fredag 27 maj 2016

Praktiskt lärjungaskap i tolv punkter

Hebreerbrevets sista kapitel innehåller många praktiska förmaningar. Liksom många andra av Nya testamentets brev börjar brevet med trons innehåll (läran) och landar i praktiken. Båda sidorna är viktiga. Jag tycker om att systematisera det jag läser och Hebreerbrevets trettonde kapitel kan delas in i tolv punkter. Det ger oss en praktisk översikt över vad en kristen livsstil innebär. Den kan man använda som en mall när man studerar vad lärjungaskap betyder i vår tid. Därför ger jag det här kapitlet rubriken: Praktiskt lärjungaskap i tolv punkter. Kom ihåg att detta bygger på allt det som skrivits tidigare i brevet om Jesus och hans död och uppståndelse. Det är evangeliet om Jesus som är grunden för en kristen livsstil.

1. Håll syskonkärleken levande (Heb 13:1)
Det börjar förstås med kärleken. Kärleksbudet sammanfattar allt det andra och det är en utmärkt introduktion till det här kapitlet. Här handlar det om kärleken till varandra i den kristna gemenskapen. Detta går tillbaka på det nya budet, som Jesus gav till sina lärjungar den sista kvällen innan han korsfästes. "Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek" (Joh 13:34-35). Detta är ett nytt bud. Det här är första gången Jesus ger detta bud till lärjungarna. Det gamla kärleksbudet lyder "du ska älska din nästa som dig själv" (3 Mos 19:18) och det har Jesus redan citerat flera gånger tidigare. Men nu ger han ett nytt bud: "Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra." Märkte du att det nya budet har en högre nivå av kärlek. Vad det betyder i praktiken har jag skrivit om tidigare: Kärlek är inte bara känslor.

2. Visa gästfrihet (Heb 13:2)
Ett praktiskt uttryck för kärlek är att visa gästfrihet och ha ett öppet hem. "Kom ihåg att visa gästfrihet", skriver författaren. Det är mycket viktigt även i vår tid. Hemmen är basen för gemenskap och församlingsliv och därför är det avgörande med gästfrihet.

3. Tänk på dem som sitter i fängelse (Heb 13:3)
Ett annat sätt att visa kärlek till bröder och systrar är att tänka på dem som sitter i fängelse och förföljs för sin tro. Att tänka på inkluderar förstås både att be för dem och att stötta dem på olika sätt. Även i vår tid är det många som sitter i fängelse och misshandlas för att de följer Jesus. Genom organisationer som Ljus i Öster eller Open Doors kan du vara med och tänka på dem. Ge gärna ett ekonomiskt bidrag till Barnabasfonden, som ger stöd till förföljda och deras familjer.

4. Äktenskapet ska hållas i ära (Heb 13:4)
Frågorna om äktenskap och sexualitet hör till de mest kontroversiella i vår kultur. Därför är det viktigt att vi håller fast vid att hur vi hanterar detta också handlar om lärjungaskap och kristen livsstil. Äktenskapet ska hållas i ära skriver författaren. Jag gillar det uttrycket. Bibelns äktenskapssyn är grundad i 1 Mos 2:24. "Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött." Både Jesus och Paulus citerar den texten när de talar om äktenskapets innebörd. Äktenskapet är ett livslångt förbund mellan en man och en kvinna. Det är det äktenskapet som Gud har tänkt som ramen för det sexuella samlivet. Sexuellt umgänge utanför äktenskapet är enligt författaren antingen otukt eller äktenskapsbrott och det är något som han påstår att Gud kommer att döma. Om du vill läsa mer om detta ämne kan jag tipsa om några andra texter jag skrivit: Gud och sexEn kristen syn på sexAtt tjäna Gud som singelSkilsmässa och omgifte i kyrkan

5. Lev inte för pengar (Heb 13:5-6)
Ett annat viktigt område för kristen livsstil är pengar. Man brukar säga att pengar, sex och makt är de tre stora frestelserna. Jesus talade mycket om alla tre, men mest talade han faktiskt om pengar. "Samla inte skatter här på jorden" (Matt 6:19a), "Ni kan inte tjäna både Gud och mammon" (Matt 6:24b) och "Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga" (Luk 12:33a) är tre av hans mest kända uttalanden i ämnet. Hebreerbrevets författare sammanfattar det bra i tre punkter: För det första ska vi inte leva för pengar. Girigheten är avgudadyrkan. Det är antingen pengar eller Jesus som styr våra liv. För det andra ska vi vara nöjda med det vi har. För det tredje ska vi lita på att Gud tar hand om oss, även när det gäller ekonomin. Vad detta kan betyda i praktiken har jag skrivit om här: Vad ska vi göra med våra pengar?

lördag 14 maj 2016

Det är pingst - Låt oss uppfyllas av Anden

Imorgon firar vi pingstdagen till minne av att den helige Ande blev utgjuten över alla de troende den första pingstdagen i Jerusalem. Samma erfarenhet är tillgänglig för oss idag. 

I vår tid finns det ett sökande efter andlig verklighet. Man vill ha något som fungerar i vardagen, något som släcker den inre törsten. Man vill ha något som ger kraft och gudsnärvaro i livet. Den kristna tron handlar om andlig verklighet. Den handlar inte bara om att tro på en Gud som har skapat allting. Den handlar inte bara om att tro på Jesus Kristus som levde här på jorden för två tusen år sedan, dog på ett kors och uppstod på tredje dagen. Kristendom handlar inte bara om att gå till kyrkan eller följa vissa levnadsregler. Levande kristendom är mycket mer: det är andlig verklighet som fungerar i vardagen, det är kraft och gudsnärvaro, det är levande vatten som släcker den inre törsten. Det är den helige Ande som gör den kristna tron till en personlig erfarenhet. Det är den helige Andes närvaro som ger andlig verklighet. 

Om pingstdagen står det att "Alla fylldes av helig Ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem" (Apg 2:4).

Vad var det egentligen som hände på pingstdagen och vad har det för betydelse för oss? Varje bibelläsare vet att den helige Ande var verksam även i Gamla testamentet och under Jesus liv, så vad är egentligen det nya? 

Jag tror att det är så här: Före pingstdagen var Anden utgjuten över ett fåtal utvalda personer. Efter pingstdagen är Anden utgjuten över allt Guds folk. Varje kristen kan idag uppleva övernaturlig kraft och profetisk uppenbarelse. Pingsterfarenheten öppnar dörren in i den profetiska dimensionen. I 4 Mos 11:29 önskar Mose att allt Guds folk ska profetera:  "Om ändå hela Herrens folk vore profeter! Om Herren ändå ville låta sin ande komma över dem alla!" Moses önskan går i uppfyllelse på pingstdagen. Man brukar säga att alla troende är präster –  man kan även säga att alla troende är profeter. 

torsdag 12 maj 2016

Arbetarna är få

Under Kristi himmelsfärdshelgen hade Alliansmissionen årskonferens på Gullbrannagården. Det var några härliga och soliga dagar med lovsång, förbön, förkunnelse, gemenskap, förhandlingar, seminarier och mycket mer. Temat i år var Guds hjärtslag och fokus var på missionsuppdraget.

Foto: Mikael Good

SAM:s avsiktsförklaring ekade genom hela konferensen.

SAM vill mission

Vi tror att mission är en ständigt pågående rörelse i världen med ursprung i Guds hjärta. Vi vill vara en aktiv del i denna rörelse i ord och handling, nationellt och internationellt. Mission är våra rötter, vår identitet och vår framtid. Gud har betalat ett pris, och vi vill utmana varandra att låta mission få kosta. 

Jag gillar verkligen den formuleringen och jag är glad att få jobba inom en missionsrörelse som Svenska Alliansmissionen.

Konferensen hade många internationella gäster från våra systerkyrkor i Afrika och Asien och bland talarna fanns bland annat Tsitsi Chauke från Zimbabwe och George Verwer från England. Det var märkligt att se hur Gud hade gett samma bibelsammanhang till båda talarna. Det var tydligt att Gud hade något viktigt att säga till SAM:s folk dessa dagar.