onsdag 18 juli 2018

Stengrunden - en själavårdsbok

För några veckor sedan skrev jag om morfars bror Bo Giertz och hans betydelse. Hans viktigaste och mest lästa bok är Stengrunden, som kom ut första gången 1941. Den har översatts till många språk och trycks i ständigt nya upplagor. Nu har jag läst igenom den igen och här kommer en kort presentation av denna fängslande roman och därtill några kommentarer.

Boken har underrubriken "En själavårdsbok" och det är vad den är. Bo Giertz ger själavård och undervisar om kristen tro genom att skriva en historisk roman, och han gör det bra. Det är därför Stengrunden är så älskad och fortfarande läses av många.

Handlingen utspelar sig i en landsbygdsförsamling i Linköpings stift någonstans i gränslandet mellan Småland och Östergötland. Platsen kallas i boken för Ödesjö och vi får följa tre olika unga präster som kommer till prästgården i Ödesjö för sin första prästtjänst. Den första episoden utspelar sig runt 1810 under upplysningstiden och vi får möta den unge prästen Henrik Savonius, som drabbas av den pietistiska väckelsen. Den andra episoden utspelar sig under frikyrklighetens genombrottstid runt 1880 och då får vi möta pastor Fridfeldt. Han får brottas med både dopfrågan och försoningsfrågan i sina möten med baptister och missionsförbundare. Den tredje episoden utspelar sig runt 1940, då den unge prästen Gösta Torvik brottas med liberalteologin och frågan ifall man kan lita på Bibeln. Alla tre prästerna grips av väckelsen och Bo Giertz ger själavård och undervisar om kristen tro ur ett lutherskt perspektiv genom att låta de unga prästerna ställas inför olika problem bland sina församlingsbor och dessutom gå igenom egna troskriser. Det återkommande problemet är synden som ligger som en stengrund i hjärtat. Hur man än kämpar med att få bort synderna ur sitt liv, finns stengrunden alltid kvar. Synden blir man inte av med så lätt. Hur ska man då kunna bli frälst? Det är det som är bokens stora fråga och det är det som titeln syftar på.

tisdag 17 juli 2018

Guds rike - riket på G

Nu har jag semester. Det är en välbehövlig tid av avkoppling och återhämtning. Av olika skäl måste jag och Kerstin tillbringa det mesta av semestern på hemmaplan. Vad gör man då? Ja, man kan till exempel lyssna på undervisning från Hönökonferensen och det har vi gjort de senaste dagarna. Det är en välsignelse att man kan följa flera av sommarens kristna konferenser via nätet, även om man inte har möjlighet att åka hemifrån.

Idag vill jag särskilt rekommendera Mikael Tellbes undervisning vid årets Hönökonferens. Under rubriken Guds rike - riket på G har Tellbe haft sex bibelstudier där han gått igenom Nya testamentets undervisning om Guds rike. Han gör det systematiskt, grundligt och mycket bra. De två första fokuserar på evangelierna, det tredje på Apostlagärningarna, det fjärde på Paulus brev (särskilt 1 Kor), det femte handlar om missionsuppdraget och fokuserar inte på någon speciell bibelbok och det sista studiet fokuserar på Uppenbarelseboken. Studierna ger alltså en god översikt över större delen av Nya testamentet och vad det säger om Guds rike. I det första studiet ges dessutom en god introduktion till gudsrikestankens bakgrund i Gamla testamentet. Mikael Tellbe har gedigen kunskap i ämnet och studierna kryddas med bakgrundsfakta och historiska referenser.

Rubrikerna för de sex studierna är:

  1. Jesus och Guds rike (9/7)
  2. Lärjungarna och Guds rike (10/7)
  3. Guds folk och Guds rike (11/7)
  4. Församlingen och Guds rike (12/7)
  5. Uppdraget och Guds rike (13/7)
  6. Framtiden och Guds rike (14/7)
Tellbes undervisning stämmer väl överens med hur jag brukar tala om Guds rike och jag anar att vi båda har tagit intryck från samma teologer, inte minst George Eldon Ladd, som skrev en banbrytande bok om Guds rike redan samma år som jag föddes. 

I det tredje studiet tar Tellbe även upp den kontroversiella frågan om Israels plats i Guds plan och han verkar ha ungefär samma syn som jag presenterar i mitt blogginlägg i ämnet: Israels plats i Guds plan - en reflektion