lördag 10 oktober 2020

Video: Jesus och vår tids andliga längtan


Idag har Svenska Alliansmissionen haft sin årskonferens digitalt. Den brukar vara på Gullbrannagården under Kristi himmelsfärdshelgen, men på grund av pandemin blev den först uppskjuten till hösten och sen även flyttad online. Jag medverkade med ett förinspelat seminarium på 15 minuter, som släpptes på Youtube kl. 14.00 idag. Jag talar om att Jesus är svaret på vår tids andliga längtan och inspirerar till att dela evangeliet och ta missionella initiativ. 

Tanken är att man ska kunna använde den här filmen i hemgrupper och husförsamlingar. Jag tar upp fyra olika ämnen och de landar alla i ett par samtalsfrågor, som man kan prata om när man har tittat på filmen. Detta är frågorna: 
  1. Var kan ni se en andlig längtan i ert område? Hur ser ni den? 
  2. Vilka frågor brottas människor med i vår tid? Vilka anknytningspunkter för evangeliet kan ni se hos människor i Sverige idag? 
  3. Känner ni igen de fyra barriärerna? Hur kan vi hjälpa varandra att bryta barriärer och bli mer frimodiga att tala tro med människor?  
  4. Vilka platser eller sammanhang finns i er närhet där ni kan ta ett missionellt initiativ? Vad skulle ni kunna göra där? 
Jag hoppas att många ska lyssna till seminariet och att det blir goda samtal runtom i landet. Jag hoppas också att det leder till nya missionella initiativ. Det behöver vi. 

Du kan se bibelstudier, seminarier, gudstjänst och konsert från årskonferensen här

måndag 5 oktober 2020

Församlingsliv i coronatider - en utmaning

I söndags firade jag gudstjänst med min församling. Det var varm gemenskap, härlig lovsång och god förkunnelse om att leva i försoningens tjänst. Dessutom firade vi en corona-anpassad nattvard. Jag tror att det var första gången jag deltog i Herrens måltid sen i mars och det var likadant för de flesta i församlingen. Det var välsignat. Jesus var där och vi blev berörda. 

När corona-pandemin bröt ut i mars flyttade vi våra gudstjänster online. Jag och många andra tyckte att det fungerande överraskande bra. Vår församling samlas även i olika husförsamlingar och min husförsamling flyttade online och möttes via Zoom en gång i veckan och även det kändes helt ok under några månader. I efterhand kan jag se att det också skapade ett problem som vi nu måste hantera. 

I augusti började vi samlas till gudstjänst igen. De första 50 får komma in och sen blir det lapp på luckan. Det har fungerat utmärkt. Eftersom vi också livestreamar gudstjänsterna för dem som är i riskgrupp, har symptom eller inte kan komma av andra skäl, så har det inte kommit mer än 50 någon gång än.  Efter sommaren har vi också börjat samlas fysiskt med husförsamlingen igen. Vi håller avstånd och låter bli att kramas. 

När vi började samlas igen märkte jag det nya problemet. Visst har jag saknat både gudstjänster och husförsamling under corona-tiden, men samtidigt har det smugit in en viss bekvämlighet. Jag har helt enkelt vant mig vid att inte gå till kyrkan på söndagen och att inte samlas med husförsamlingen på onsdagskvällen. Det är ju lite bekvämare att bara sätta på datorn och följa med online. Och vi människor vill ju gärna att det ska vara bekvämt, eller hur?

Även i söndags kändes det segt att gå iväg till kyrkan på eftermiddagen (vår församling samlas kl. 16 i Råslättskyrkan). Jag var lite frestad att sätta på datorn istället, men kom iväg i alla fall. När jag mötte församlingen, sjung lovsångerna, lyssnade till predikan, bad och delade brödet och vinet tillsammans med bröder och systrar kände jag att det här är viktigt. Det är viktigt med goda vanor. Den kristna tron och det kristna livet bärs av goda praktiker och goda vanor. Att mötas i en husförsamling eller hemgrupp och att fira gudstjänst hör till dessa goda vanor. Jag behöver få ordning på detta igen. Det går inte av sig självt. 

Vi får ju inte precis stöd från vår kultur när det gäller att gå på gudstjänst eller husförsamling, snarare tvärtom. I fredagens Dagen skrev Joel Halldorf en intressant ledare om att det anses allt mer udda att gå i kyrkan. Jag citerar från artikeln: