tisdag 9 juli 2013

En festival att minnas - möte, musik, mission

Den svenska sommaren är full av konferenser och festivaler där man kan höra Guds ord predikas och få ett möte med levande Gud. Den här sommaren har jag gjort ett endagsbesök på Nyhem (det skrev jag om här) och varit på New Wines konferens i Vänersborg (läs om det här). Den gångna helgen var jag på Gullbrannafestivalen. Även där var det stark förkunnelse, härlig lovsång och livsförvandlande gudsmöten. Här kommer min rapport från festivalen.


Detta var den femtonde Gullbrannafestivalen. Den hålls på Gullbrannagården, som ligger vid havet en mil söder om Halmstad och ägs av Svenska Alliansmissionen. Jag har varit med som deltagare vid två tidigare tillfällen, men det här var första gången som jag var med och jobbade med festivalen och såg arrangemanget från insidan. Jag är både imponerad och tacksam. Imponerad av vad Gud gör genom vanliga människor och tacksam över att få vara med i något som så tydligt är Guds verk. På Gullbrannafestivalen (GF) är det många som möter Gud och tar livsavgörande beslut.

GF arrangeras av SAU (Svenska Alliansmissionens Ungdom) samarbete med några församlingar och Gullbrannagården. Festivalen bygger på tre nyckelord: möte, musik, mission. De beskriver vad det handlar om.

Först och främst handlar det om möten med Gud och människor. Bibelstudier, seminarier, gudstjänster och nattvardsfirande samlar stora skaror varje dag. Förebedjare finns på plats vid dessa tillfällen och många söker Gud. Huvudtalare vid årets festival var engelsmannen Lee Saville. Hans budskap berörde och utmanade på djupet. Festivalen ger också mycket tid och utrymme för gemenskap och relationer. Människor kommer från hela landet (även om smålänningarna dominerar) och det är alla åldrar. Det unika med GF är att det är en musikfestival på en campingplats. Det är inget inhägnat festivalområde, utan allt sker helt öppet för alla och vanliga campinggäster blandas med festivalbesökare. Bibelstudier, gudstjänster och seminarier är öppna för alla. Det är bara konserterna man måste ha festivalpass för att komma in på. Detta skapar en helt unik stämning, alla åldrar kan trivas och det finns program som passar alla.

onsdag 3 juli 2013

Almedalen och Gullbranna

Medan de politiska samtalen pågår för fullt i Almedalen förbereder jag mig för att åka till Gullbrannafestivalen. Jag hade i och för sig gärna varit i Almedalen och samtalat om kyrkans och religionens roll i politiken, religionsfrihet, mångfald, flyktingpolitik och annat som är aktuellt, men det får bli en annan gång. Det är många kristna som är på plats i Almedalen och gör sin röst hörd och det är bra. Dagen berättar om detta här och här och Daniel Grahn skriver en ledarkrönika här.

Detta har också startat en välkommen diskussion om Guds och kyrkans roll i politiken. Björne Erixon skriver en mycket bra artikel om detta i Dagen idag och lyfter fram ett alternativ till att antingen försöka ta kontrollen och styra samhället eller dra sig undan och överge samhället. Han menar att kyrkan är mest kyrka när den är maktlös i världslig mening (läs artikeln här) och påverkar samhället som en profetisk gudsrikesgemenskap. Jag delar i stort hans synpunkter. Samtalet lär fortsätta.

Ett bra exempel på kristen politisk handling är kyrkornas gemensamma upprop för mångfald och generös flyktingpolitik. Det kan man läsa om här och här.

Men jag åker alltså inte till Almedalen utan till Gullbrannagården på Västkusten för att vara med på en kristen musikfestival. Jag ska jobba under hela festivalen. Jag ska stå i Alliansmissionens monter, leda ett seminarium, vara med i förbönsteamet, mingla, samtala och rekrytera pionjärer. Det finns platser där Guds närvaro är speciellt påtaglig, där människor möter Gud och liv förvandlas. Gullbrannagården är en sådan plats. Därför är det med stor förväntan jag åker till Gullbrannafestivalen. Jag ser fram emot goda möten med Gud och människor.

Kanske ses vi där.

tisdag 2 juli 2013

Att tala med tungor - en av Andens gåvor

Med inspiration från New Wine konferensen och boken om den helige Andes århundrade börjar jag idag en serie inlägg om Andens gåvor. Det första handlar om gåvan att tala med tungor.

På pingstdagen blev lärjungarna uppfyllda av den helige Ande och "började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem" (Apg 2:4). Det här är första gången som tungomålstalande förekommer i den bibliska historien. Egentligen borde det översättas: "började tala andra språk, med de ord som Anden ingav dem". På pingstdagen började lärjungarna prisa Gud på språk som de inte hade lärt sig eller förstod. Det var ett mirakel. Det blev ett mäktigt tecken på Guds närvaro och många samlades för att lyssna. De blev förbluffade när de hörde sina egna språk talas.

Vid två ytterligare tillfällen berättar Lukas om att de som blir uppfyllda av Anden talar med tungor (Apg 10:46, 19:6), men där verkar det inte som att de som lyssnade förstod vad som sades. Förutom dessa tre texter i Apostlagärningarna nämns tungotalet bara i tre kapitel i Första Korinthierbrevet där Paulus diskuterar de problem som uppkommit i församlingen med anledning av de andliga gåvorna (1 Kor 12-14). Det är dessa texter vi måste utgå ifrån om vi vill formulera en biblisk förståelse av gåvan att tala med tungor (gåvan att tala med andra språk).

Ett bönespråk
Gåvan att tala med andra språk (tungor) är en övernaturlig förmåga att tala, tillbe och be på ett språk som man själv inte förstår eller har lärt sig. Tungotalet är framför allt en kommunikation med Gud, ett bönespråk. "Ty den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud; ingen förstår honom, i sin ande talar han hemligheter" (1 Kor 14:2). När man talar med tungor är förnuftet inte aktivt utan man ber med sin ande. "Ty om jag ber med tungor är det min ande som ber, medan mitt förnuft är overksamt", skriver Paulus (1 Kor 14:14). Det betyder att förnuftet kan hålla på med andra saker medan man talar med tungor (köra bil, läsa böcker, lösa matematiska problem m.m.). Det är en vanlig missuppfattning att tungotal har med extas att göra. Det är helt fel. Paulus visar tydligt att den som talar med tungor förväntas ha kontroll över sitt uppträdande. Han skriver om ordningen vid församlingens sammankomster: "Vid tungotal får två eller högst tre tala, en i sänder, och någon ska tolka. Finns det ingen uttolkare ska tungotalaren tiga vid sammankomsterna och tala till sig själv och till Gud" (1 Kor 14:27-28). Den som talar med tungor har alltså själv kontrollen över det. Man kan börja när man vill och sluta när man vill. Man kan själv bestämma om man talar högt eller tyst.

måndag 1 juli 2013

Några dagar med New Wine i Vänersborg

Förra veckan var jag på New Wines sommarkonferens i Vänersborg. Nu ska jag försöka summera mina intryck och dela något av det jag fått med mig hem. Det har varit fyra intressanta och givande dagar. Jag hade inte varit på något New Wine-arrangemang tidigare och ett av syftena med att åka var att lära känna New Wine lite närmare.

På inledningsmötet på onsdagskvällen angav Daniel Norburg (ordförande i New Wine Sverige) tonen i sin förkunnelse. Utifrån kung David i Gamla testamentet pekade han på de tre saker som New Wine framför allt betonar; tillbedjan, Guds ord och Andens kraft. Dessa tre betoningar präglade också hela konferensen. Det var mycket tid för lovsång och tillbedjan, en hel del bibelundervisning och en stark betoning på det profetiska och helande. En sak som jag noterade är att New Wine-ledare ofta kopplar ihop Bibeln och profetiska budskap när de talar om Guds ord. Det återkommer jag till i slutet av detta inlägg.

Jag tror att New Wines viktigaste bidrag till den svenska kristenheten är betoningen på det karismatiska och Andens gåvor. Det finns alltid en risk att vi tappar bort den nödvändiga karismatiska dimensionen i våra liv och våra församlingar. New Wine hjälper oss att inte glömma bort att Gud talar idag genom profetiska budskap, att han helar sjuka även i vår tid och att Anden kan leda oss på samma sätt som han ledde Paulus och Filippos i Apostlagärningarna. Det är också detta som jag framför allt tar med mig från konferensen. Även om Andens gåvor är en del av min vardag är det inspirerande att vara i en miljö där det är så många vittnesbörd om helande och så många konkreta profetiska budskap. Tron stärks när man ser att det fungerar. Faktum är att många menar att det blivit ett genombrott för helande i Sverige på senare år. Fler och fler vittnesbörd om kroppsligt helande rapporteras. Jag tror att New Wine och inte minst New Wine-inspiratören John Derneborg (pingstpastor i Vänersborg) har varit viktiga redskap i detta.