lördag 30 april 2016

Kärlek är inte bara känslor

Imorgon ska jag predika om kärlek och den text jag ska utgå ifrån är Joh 13:34-35. Den är från Jesus sista måltid med lärjungarna kvällen innan han skulle korsfästas. Jesus sa så här till lärjungarna:

"Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek."

Detta är ett nytt bud. Det här är första gången Jesus ger detta bud till lärjungarna. Det gamla kärleksbudet lyder "du ska älska din nästa som dig själv" (3 Mos 19:18) och det har Jesus redan citerat flera gånger tidigare. Men nu ger han ett nytt bud: "Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra." Märkte du att det nya budet har en högre nivå av kärlek.

Det gamla budet gäller fortfarande och det handlar om att vi ska älska alla människor, som oss själva. Det nya budet handlar om att vi ska älska varandra i den kristna gemenskapen, så som Jesus har älskat oss.

Vad tror du att lärjungarna tänkte på när han sa detta? Du kan vara säker på att de inte tänkte på korset. Det här var ju kvällen innan Jesus dog på korset och de hade inte fattat vad som skulle ske. Jesus talade i förfluten tid: "Så som jag har älskat er". Jag tror att de tänkte tillbaka på de tre år som de hade varit tillsammans med Jesus. De hade alla sina minnen av hur Jesus hade visat kärlek till dem var och en personligt. Han hade uppmuntrat, tillrättavisat, förklarat och undervisat. Han hade lyssnat på deras frågor och samtalat långt in på nätterna. De hade delat både ekonomi, sovplats och många måltider. Han hade förlåtit dem när de syndat och gjort honom besviken och gett dem en ny chans när de misslyckats. Han hade haft tålamod med deras otro och oförstånd. De hade alla många personliga minnen av Jesus och nu säger han: "så som jag har älskat er ska också ni älska varandra". Kärlek är inte bara känslor. Det handlar om praktiska vardagshandlingar.

Dagen efter dog Jesus på korset. Han gav sitt liv för sina lärjungar och det blev det yttersta beviset på hans kärlek. Johannes skriver om detta i sitt första brev:

"Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna" (1 Joh 3:16).

måndag 18 april 2016

Paulusprogrammet - en distanskurs i församlingsplantering


Nu har vi snart genomfört det första läsåret av Paulusprogrammet. Det har gått väldigt bra och det är nio entusiastiska deltagare som nu skriver på sina slutrapporter. Nu hoppas vi att vi får ett lika bra gäng till nästa läsår, som börjar i september. Kanske är du en av dem som ska vara med. 

Paulusprogrammet är en 1-årig distanskurs i församlingsplantering. Kursen vänder sig till dig som på ett eller annat sätt är intresserad av att plantera nya församlingar. Du kanske brottas med frågan om detta är din kallelse eller redan är på gång att plantera en ny församling.  Du kanske har en vision som du inte har börjat förverkliga än. Din församling kanske ska bli moderförsamling till en ny församling. Den här utbildningen är för dig.

Deltagarna träffas på Mullsjö folkhögskola vid fyra tillfällen under läsåret. Mellan träffarna läser vi litteratur, skriver rapporter, gör fältstudier och samtalar via nätet. Den obligatoriska litteraturen omfattar ca 900 sidor och studietiden är beräknad till i genomsnitt ca 5 timmar per vecka (12,5 %). Läsåret omfattar totalt 35 veckor.

Kurstider: 5/9 – 16/12 2016, 9/1 – 26/5 2017

Träffarna på Mullsjö folkhögskola är den: 
  • 3-4 okt 2016
  • 14-15 nov 2016
  • 9-10 jan 2017
  • 27-28 mars 2017
Träffarna börjar på måndagen kl. 10.30 och slutar med lunch på tisdagen. Det betyder att man kan åka tåg från både Malmö och Stockholm på måndagsmorgonen och hinna tillbaka i god tid på tisdagskvällen.

Kursinnehåll
Kursen tar upp en rad ämnen som är aktuella i en församlingsplantering. Bland ämnena finns bland annat följande rubriker:
  • Naturlig församlingsplantering
  • Ledarskap i Guds rike
  • Omvärldsanalys – Att förstå den kultur vi lever i
  • Att leda människor till tro i vår tid
  • Missionell kyrka
  • Olika församlingsmodeller och strukturer


Kostnad
Undervisningen är kostnadsfri. Deltagarna betalar för litteratur, mat och logi på Mullsjö folkhögskola och resor. Kostnaden för mat och logi i enkelrum är 795 kr per träff. Endast mat kostar 415 kr.


Information och anmälan:
Svenska Alliansmissionen: Jonas Melin, jonas.melin@alliansmissionen.se, 076-190 53 88
Equmeniakyrkan: Peter Svanberg, peter.svanberg@equmeniakyrkan.se, 070-600 60 48

lördag 16 april 2016

Behövs det apostlar och profeter idag?

För några veckor sedan var jag på två konferenser, som båda var i Citykyrkan i Stockholm. Först var jag med på NFU:s handledardagar och sen var det dags för New Wines ledarkonferens. Den första hade 50 deltagare och den andra hade ca 250. Båda hade deltagare från i stort sett alla frikyrkosamfund och Svenska kyrkan. Det fanns stora olikheter mellan konferenserna, men båda var mycket intressanta att vara med på och det fanns ett par saker som var gemensamt för dem och det är det jag vill ta fasta på här. Båda lyfte fram behovet av församlingsplantering och båda betonade vikten av de apostoliska och profetiska tjänsterna i vår tid.

På NFU:s handledardagar var det Daniel Alm som talade om behovet av apostlar och profeter i vår tid. Daniel är pingstpastor i Västerås och föreslagen att bli ny missionsföreståndare för Pingst FFS. Hela New Wines ledarkonferens handlade om tjänstegåvorna i vår tid, och huvudtalaren Alan Hirsch betonade särskilt apostelns och profetens tjänst.

För några år sedan var det här med apostlar en mycket kontroversiell fråga och vi hade en laddad debatt om apostoliskt ledarskap. Nu verkar inte frågan så känslig längre. Jag hörde inte många invändningar mot undervisningen och både Daniel Alm och Alan Hirsch beskriver den apostoliska tjänsten på ett helt annat sätt än dem som företrädde apostoliskt ledarskap för tio år sedan. Idag är betoningen mer missionell och mindre hierarkisk. Det känns sunt. Det är också viktigt att göra en tydlig skillnad mellan de ursprungliga tolv apostlarna och deras speciella uppgift och senare tiders apostlar.

fredag 15 april 2016

Bokpresentation: A wind in the house of Islam

Idag vill jag tipsa om en mycket spännande bok om vad som händer just nu inom den muslimska världen. Den heter A wind in the house of Islam - How God is drawing Muslims around the world to faith in Jesus Christ och är skriven av David Garrison.

Boken är ett försök att kartlägga rörelser där muslimer kommer till tro på Jesus Kristus och bygger på 1000 intervjuer med personer från Indonesien i öster till Afrikas västkust. En rörelse definieras som att minst 1000 personer har döpts eller att 100 församlingar (vanligtvis underjordiska husförsamlingar) har planterats. Författaren börjar med en historisk översikt av mission i muslimvärlden genom århundradena och visar att mellan 600-talet och 1700-talet var det inte någon sådan rörelse, under 1800-talet var det två, under 1900-talet elva och nu på 2000-talet har det tillkommit 69 nya sådana Jesusrörelser inom den muslimska världen. Det blåser en vind (Andens vind) igenom de många rummen i Islams stora hus. Vad är det som händer?

"The house of Islam" är ett uttryck som beskriver hela den muslimska världen. Detta hus har nio rum, skriver David Garrison och han går igenom rummen ett i taget. Ett kapitel för varje rum. På kartan nedan kan du se de nio rummen. De är Västafrika, Nordafrika, Östafrika, Arabvärlden, Den persiska världen, Turkestan, Västra södra Asien, Östra södra Asien och Indo-Malaysia.Alla rummen har sin unika kultur och karaktär, och dessutom sin egen form av Islam. Det gör att de olika rörelserna ser mycket olika ut och har många olika sätt att arbeta och dela evangeliet. Det är oerhört spännande och lärorikt att läsa. Det blåser en vind!