tisdag 30 oktober 2012

Temadag om bibelsyn

Så blev den då av till slut. Den efterlängtade temadagen om bibelsyn på Örebro teologiska högskola. Jag hade verkligen sett fram emot att vara med, men blev tyvärr tvungen att avstå. Mitt nya jobb har medfört mycket resande och den här helgen ville jag vara hemma och ta hand om barnbarnen (som behövde sin morfar). Det var kul det med.

Som väl är spelades alltihop in och man kan lyssna på föreläsningarna och panelsamtalet i efterhand. Ljudfilerna hittar man här och vill man hellre se det på video så finns det här. Tack till David Willgren som spelade in hela temadagen. Tack också till Stefan Gustavsson som har lagt upp sin intressanta föreläsning om evangelikal bibelsyn i skriven form här.

Bakgrunden till den här temadagen är den debatt om bibelsyn som fördes i Dagen och på nätet i vintras. Jag deltog i samtalet med två blogginlägg: En evangelikal bibelsyn och Lite mer om Bibelns ofelbarhet. Om du vill påminna dig om vad debatten handlade om kan du hitta flera länkar via mina texter. Jag har även skrivit om bibelsyn vid tidigare tillfällen, bl.a här och här. Jag tycker att det är en mycket viktig fråga för kyrkan i vår tid. Därför är det också bra att det arrangerades en temadag om bibelsyn.

söndag 21 oktober 2012

Sex nackdelar med att ha en kyrka

Nästan alla församlingar i Sverige har en egen kyrkobyggnad. De flesta tar för givet att det ska vara så. Det är en gammal tradition. Även när man startar en ny församling tar man ofta för givet att man så småningom måste ha en kyrka att samlas i. Men det måste inte vara så. Man kan vara en församling utan att ha en kyrka och det kan till och med finnas vissa fördelar med det.

Jag menar inte att man bara ska samlas i hemmen. Jag tror att en församling i de flesta fall behöver en offentlig mötesplats för att bli mer synlig och mer lättillgänglig för människor. I vår kultur är det oftast lättare att besöka en offentlig lokal än att komma till ett privat hem . Därför tror jag att man behöver en mötesplats, men det behöver inte vara en kyrka och man kan mycket väl hyra lokalen istället för att äga den.

Jag inser att det även kan finnas fördelar med att ha en egen kyrka. Annars hade säkert inte så många haft det. Men nu tänker jag inte fokusera på fördelarna, utan på nackdelarna. Eftersom vi inte talar om nackdelarna så ofta är det dem jag vill lyfta fram idag. När man startar en ny församling behöver man verkligen tänka igenom detta, och jag tror att en del gamla församlingar också skulle ha glädje av att göra det. Man måste ju inte fortsätta att ha en kyrka, bara för att man alltid har haft det. Så här kommer nu i rask takt sex nackdelar med att ha en kyrka.

1. Det första problemet är förstås att det kostar mycket pengar. Man måste först och främst bygga eller köpa en fastighet och sen måste man sköta om den. Resurser i både tid och pengar som kunde gått till annat måste satsas på fastigheten. Den ekonomiska friheten blir kraftigt begränsad om man har en kyrka. Man bör ställa sig frågan om det inte finns viktigare saker att lägga pengarna på, som tex anställningar och mission.

lördag 20 oktober 2012

Fokus på storstaden

Jag sitter på tåget på väg hem från Stockholm. I två dagar har jag besökt  Alliansmissionens pionjärer och församlingar i Stockholm. Det är i Stockholmsområdet vi har det mesta av vårt församlingsplanterande arbete. Stockholmsområdet är vårt viktigaste missionsfält i Sverige. Där ökar befolkningen dramatiskt och där är det kristna vittnesbördet svagt. Det behövs många nya församlingar och vi behöver alla hjälpas åt. Vi ser för övrigt hela Sverige som vårt missionsfält, så det handlar inte bara om storstäderna.

Dagen har en mycket välskriven och intressant artikel om vikten av mission i storstäderna. Rubriken är Jesus flyttar in i storstäderna, och det ligger faktiskt något i den rubriken. Sverigeundersökningen har visat att Stockholms län är det enda området i Sverige där antalet församlingar ökar. I sitt arbete i Stockholm har Alliansmissionen satsat på att grunda församlingar i bostadområden där det kristna vittnesbördet är svagt eller helt saknas. Det började med Skarpnäckskyrkan, som idag är en stor och levande församling, utifrån den planterades sen Allianskyrkan i Älta på 90-talet. Med stöd från dessa församlingar (och många andra i Småland) har vi nu gått vidare och har församlingsplanteringar som växer fram i Kärrtorp, Sickla och Södertälje. Och nu har jag alltså fått ägna ett par dagar till att möta pionjärerna i dessa olika sammanhang. Det är en förmån att få besöka och samtala med dessa hjältar som ger sina liv på fältet. De kämpar på under ofta ganska tuffa förhållanden och de behöver vårt stöd och vår förbön. Vi får inte glömma att det framför allt är en andlig kamp. Skörden är stor, men arbetarna få. Och det behövs fler som kommer och förenar sig med teamen. (Jag skrev lite om behovet av strategisk flyttning häromveckan.) I Sickla projekterar man nu för att starta en öppen förskola och ber att en förskollärare ska ansluta till teamet. Vem är kallad till detta? Kanske du kan utmana någon!

Dagens artikel berättar också om att i världens storstäder finns många av de allra fattigaste och mest marginaliserade. Det gäller faktiskt även Stockholm. Missionsarbetet i Stockholmsområdet får inte missa detta faktum. Därför är jag glad att Urban Expression också har kommit till Sverige. Urban Expression har fokus på att plantera församlingar i socialt utsatta strostadsområden. Organisationen startade i England och finns nu även i Skottland, Holland, USA och Sverige. Urban Expression Sverige vill samarbeta med svenska samfund genom att träna och sända ut pionjärteam i storstäderna. Jag hoppas på ett framtida samarbete mellan bland annat UE och SAM. Stuart Murray som är en av förgrundsgestalterna inom Urban Expression kommer till Sverige i november och då har du möjlighet att lyssna till honom och lära dig med om lärjungaskap, församlingsplantering och Urban Expression. Läs mer om detta här.

måndag 15 oktober 2012

Topplista med böcker

Websidan Rom1017 som vanligtvis publicerar predikningar på nätet, börjar idag presentationen av ett helt annat projekt. Man har frågat över 100 andliga ledare i Sverige om vilka fem kristna böcker på svenska som betytt mest för dem och som de vill rekommendera till andra. Utifrån svaren har man sammanställt en topplista och idag börjar presentationen av de femton högst rankade böckerna. På delad 15:e plats ligger en bok av Agne Nordlander.

Jag har själv varit med och lämnat in mina fem favoriter. Det blir spännande att se om någon av dem hamnar bland de femton mest populära. Jag skulle inte bli förvånad om det inte är så. Om du vill läsa om projektet och följa publiceringen av topplistan kan du göra det här.

Dagen skriver om topplistan här.

lördag 13 oktober 2012

Teologi om barn

Tidningen Dagen berättar i artikeln Teologin kring barn bör vässas om Pingströrelsens arbete för att fördjupa och utveckla det teologiska tänkandet kring barn och familj. Journalisten Carl-Henrik Jaktlund kommenterar även ämnet i två artiklar (här och här).


Institutet för pentekostala studier i Uppsala har gjort en gedigen forskningsrapport med titeln Pentekostal barn- och familjeteologi. Den är på 180 sidor och kan laddas ner här. Den innehåller sju kapitel och har åtta olika författare. Jag har nu läst ett par av bokens kapitel och det har varit mycket intressant. Boken tar upp många olika frågor, men det som direkt fångade min uppmärksamhet var diskussionen om arvssynden. Det finns tydligen olika syn på arvssynden inom den svenska pingströrelsen. Detta är något som jag faktiskt inte uppmärksammat under mina 18 år som bibellärare inom pingströrelsen. Jag har alltid utgått från en mer klassisk baptistisk syn och mer eller mindre förutsatt att den varit allmänt accepterad. Men så är det tydligen inte. Detta gav mig också anledning att leta rätt på en gammal bok jag har i bokhyllan. What We Believe About Children av Marvin K. Yoder (Herald Press 1984), som presenterar en anabaptistisk teologi om barn. Den lilla boken är på 70 sidor och ingår i Mennonite Faith Series.
Martina Prosén är en av forskningsrapportens författare. Hon gör i sitt kapitel Barnet och frälsningen en mycket bra bibelteologisk genomgång av ämnet. Det kapitlet rekommenderar jag varmt. På sid 105-107 ger hon under rubriken Arvssynd och arvsskuld en klargörande sammanfattning av olika synsätt när det gäller arvssynden. Jag citerar hela avsnittet. Martina skriver:

måndag 8 oktober 2012

Alla kan vara med

Den gångna helgen var jag på M4-träning i Uppsala. Helgen före det var jag på nätverkssamling med Urban Expression på Bunngården utanför Jönköping. Båda helgerna handlade om församlingsplantering i Sverige och hade drygt tjugo deltagare. På M4 var det sex team som var med i utbildningen (två från vardera EFS, EFK och GF) och på Urban Expression var fem församlingsplanteringar representerade (två från EFK, två från SAM och en från GF), och dessutom tre pionjärsituationer som inte var uttalade församlingsplanteringar. Däremellan hann jag också besöka Alliansmissionens pionjärer i Båstad och Förslöv.

På de senaste tio dagarna har jag alltså träffat ungefär 35 medarbetare från ca femton olika församlingsplanteringar runtom i Sverige. Skörden är stor och arbetarna få. Det finns plats för alla som vill vara med. Så här står det på sid 10 i M4-boken (bilden till höger): "Boken tar sin utgångspunkt i missionsbefallningen. Vi är överbevisade om att alla Jesusefterföljare kan vara med och starta och multiplicera gemenskaper och församlingar. Alla är inte pionjärer eller församlingsplanterare, men de flesta kan vara en del av ett team som är med om att starta något nytt. Missionsuppdraget gäller alla. Skall det uppfyllas måste hela tiden nya församlingar planteras..."

fredag 5 oktober 2012

Strategisk flyttning

"Skörden är stor men arbetarna är få", sa Jesus en gång när han vandrade genom Galileen (Matt 9:37). Det gäller även i Sverige idag. Dessutom är arbetarna i Guds rike ojämnt fördelade över vårt land. Det kristna vittnesbördet är i och för sig inte speciellt starkt någonstans i vårt land, men det finns platser där det är riktigt svagt. Därför behövs det strategisk flyttning.

Med strategisk flyttning menas att kristna flyttar till platser där det behövs fler arbetare i Guds rike. Det kan vara till små och svaga församlingar som behöver stärkas eller till pionjärplatser där nya församlingar ska planteras. Mitt nya jobb som pionjärkonsulent i Alliansmissionen tar mig runt till många olika platser i landet och därför vill jag denna morgon när jag sitter på tåget på väg till Uppsala utmana mina läsare att flytta strategiskt. Kanske lägger Herren detta på ditt hjärta och kallar dig att flytta till en ny plats där du kan göra mer nytta i Guds verk.

Här är några platser i mitt sammanhang som behöver strategisk flyttning; Båstad och Förslöv i nordvästra Skåne, Åkered och Hisingsbacka i Göteborg, Kärrtorp och Sickla i Stockholm. Du behöver inte vara pionjär eller ledare för att vara med. På dessa platser finns redan en församling eller ett pionjärteam och du kan komma in och bidra med dina gåvor, just som du är. Naturligtvis är det viktigt att först besöka platsen och teamet för att se om du passar in och delar visonen och värderingarna där. Om du skulle vara intresserad av någon av dessa platser, eller om Gud har lagt någon annan plats på ditt hjärta är du välkommen att kontakta mig. Mina kontaktuppgifter finns här.

"Skörden är stor men arbetarna få", sa Jesus, och han fortsatte med att uppmana oss att be: "Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd" (Matt 9:38). På en del platser är arbetarna ännu färre. Därför ber jag den här morgonen till skördens Herre att vi ska få se en våg av strategisk flyttning över vårt land. Vill du vara med?