fredag 27 juli 2012

Tänkvärd helgläsning om lite av varje

Jag har semester, sitter på tåget och läser Dagen. Det känns härligt och solen skiner utanför fönstret. Det finns mycket spännande läsning i tidningen och jag kan ge några tips. Jag hoppas att du har tillgång till Dagen på nätet eller i pappersform och kan läsa artiklarna. 


Veckans artikel i serien om växande församlingar i Sverige handlar om Korskyrkan i Karlstad. Det är en församling som vuxit från 70 till 280 medlemmar på femton år. Många har kommit till tro och församlingens pastor Anders Nordström delar med sig av sina erfarenheter. Mycket uppmuntrande och intressant. Länkar till tidigare artiklar i serien finns här


Psykologen Alf B Svensson skriver en mycket bra artikel om att vi måste våga prata om otrohet i våra församlingar. Han menar att otrohet är ganska vanlig även i kristna familjer och att situationen förvärras av att vi inte pratar om det. Otrohet kan förebyggas genom undervisning och samtal så att man är medveten om riskerna och vet hur man ska hantera dem. Artikeln innehåller många goda råd. Jag lär återkomma till detta viktiga ämne i kommande inlägg. 


Håkan Arenius har skrivit en intressant ledare om en svenskhet som får ny mening. Det där med nationell och kulturell identitet är knepigt och det går inte direkt att definiera vad svenskhet är för något. Ändå är jag en av dem i den här världen som kallar sig för svensk. och när jag besöker andra länder känner jag verkligen att jag är svensk. Även om jag som lärjunge till Jesus i första hand identifierar mig med Guds rike och inte med Sverige kan jag inte förneka min nationella och kulturella identitet (och bör inte heller göra det). Arenius skriver mycket klokt om vägen till ett mångkulturellt och multietniskt Sverige och vikten av att vi alla bidrar positivt till utvecklingen. Han presenterar bland annat de tio budord för mångfald som föreslagits av Quaisar Mahmood. En annan bra ledare av Arenius från tidigare i veckan är Utan vapen inga krig.

fredag 20 juli 2012

Munkhagskyrkan växer (en missionell kyrka)

Tidningen Dagen fortsätter idag sin sommarserie om växande församlingar i Sverige. Idag handlar det om Munkhagskyrkan i Mariefred. Tidigare reportage har berättat om Frälsningsarmén i Halmstad, Citykyrkan i Stockholm och EFS i Ängelholm. Det är uppmuntrande att läsa om församlingar som växer genom att nya människor kommer till tro och börjar följa Jesus. Vi behöver fler sådana i Sverige.


Munkhagskyrkan verkar vara ett bra exempel på det vi kan kalla för en missionell församling, men så har det inte alltid varit. För tjugo år sedan hade den bara 12-13 personer på gudstjänsterna och var nära att läggas ner. Nu är det en blomstrande och levande församling med 91 medlemmar och runt 400 betjänade. När jag läser reportaget lägger jag märke till flera viktiga aspekter av att vara en missionell kyrka.


För det första är församlingen medveten om att den befinner sig på missionsfältet. "Vi är i Sörmland nu. Man brukar tala om att det här är ett av norra Europas mest sekulariserade områden", säger Hans Noreliusson. Man har en tydlig identitet av att vara missionärer i Mariefred. 


För det andra har församlingen (som verkliga missionärer) gått ut ur sin kyrka och engagerat sig i samhället. "Vi har traditionellt sett varit en ganska stängd församling. Men de senaste åren syns vi mer i samhället och trösklarna har blivit lägre", säger församlingens pastor Tomas Arvidson. Några exempel på detta är att Tomas är ordförande i IFK Mariefreds beachvolleysektion och ligger bakom en mängd idrottsevenemang i kommunen och att församlingen arrangerade allsång på torget på nationaldagen. Artikeln ger fler exempel. 

torsdag 19 juli 2012

30 dagars bön för muslimvärlden


Imorgon den 20 juli börjar den muslimska fastemånaden Ramadan, och den pågår fram till den 18 augusti. Under samma period pågår bönekampanjen 30 dagar. Kristna i hela världen förenas då i bön för muslimvärlden. Kom med du också. Det finns särskilda böneämnen för varje dag. 


Information om bönekampanjen, böneämnen för varje dag och mycket mer hittar du på engelska här. Du kan också beställa ett informationshäfte på svenska här


Uppdatering den 20/7: Dagen har idag en artikel om 30 dagar och intervjuar bland annat Hans Ström om bakgrunden till kampanjen. Mycket läsvärt!

fredag 13 juli 2012

Bergspredikan - ett sätt att leva

Varje fredag är det söndagsskola för vuxna i tidningen Dagen. Idag handlar det om bergspredikan och det är faktiskt jag som blir intervjuad av journalisten Therese Peterson. Hon hade noterat att jag har skrivit mycket om bergspredikan här på Barnabasbloggen. 

I Matteusevangeliets  femte, sjätte och sjunde kapitel berättas om hur Jesus undervisar sina lärjungar och folket på ett berg vid Galileiska sjön och det är den undervisningen som brukar kallas för bergspredikan. Den innehåller mycket av det viktigaste Jesus hade att säga och är något av ett manifest för lärjungaskap och Guds rikes livsstil. Jag har levt av och med bergspredikan sen jag började följa Jesus för många år sedan. För ungefär sex år sedan läste jag boken Kingdom Ethics (se nedan) och den gav mig en större förståelse för hur bergspredikan ska tolkas och tillämpas. Jag överdriver inte när jag säger att det revolutionerade mitt sätt att läsa bergspredikan. Om det berättar jag kortfattat i Dagens intervju och lite mer utförligt i inläggen nedan. Det handlar om att upptäcka uppmaningarna; fjorton förvandlande initiativ

Poängen är att bergspredikan inte består av antiteser med omöjliga ideal (vilket många tror) utan av triader (undervisning i tre steg) där betoningen ligger på de praktiska uppmaningarna - de förvandlande initiativen. Detta framgår tyvärr inte så tydligt i intervjun. Jag fick visserligen läsa och korrigera artikeln, men alla mina ändringar kom visst inte med och då blev det lite otydligt. Om du vill veta mer om triaderna kan du läsa dessa två blogginlägg:

Jesu bergspredikan - hur ska man förstå den?

Bergspredikan - Fjorton förvandlande initiativ

eller någon av Glen Stasssens böcker.

Några boktips om bergspredikan:

Glen H. Stassen, Living The Sermon on the Mount - A Practical Hope for Grace and Deliverance

Glen H. Stassen & David P. Gushee, Kingdom Ethics - Following Jesus in Contemporary Context

Magnus Malm, Ett hjärta större än världen - att följa Jesus enligt bergspredikan

Här är länkar till några av mina andra blogginlägg om bergspredikan:

onsdag 11 juli 2012

En väv med fyra trådar

Idag vill jag ge mina läsare ett sommartips som jag fått från Richard Hultmar på Pionjärbloggen


Greg Boyd är författare till ett flertal böcker och pastor i Woodland Hills Church. Under våren har han haft en mycket intressant predikoserie med rubriken Tapestry. I denna serie med totalt sex predikningar beskriver han de kyrkohistoriska och teologiska trådar som formar och vägleder Woodlands Hills Church. Varje predikan är på ca 50 minuter och följs av ca 10 minuters frågor och svar. Man kan ladda ner dem både som ljudfil och video från kyrkans hemsida. Nedan finns länkarna till de olika predikningarna. Där finns även skriftliga sammanfattningar och samtalsfrågor.


Our One Foundation
handlar om att Jesus Kristus är församlingens grund och om hur den lokala församlingen eller det enskilda samfundet relaterar till den universella kyrkan. Mycket intressant om kristen enhet. 


The Lutheran Thread
handlar om Martin Luther och att församlingen bygger på reformationens principer om Skriften allena och frälsningen endast av nåd och genom tro. 


Our Pietistic Thread
handlar om John Wesley och hur församlingen tar vara på pietismens betoning på att sann kristen tro är en personlig relation till Jesus Kristus och ett liv i kärlek, och tar även upp Wesleys betoning på den fria viljan.


Our Charismatic Thread
handlar om William Seymour och väckelsen på Azuza Street och visar hur församlingen behöver Andens kraft och Andens gåvor i fullt mått får att kunna utföra sitt uppdrag. 


Our Anabaptist Thread
handlar om den anabaptistiska rörelsen på 1500-talet och om hur den format Woodlands Hills Church genom sin syn på troendedop, efterföljelse, enkel livsstil och ickevåld. 


Our Anabaptist Thread, Part 2
Eftersom den anabaptistiska tråden är den starkaste får den en extra predikan av en anabaptistisk pastor från Canada, Bruxy Cavey. Han talar om församlingen som en gemenskap som synligt lever ut Guds rike och om vikten av att skilja på staten och kyrkan. 

torsdag 5 juli 2012

Till trons försvar - om vikten av att förklara tron rationellt

"Kristna luras in i fällan att förklara sin tro rationellt", säger SKR:s generalsekreterare Karin Wiborn vid ett seminarium under Almedalsveckan. Jag måste protestera. På den här punkten håller jag absolut inte med Karin Wiborn. Att försvara den kristna tron rationellt är inte en fälla, utan en kallelse. Aposteln Petrus skriver: "Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt..." (1 Petr 3:15-16a). Nya testamentet ger flera exempel på hur Jesus och apostlarna förklarar och försvarar tron med rationella argument. 


Att försvara den kristna tron med förnuftsmässiga argument kallas apologetik. Och apologetik är viktigt av flera olika skäl. Det stärker de kristna i att tron är hållbar. Det skapar ett kulturklimat där det är lättare att tro och det undanröjer hinder för människor att komma till tro. Jesus säger att vi ska älska Gud med hela vårt förstånd (Matt 22:37-38). Det innebär bland annat att vi ska använda vår hjärna för att förstå och förklara den kristna tron. Jag brukar säga till mina elever att jag står för en kristendom för både hjärta och hjärna. Med det menar jag att tron å ena sidan håller rationellt och kan förklaras. Det är logiskt att vara kristen. Man behöver inte sluta att tänka kritiskt eller "lägga hjärnan på hatthyllan när man går in i kyrkan", som en del påstår. Gud är större än vårt förstånd och allt går inte att förstå, men det hänger ihop och det strider inte med förnuftet. Jag menar också å den andra sidan att tron involverar känslor, erfarenheter och beslut. Jag lever med Gud i vardagen, jag har gemenskap med honom och kan ofta känna hans Hans närvaro och uppfatta hans ledning. Det är en kristendom för både hjärta och hjärna!


En som verkligen kan försvara den kristna tron rationellt är William Lane Craig. Han räknas som en av vår tids främsta apologeter och var nyligen i Sverige. Han har debatterat den kristna trons hållbarhet med ateister och företrädare för andra religioner över hela världen. En av hans böcker har kommit ut på svenska med titeln Till trons försvar: handbok i kristen apologetik. På engelska heter den On Guard - Defending Your Faith With Reason and Precision. Den håller jag på att läsa i sommar.