tisdag 19 maj 2015

Intensifiera församlingsplantering - är det möjligt?

Det blev en fantastiskt bra och välbesökt årskonferens på Gullbrannagården under kristihimmelsfärdshelgen. Det var fullsatt i Skeppet på de flesta mötena och det betyder drygt 800 personer. Konferensen genomsyrades av bön, Andens vind blåste och Guds närvaro var påtaglig. Hela gården var full av människor i alla åldrar och barnkonferensen hade knappt hundra deltagare. För att ni ska förstå hur det kändes kan jag säga att det här är SAM:s Nyhem eller Torp. Ni kanske förstår jämförelsen? De stora mötena filmades och om man vill titta på dem i efterhand så finns de här.

På lördagen hade jag ett seminarium med rubriken Intensifiera församlingsplantering - är det möjligt? I programmet presenterades det så här: "SAM föddes i 1800-talets väckelserörelse. Kan SAM åter bli en rörelse där antalet församlingar ökar? Pionjärkonsulent Jonas Melin talar om vision och strategi för en ny tid."

Jag började med att peka på den snabba tillväxten inom Jönköpings Missionsförening/Alliansmissionen för hundra år sedan. Antalet predikoplatser ökade från ca 380 till 1000 på fyrtio år (1886-1927). När Alliansmissionen blev ett frikyrkosamfund på 1950-talet fanns det ca 680 församlingar och föreningar. Sen dess har antalet minskat och idag är det 165 församlingar i SAM. Är det möjligt att vända den utvecklingen? Vi är vana vid minussiffror. Vi är glada om det går med plus. Men vågar vi tro på multiplikation? Jag pekade på fyra saker som jag tror är nycklar för att SAM ska kunna bli en församlingsplanterande rörelse där antalet församlingar ökar.

1. En stor vision
Min första punkt var vikten av en stor vision. När Gud talade till Abraham sa han till honom att hans ättlingar skulle bli lika många som stoftkornen på jorden (1 Mos 13:15) och stjärnorna på himlen (1 Mos 15:5). Det var verkligen en stor vision för en man som ännu inte hade fått några barn. När Nehemja var i Persiens huvudstad Susa fick han den stora visionen att åka hem till Jerusalem och bygga upp den nedrivna staden (Neh 2:5, 12). Apostlarna var inte många, men Jesus gav dem uppdraget och visionen att gå till alla folk och till jordens yttersta gräns (Matt 28:19, Apg 1:8). En stor vision skapar drömmar och kreativitet. Vi behöver en stor vision av vad Gud kan göra. SAM har idag 165 församlingar. Vågar vi drömma om att bli 200, 300 eller 500 församlingar?

onsdag 13 maj 2015

Konferens på Gullbrannagården

Idag åker jag och Kerstin till Gullbrannagården utanför Halmstad. Det är dags för SAM och SAU:s gemensamma stora konferens. Det är fullt av aktiviteter i fyra dagar och framför allt är det mycket bön. "Be ständigt", skrev Paulus till de kristna i Thessalonike (1 Thess 5:17) och det är vad vi ska göra på den här konferensen. Dessutom är det många möten, seminarier, förhandlingar, konserter och mycket annat (hela programmet finns här).

Själv leder jag ett seminarium på lördag kl. 14. Det har rubriken: Intensifiera församlingsplantering - Är det möjligt? Där tänker jag presentera några nycklar till att SAM åter ska bli en rörelse där antalet församlingar ökar. Välkommen dit. Efter konferensen kommer jag att sammanfatta seminariet här på bloggen.

I veckan kommer också en ny bok där jag är med som författare till ett kapitel. Den heter Motstånd och förvandling - Gudstjänst på självförverkligandets marknad och är utgiven av Marcus Förlag. Bakgrunden till boken är den hearing om Equmeniakyrkans nya handbok, som jag deltog i på hösten 2013. Min föreläsning där handlade om en handbok för de församlingar som ännu inte har grundats. Nu har man bearbetat och samlat föreläsningarna från hearingen och kompletterat dem med ett antal nya kapitel och skapat en ny bok om gudstjänsten. Den kommer ju lägligt och blir förhoppningsvis ett intressant bidrag i den aktuella debatten. Boken har en spretig skara författare (vem kunde tro att jag skulle skriva i samma bok som Peter Halldorf och Anders Arborelius) och flera olika perspektiv bryts. Jag har inte läst de andra författarnas bidrag än, men jag anar att mitt kapitel sticker ut med ett annorlunda och viktigt perspektiv.

Den här boken kommer jag nog inte att recensera själv. Det får andra göra.

fredag 8 maj 2015

Prioritera församlingsplantering - debattartikel i Dagen

Det är många intressanta frågor som har diskuterats på Dagens debattsidor på senare tid. Debattens vågor har gått höga både när det gäller samkönade relationer och gudstjänsternas utformning. Det är förstås viktiga frågor, men det finns de som är viktigare. Därför har jag, tillsammans med SAM:s missionsföreståndare Kjell Larsson och Lars-Gunnar Jonsson (ledare för Sverigeavdelningen), skrivit en debattartikel om det som vi tycker är en av de viktigaste frågorna för den svenska kristenheten. Det handlar om hur vi ska lyckas med det uppdrag Herren har gett oss och att vi behöver plantera nya församlingar som når nya människor över hela Sverige. Så här skriver vi i artikelns inledning.

Sverige är ett missionsfält. Många människor i vårt land har inte någon kristen gemenskap i sin närhet och inte någon större kunskap om vad det kristna budskapet handlar om. Den kristna kyrkan har fått ett uppdrag, men hur går det egentligen? Sverigeundersökningen från 2011 visade att det under perioden 2000-2010 lades ner 550 församlingar i vårt land. Under samma period planterades drygt 100 nya. Siffrorna talar för sig själva. Vi lägger ner en församling i veckan, men startar bara en ny var femte vecka. Så kan det inte fortsätta. Det behövs många nya församlingar över hela Sverige. Behoven är enorma, inte minst i våra storstäder. Vårt uppdrag är att sprida evangeliet, göra lärjungar och plantera församlingar. Det finns många intressanta och viktiga frågor att diskutera, men det här är en fråga som borde engagera alla. Vi tror att det är en överlevnadsfråga för kristenheten i Sverige.

Läs hela artikeln här: Plantera mer församlingar - nu!

Här presenterar Öyvind Tholvsen något om Sverigeundersökningen från 2011.torsdag 7 maj 2015

Lyssna till Alan Hirsch, Kairos Conferenz 2015

Eurochurch.net är en plattform för mission och församlingsplantering i efterkristendomstidens Europa. I april i år hade man en konferens för europeiska ledare. Nu ligger en del av föreläsningarna ute på nätet här: Kairos Conferenz 2015. Jag vill särskilt rekommendera två av dem.

Martin Robinson var den första talaren på konferensen. Han gjorde en mycket intressant introduktion till kyrkans situation i Europa och talade om Leslie Newbigins bidrag till det missionella tänkandet.Alan Hirsch gjorde ett mycket intressant framträdande på 45 minuter. Han talade om två frågor som är grundläggande för den kristna trons framtid i Europa. Vad är evangeliet och vad är kyrkan? Alan Hirsch är utan tvekan en av de viktigaste idelogerna i den missionella rörelsen och den här föreläsningen är viktig för dem som vill nå Europa med evangeliet på 2000-talet. Den rekommenderas.