tisdag 20 augusti 2013

Vad sa Niklas Piensoho på Nyhemsveckan?

Jag har tidigare skrivit om Niklas Piensohos bibelstudium på Nyhemsveckan (här). Jag skrev att jag upplevde hans undervisning som ett ord från Herren till mig och till Guds folk i Sverige. Det håller jag fast vid. Men det är många som inte alls håller med och det har varit en livlig debatt om vad Piensoho ville säga. Förra veckan var det en debattartikel i Dagen där författaren ställde frågan "Vad menar Piensoho egentligen?" Samma dag publicerade Dagen ett svar från Piensoho: "Vi är kallade att vara till välsignelse". En bloggare som skrivit kritiskt om Piensohos bibelstudium och svar i tidningen är Mikael Karlendal (pingstpastor i Ängelholm). Även Tommy Dahlman kritiserar Piensoho på sin blogg.

Artikelförfattaren i Dagen tror att Niklas Piensoho har en dold agenda och att hans mål är att pingströrelsen ska acceptera samkönade äktenskap. "Det verkar som att Piensohos agenda är att föra in pingströrelsen i en ny fas där vi säger JA till homosexuell livsstil...", skriver han. När man läser kommentarerna på Karlendals blogg förstår man att det är många som tror att detta är fallet. Jag måste säga att jag tror att detta är en feltolkning av Piensohos avsikter och att jag inte alls uppfattade hans bibelstudium på det sättet.

fredag 9 augusti 2013

Tre sorters gåvor

Idag tänker jag presentera en modell för hur man kan förstå det här med nådegåvorna i Nya testamentet. Paulus ger oss fyra listor med olika gåvor. Man brukar använda det samlande begreppet nådegåvor  (grekiska: karisma) för allihopa. Listorna finns i Rom 12:6-8, 1 Kor 12:7-11, 1 Kor 12:27-30 samt Ef 4:11. När man ställer samman listorna blir det ungefär tjugo olika gåvor (beroende på hur man räknar). Man ser också direkt att gåvorna har olika karaktär. En del är mer övernaturliga genom Anden (tala i tungor, göra under, bota sjuka), en del verkar mer hänga ihop med personligheten (trösta, tjäna, leda) och en del är ledarfunktioner eller tjänster (apostlar, profeter, evangelister). Jag tycker att det finns ett uppenbart behov av att systematisera det hela på något sätt.

I det här blogginlägget presenterar jag ett sätt att dela in gåvorna i tre kategorier. Det är en praktiskt modell som jag använder när jag undervisar om det här ämnet. Den hjälper människor att komma i funktion och den stämmer väl överens med det som Paulus skriver om gåvorna. Jag är inte säker på att det var så här Paulus tänkte och jag påstår inte att detta är den "bibliska läran" om gåvorna, men jag tycker att den här modellen fungerar bra och ligger i linje med Bibelns undervisning, så därför använder jag den.

Jag har inte kommit på modellen själv, utan hämtar den från boken Discover Your God-Given Gifts av Don och Katie Fortune. Boken finns utgiven på svenska 1988 med titeln Upptäck dina gudagåvor. Jag har även stött på denna modell i andra sammanhang.

(Uppdatering den 23 mars 2018: Boken har nu kommit ut i en ny och omarbetad svensk översättning med titeln Upptäck dina gudagivna gåvor.)

Paulus mest omfattande undervisning om andliga gåvor finns i Första Korinthierbrevet kapitel 12-14. Redan i början av kapitel 12 gör han klart att han delar in gåvorna i tre olika grupper. Han skriver om nådegåvor, tjänster och kraftgärningar (1 Kor 12:4-6, tyvärr översätts den tredje gruppen "verksamheter" i Bibel 2000). Det är dessa tre kategorier jag använder i den här modellen.

Det är uppenbart att Paulus i första hand diskuterar de andliga gåvorna (grekiska: pneumatika) i 1 Kor 12-14. Jag tror att det är dessa han kallar för kraftgärningar och räknar upp i 1 Kor 12:7-11. Han skriver så här: "Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet..." och så räknar han upp nio olika gåvor genom vilka Anden framträder eller uppenbarar sig. Gemensamt för dessa nio är att de är övernaturliga. I engelska översättningar används ofta ordet "manifestation" i vers sju. NIV skriver tex: "Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good" (1 Kor 12:7). Därför kallas dessa gåvor ofta för manifestationsgåvor. De brukar också kallas för Andens gåvor. Paulus kallar dem för de andliga gåvorna och han uppmanar oss att sträva efter att få dem. "Sträva efter kärleken, men sök också att vinna de andliga gåvorna (pneumatika), helst gåvan att profetera" (1 Kor 14:1).

onsdag 7 augusti 2013

Tänk förståndigt om dig själv

Den här texten skrev jag för Jönköpings-Posten och den publicerades som betraktelse över söndagens text fredagen den 2 augusti. Jag publicerar den även här och hoppas att någon uppskattar den.

Tionde söndagen efter trefaldighet, Nådens gåvor, Rom 12:3-8
”Nämn tre saker som du är bra på!” Vi var tjugofem vuxna pedagoger på fortbildning och det blev pinsamt tyst i rummet. Föreläsaren insisterade. Alla skulle nämna minst tre saker. För många var det riktigt svårt. Varför är det så svårt att säga vad man är bra på?

Gud har ju skapat oss med olika förmågor. Vi har alla fått gåvor. Alla kan göra vissa saker bra. Varför har vi då så svårt att säga det?  Detta ämne berörs i en av söndagens texter. I Rom 12:3-8 skriver Paulus om att ha en sund självbild och att upptäcka sin nådegåva. Det är viktiga ämnen.

Först och främst handlar det om att tänka realistiskt och förståndigt om sig själv. Paulus skriver till de kristna i Rom att de inte ska ha för höga tankar om sig själva, utan att de ska tänka som man bör tänka, med självbesinning (12:3). Det är viktigt att tänka förståndigt om sig själv. Man ska inte ha för höga tankar om sig själv och inte heller för låga. Det är bra att vara medveten om både sina starka sidor och sina svaga sidor. Tänk förståndigt, skriver Paulus, och uppmanar var och en att rätta sig efter det mått av tro som han har fått.

Den gamla svenska översättningen från 1917 översatte tyvärr den här versen felaktigt. I den står det att man ska "tänka blygsamt" om sig själv. Det är inte svårt att förstå vilka konsekvenser det fått för många av dem som läst i sin Bibel att de ska tänka blygsamt om sig själva. Många svenskar har svårt att säga något positivt om sig själva och att tänka blygsamt om sig själv har blivit något av ett svenskt karaktärsdrag. Kanske är det orsakat av både jantelagen och 1917 års bibelöversättning.

Ibland de kristna i Rom var det tydligen många som hade för höga tankar om sig själva. I Sverige är det ofta tvärtom. Om Paulus skulle skriva brev till en genomsnittlig svensk församling skulle han kanske skriva så här istället: ”Ha inte för låga tankar om er själva utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.”

tisdag 6 augusti 2013

Sommarens boktipsEfter flera veckors ledighet är det nu dags att börja jobba igen. Bloggen har också vilat under semestern, men nu är det dags för den att vakna. Mitt första inlägg efter semestern handlar om tre bra böcker jag läst i sommar.

Jag börjar med The Upside-Down Kingdom av Donald Kraybill. Det är en klassiker som skrevs redan 1978 och har kommit ut i flera upplagor. Jag har läst den helt reviderade versionen från 2003. Det är en mycket bra bok om Guds rike och får nog klassas som sommarens bästa läsning för min del. Författaren beskriver Jesus och hans undervisning om Guds rike mot den historiska bakgrunden i Palestina på Nya testamentets tid. Han visar att Guds rike är upp och ner jämfört med världens värderingar och visar hur det kan överföras till vår tid. Boken håller hög kvalitet i både det historiska studiet, bibeltolkningen och den nutida praktiska tillämpningen. Jag lärde mig en hel del nytt. Särskilt uppskattade jag den mycket grundliga och kloka genomgången av Jesus undervisning om
pengar och rikedom. Boken ger också ett intressant perspektiv på förhållandet mellan Guds rike, kyrkan, kulturen och strukturer. Det är en bok som verkligen utmanar till ett radikalt lärjungaskap.

En annan bok jag läst i sommar är Urban to the Core - Motives for Incarnational Mission av Juliet Kilpin. Det är en bok som handlar om att leva ut Guds rike och plantera församlingar i storstadsmiljöer. Juliet Kilpin jobbar i den brittiska missionsorganisationen Urban Expression som planterar församlingar i fattiga storstadsområden(inner-city) i England och Skottland. Den här boken berättar om erfarenheter från femton är av inkarnerande mission "in the inner-city". Urban Expressions sju "core commitments" och tjugoen "core values" presenteras i korta texter av Juliet Kilpin. (Värderingarna finns på svenska här.) Efter varje text följer en eller ett par personligt skrivna berättelser (av andra) om hur just denna värdering har tillämpats i ett av de församlingsplanterande teamen. Det är många av Urban Expressions ledare och medarbetare som delar sina erfarenheter och boken erbjuder en inspirerande och utmanande läsning som väcker eftertanke och bön. Varje kapitel avslutas med en bön med anknytning till kapitlets tema. Urban Expression finns numera även i Sverige; se här.