Jag har bestämt mig för att göra Matt 6:33 till mitt motto för 2013. Jesus sa: "Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." Eller med andra ord: Sätt Gud och Guds angelägenheter först i era liv så kommer han att se till att ni får allt vad ni behöver för att klara er i framtiden. Det är en tvådelad uppmaning och ett löfte som hänger ihop med den. Det är detta jag vill skriva om inför det nya året.

Sök först Guds rike

När Jesus började predika för människorna talade han om Guds rike. Guds rike är nära, omvänd er! Guds rike var huvudtemat i hans förkunnelse. För oss som lever nu, 2000 år senare kan det vara lite svårt att förstå vad som menas med Guds rike, men man kan säga att Guds rike handlar om att Gud regerar, att Gud är kung. Guds rike är att Guds vilja sker; Guds rike är där Gud regerar. En dag i framtiden kommer Guds rike att komma helt och fullt. Ondskan kommer att utplånas och godheten segra. Men redan nu bryter Guds rike fram mitt ibland oss. När människor lyssnar till Jesus och tror på hans budskap, då är det Guds rike som bryter fram. När människor  omvänder sig och låter Gud regera i sina liv, då är det Guds rike som kommer. När människor byter sida och sluter sig till den nya gemenskapen: Guds rikes nya folk, då bryter Guds rike fram.

När Jesus säger att vi ska söka Guds rike först är det många saker som är med i bilden:

 • Guds rike är andligt liv i gemenskap med Gud, "rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande" (Rom 14:17)
 • Guds rike är seger över det onda, helande och befrielse
 • Guds rike är en ny gemenskap, upprättade relationer 
 • Guds rike är rättvisa och fred på jorden och ansvar för skapelsen
 • Guds rike är ett nytt sätt att leva, en ny livsstil, riket annorlunda, människor som gör Guds vilja.
 • Guds rike är ett framtida rike, den kommande tidsåldern.
 
Att söka Guds rike handlar om att söka alla dessa saker. Det är detta det handlar om när Jesus lär oss att be: "Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen" (Matt 6:10).

Sök hans rättfärdighet

Nu kommer vi till den andra delen av uppmaningen: "...och hans rättfärdighet".
 
Den text vi studerar idag finns mitt i bergspredikan. Det avsnitt i Matteusevangeliet där Jesus på ett mycket radikalt sätt talar om för sina lärjungar hur han vill att de ska leva. Jesus har vandrat omkring i Galiléen en tid. många följer honom. En dag samlar han sina lärjungar på ett berg och börjar tala. Det handlar om hur man lever i Guds rike och det är mycket utmanande. Det handlar om Guds rättfärdighet i våra liv (Matt 5:20). Rättfärdighet handlar om ett rätt förhållande till Gud och ett rätt liv. När Jesus uppmanar oss att söka hans rättfärdighet handlar det om två olika saker.


1. Rättfärdigheten som gåva
Ingen människa är rättfärdig. Alla har misslyckats. Ingen av oss klarar av att leva som Gud vill eller som vi själva skulle vilja. Vi är syndare. Vi är orättfärdiga. Att söka Guds rättfärdighet innebär att inte lita på sin egen rättfärdighet, utan komma tomhänt till Gud och be om hans rättfärdighet. Bergspredikan börjar så här: "Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de skall ärva jorden. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade" (Matt 5:3-6). Jesus berättade en liten berättelse om en farisé och en tullindrivare, för att förklara hur Guds rättfärdighet fungerar:

Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse:  'Två män gick upp till templet för att be, den ene var farisé, den andre tullindrivare.  Farisén ställde sig och bad för sig själv: ’Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarlar, eller som tullindrivaren där.  Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper.’  Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade: ’Gud, var nådig mot mig syndare.’  Jag säger er: det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.” (Luk 8:9-14)

2. Rättfärdigheten som livsstil
Guds rättfärdighet är inte bara en gåva utan också en livsstil. När vi har fått gåvan vill Gud att vi ska leva ut den i våra liv och det är det Jesu undervisning i bergspredikan handlar om. Att söka Hans rättfärdighet först betyder att på område efter område i våra liv omsätta Jesus undervisning i praktiken. I bergspredikan handlar det om att leva i försoning och enhet, renhet och trohet, sanning och ärlighet, aktiv kärlek och icke-våld, enkelhet, förtröstan och delande. Den som lever ut denna rättfärdighet får räkna med att möta motstånd och drabbas av förföljelser (5:10). Att söka först hans rättfärdighet betyder att söka den både som gåva och som livsstil. Och nu kommer vi till löftet.

Löftet: Så skall ni få allt det andra också

Det är så lätt hänt att vårt eget rike blir det som kommer först i våra liv. Våra egna angelägenheter och bekymmer tar hela vårt engagemang och Gud och hans rike får plats om det blir någon tid över. Men det är klart att söka Guds rike först betyder också att arbeta för sin försörjning och ta hand om sin familj. Det är två saker jag vill betona när det gäller löftet

1. För det första uppmanar Jesus oss inte till ansvarslöshet. Nej, istället uppmanar Han oss att sätta rätt grej i centrum. Gud först och resten ordnar sig också! Det finns faktiskt ett underbart löfte i den här texten. Gud själv kommer att ta hand om dem som sätter honom först. Gud bryr sig om ditt liv och han engagerar sig t.o.m. i din ekonomi. Det betyder inte att du kommer att få allt du önskar dig, men det betyder att han kommer att se till att du får vad du behöver. Det betyder inte att du inte behöver planera eller arbeta, men det betyder att du inte behöver oroa dig. Ta en dag i taget och låt Gud ta hand om framtiden. Man kan lita på honom (Hebr 13:5).

2. För det andra är det ett löfte till en gemenskap. I västvärlden lever vi väldigt individualistiskt; var och en för sig, och vi har en tendens att läsa Bibeln väldigt individualistiskt. Vi missar att löftet är ett löfte till individer som lever i en gemenskap. Lärjungarna förstod att det handlade om ett löfte till dem tillsammans och att de hade ett ansvar socialt, praktiskt och ekonomiskt för varandra. Guds rike och Guds rättfärdighet betyder också att älska varandra och ta ansvar för varandra. Så uppfylls löftet från Gud genom delandet och omsorgen i gemenskapen. Detta praktiserades i den första församlingen i Jerusalem om vilken det sägs: "de hade allt gemensamt...ingen av dem led någon nöd...man delade ut åt var och en efter hans behov" (se Apg 4:32-35).

Gud har något att säga till oss idag! Vi står på tröskeln till 2013 och Herren talar. Det handlar om hans rike och hans rättfärdighet. Hans rike är på gång, snart kommer han tillbaka och regerar i makt och härlighet, men vi ska redan här och nu leva för hans rike och hans rättfärdighet, upprätta hans rike i våra liv och låta hans rike komma mitt ibland oss. Om vi gör det har han ett löfte till oss. Vi ska få allt det andra också. Han ska själv ta ansvar för våra liv och att vi har vad vi behöver. Vi behöver inte bekymra oss för morgondagen för Herren är en Gud att lita på. Tror du det? Vill du göra det till ditt motto under 2013?

1 kommentar:

 1. Mitt svar på frågan är ja, även under återstoden av 2015 efter att just ha tagit del av denna goda undervisning!
  Tack!!

  SvaraRadera