fredag 14 september 2012

Möt Stuart Murray i november

Jag har tidigare berättat om att Stuart Murray kommer till Sverige i november. Han ska medverka i några arrangemang i Örebro och Linköping. Engelsmannen Stuart Murray är en av mina favoritförfattare och en intressant talare. Hans böcker om församlingsplantering, lärjungaskap, mission, kyrkan efter kristendomstiden och anabaptismen är riktiga guldklimpar. En presentation av Stuart och hans böcker finns här. Han är en av grundarna för The Anabaptist Network i Storbritannien och Irland och ledare för missionsorganisationen Urban Expression. Missa inte detta tillfälle att lyssna till honom! Här är vad som erbjuds.

Föreläsningar i Örebro
Torsdagen den 22/11 kommer han att föreläsa för studenter på Örebro Teologiska Högskola.

Temadag om församlingsplantering
Fredagen den 23/11 kl 10-17 blir det en temadag om församlingsplantering i Ryttargårdskyrkan i Linköping. Stuart är med i ledningen för den brittiska missionsorganisationen Urban Expression som planterar församlingar i utsatta storstadsområden. Den nybildade svenska grenen av Urban Expression arrangerar denna temadag för bibelskolor och andra intresserade. Temat för dagen är Kreativ församlingsplantering i samhällets marginaler. Mer information finns här.

Konferens om radikalt lärjungaskap
På kvällen samma dag (23/11) blir det en samling i Johanneskyrkan för Nätverket Anabaptist och andra intresserade. Jag och Stuart Murray leder ett samtal om lärjungaskap och församlingsplantering med inspiration från anabaptismen.

Anmälan till fredagskvällen görs via mail till kontakt@anabaptist.nu senast den 16/11.

Under lördagen och söndagen (24-25/11) fortsätter vi konferensen i Ryttargårdskyrkan. Där blir det ett späckat program på temat Radikalt lärjungaskap i ett efterkristet samhälle och Stuart kommer att ta upp olika teman från sin bok Radikalt lärjungaskap.

Anmälan till lördagen sker på Ryttargårdskyrkans hemsida här. Kostnaden för dagen inklusive lunch och fika är 150:- om man anmäler sig före den 9/11. Därefter kostar det 200:- .

På söndagen avslutas programmet med gudstjänst i Ryttargårdskyrkan och ledarlunch i Baptistkyrkan. Mer information, program och tider finns här.

Jag hoppas vi ses.

onsdag 12 september 2012

En måndag på Råslätt


Råslätt är en höghusförort strax söder om Jönköping. Området är en del av det så kallade miljonprogrammet och består av 30 höghus som byggdes mellan 1967 och 1973. Idag bor det ca 5000 människor på Råslätt, de kommer från hela världen, talar ungefär 50 olika språk och representerar de flesta av världens religioner. Majoriteten av dem som bor på Råslätt har inte svenska som sitt första språk.På Råslätt finns en kristen församling som heter Råslätts församlingsgemenskap. Den startades av ett gäng unga pionjärer för ungefär 30 år sedan. Jag var en av dem som var med då och jag är fortfarande med i den församlingen. Idag är vi en gemenskap på ungefär 150 personer, olika åldrar, olika bakgrund, olika språk. De flesta bor på Råslätt eller strax intill. Församlingen är ansluten till både Svenska Alliansmissionen och Evangeliska frikyrkan. Jag är ordförande i församlingen och i måndags tog jag en liten promenad för att hälsa på i några av våra verksamheter. Om det vill jag gärna berätta. Församlingen består av ett tiotal husförsamlingar som möts i hemmen varje vecka, men på söndagarna kl 16 möts vi alla tillsammans i Råslättskyrkan, som vi hyr av Svenska kyrkan när vi har gudstjänst. De flesta är med regelbundet både i en husförsamling och på söndagsgudstjänsten och det är så vi vill ha det. Vi är en så kallad "tvåvingad" församling. 


Församlingen äger inga egna lokaler, utan vi hyr in oss lite överallt. Vi har en förskola med plats för 30 barn som kallas Vingen och håller till i ombyggda lägenheter på bottenvåningen i ett av hyreshusen. Här ser ni de stora barnen leka på gården framför huset tillsammans med ett par av sina lärare.Och här skymtar ni de små barnen på Vingens egen lekplats på förskolans baksida. Barnen talar många olika språk, men på Vingen lär alla sig svenska. 


På bottenvåningen i ett annat hus hittar man det svenska huvudkontoret för missionsorganisationen OM, som har ett nära samarbete med vår församling.Den här måndagen var det inte så många som var inne på OM-kontoret, men jag fick en kopp kaffe med det här trevliga gänget. Här jobbar folk från världens alla hörn och de är missionärer i Sverige. Dem tackar vi Gud för!I Råslätts centrum, precis bredvid kyrkan har vi en liten secondhandbutik som kallas Fyndet. Här jobbar Peter och Ali för att det ska finnas möbler och annat smått och gott till bra priser för råslättsborna. Det är många som slinker in här när det är öppet. Jag har förmånen att slinka in även när det är stängt. På måndagskvällen promenerade jag ner till Råslätts centrum igen för att var med på en samling på församlingens kontor, som också är i en lägenhet. På vägen hem tittade jag in i kyrkan för att hälsa på deltagarna i Bibelskola Nära. Det är en distansbibelskola som vi driver i samarbete med Hyllie Parks folkhögskola i Malmö. Den har precis kommit igång och har sexton glada och intresserade deltagare, som hade fikapaus när jag tittade in.

Det här var några glimtar av vad som händer på Råslätt och då har jag ändå inte nämnt något om vårt arbete bland barn och ungdomar på Råslätt. Men det får bli en annan gång. Jag är tacksam för min församling på Råslätt. Vi är en växande gemenskap av lärjungar. 

lördag 1 september 2012

En fascinerande historia

Den här bloggens läsare vet nog att jag är mycket intresserad av kyrkohistoria, särskilt väckelsehistoria, frikyrkohistoria och missionshistoria. Att anabaptismen är mitt främsta historiska intresse är ingen hemlighet, men jag har bra koll på en del andra rörelser också. I den svenska frikyrkohistorien har jag mest fascinerats av den tidiga baptismen och identifierat mig mycket med Fredrik Olaus Nilsson, Anders Wiberg och John Ongman.

Men nu har jag alltså börjat jobba inom Svenska Alliansmissionen och det har väckt ett intresse för rörelser och personer som jag inte läst så mycket om tidigare, bland dem den betydande missionsmannen Fredrik Fransson. På Alliansmissionens hemsida har jag hittat följande text, som ger en mycket bra bild av samfundets rötter och historia. Jag publicerar den här i sin helhet. Den inspirerar mig att gräva vidare och upptäcka mer om mitt nya sammanhang.

Svenska Alliansmissionens historia
Senare delen av 1700-talet och första hälften av 1800-talet var andligt, moraliskt och socialt en mycket mörk tid i Sverige. Det utbredda alkoholmissbruket var ett gigantiskt folkhälsoproblem och i dess spår följde våldsbrott och social misär. Alkoholmissbruket och det allmänna förfallet präglade också stora delar kyrkan och prästerna.

Påverkade av pietismen och herrnhutismen blev ett antal präster bärare av en begynnande folkväckelse.


Läget i Småland
1814 flyttade Emilie Petersen tillsammans med sin man från Hamburg till familjens gård Herrestad väster om Värnamo. Situationen i Småland var inte bättre än i landets övriga delar och makarna Petersen, som var varmt troende, engagerade sig starkt för att rädda sina nya landsmän ur såväl sin andliga som sociala nöd. Emilie startade skolverksamhet för bygdens fattiga barn och skapade hemarbete för kvinnorna, vilket gjorde att hon snart blev känd som Mormor på Herrestad. Herrestad blev också ett viktigt centrum för den andliga väckelsen i Småland.

Roparrörelsen i början av 1840 var en kortvarig och speciell andlig rörelse som dock fick ganska stor betydelse för folkväckelsens framväxt. Olärda pigor och bonddöttrar som under extas höll skakande domspredikningar samlade stora skaror. 


Tre år som skakade Jönköping
1834 drabbades Jönköping av en koleraepidemi. På en enda månad dog 600 personer, vilket var 15 % av stadens invånare. Året efter ödelades halva staden av en brand. Naturligtvis var de existentiella frågorna högaktuella.

I den situationen började Per Magnus Elmblad 1836 en tjänst som adjunkt i Kristine kyrka i Jönköping. Elmblad som tillhörde de så kallade väckelseprästerna höll utöver högmässa också morgonböner i kyrkan. Till den första morgonbönen kom ingen mer än kyrkvaktmästaren, men ryktet om Elmblads förkunnelse spred sig och människor strömmade till Kristine kyrka. Snart fanns det kring Elmblad en grupp väckta personer som brann för att föra budskapet vidare. Kyrkans ledning ogillade väckelsen och efter bara ett år blev Elmblad förflyttad från Jönköping. Gruppen av andligt väckta fortsatte dock att samlas dels i hemmen och dels i ett uthus vid nuvarande Stadsbiblioteket. Senare medverkade Elmblad till att starta EFS, (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen).