måndag 14 september 2015

"Var fullkomliga" - vad betyder det?

Det är snart en månad sedan jag skrev något här på bloggen. Tiden går fort och jag hinner inte kommentera allt som händer. Och varför ska jag egentligen göra det? Det finns många andra som skriver klokt i olika aktuella frågor.

Den senaste månaden har varit mycket intensiv och jag har varit ute och talat i flera olika sammanhang. Det är många församlingar som vill ha besök så här vid terminsstarten och då har jag inte så mycket kraft över till att skriva. Men idag har jag ledig måndag, så det kan vara dags för en ny text.

Ni som läser den här bloggen vet att jag ofta kommer tillbaka till den text i Matteusevangeliet som brukar kallas för Bergspredikan (Matt 5-7). För några veckor sedan fick jag frågan hur jag tolkar Matt 5:48 där Jesus säger: "Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig." Jag brukar ju betona att vi som kristna ska leva efter bergspredikan och frågan gällde om det verkligen är möjligt att vara fullkomlig. Nu ska jag försöka förklara hur det hänger ihop och jag gör det i tre punkter.

1. För det första ska vi inte bli förvånade över att Jesus uppmanar oss att bli som Gud och imitera honom. Det finns många sådana uppmaningar i Bibeln. Här är några exempel:

  • "Ni ska vara heliga, ty jag är helig." (1 Pet 1:16, 3 Mos 11:44)
  • "Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig." (Luk 6:36)
  • "Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss..." (Ef 5:1-2)
  • "Så som jag har älskat er skall ni också älska varandra." (Joh 13:34)
  • "Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde." (1 Joh 2:6)
I samtliga dessa texter handlar det om strävan och livsinriktning. Ingen av dem antyder att vi i detta livet kan bli helt felfria och helt lika Gud, även om han är vår förebild. Därför ska inte heller Jesusordet om att vi ska vara fullkomliga förstås på ett perfektionistiskt sätt. 


2. För det andra måste vi se på sammanhanget i Matt 5:43-48 där det här Jesusordet finns. Det handlar om att älska sina fiender och liksom Gud låter solen gå upp och regnet falla över både onda och goda (44-45), ska vi vara fullkomliga i kärlek och älska alla, även våra fiender. Betoningen ligger alltså på att vara fullkomlig i kärlek och i Lukasversionen av denna undervisning säger Jesus att
 vi ska vara barmhärtiga, så som vår fader är barmhärtig. Det talar för att tolkningen "fullkomlig i kärlek" är korrekt.