tisdag 18 augusti 2015

Du är kallad!

Förra söndagen predikade jag i Råslättskyrkan. Mitt tema var "Fem K som gör skillnad i Korinth". Det var en översikt över Paulus första brev till församlingen i Korinth med hjälp av fem ord på k som är nyckelord i brevet: korset, kallelsen, kunskapen, kraften och kärleken. Om kallelsen sa jag följande:

Kallelsen ligger i fokus i brevets inledning och jag började med att läsa 1 Kor 1:1-9 (se även 1:26 och 7:17-24), där Paulus talar om att vara kallad tre gånger, i verserna 1, 2 och 9, och det visar på tre olika aspekter av kallelsen. Vi tar det bakifrån.

  • Du är kallad till gemenskap med Jesus. I vers 9 skriver Paulus: "Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår herre." Det är själva grundkallelsen. Den första kallelsen är inte att göra något utan att leva i gemenskap med Jesus. Det handlar om att komma till honom. Därför kan Paulus använda begreppet kallad som synonym med att komma till tro (se 1 Kor 1:26 och 7:17-24). Att leva i gemenskap med Jesus och ha en personlig relation till honom är själva kärnan i det kristna livet. det är vad det handlar om!

  • Du är kallad att vara helig. I vers 2 skriver Paulus att de kristna i Korinth "kallats att vara heliga". Det är den andra aspekten på kallelsen och den gäller alla som kommit till tro. Att vara helig betyder att vara avskild för Gud och reflektera honom. Detta handlar alltså om att vi är kallade att följa Jesus och bli mer och mer lika honom. Det handlar helt enkelt om kallelsen till lärjungaskap.

tisdag 4 augusti 2015

Tre kännetecken på sann kristendom

Den här veckan är jag på tonårsläger på Gullbrannagården. Lägret har cirka tusen deltagare och är ett av SAU:s återkommande arrangemang. De flesta deltagarna kommer från alliansförsamlingar, men andra samfund är också representerade. Det är många församlingar från olika sammanhang som åker hit med sina tonåringar varje år. Här har man roligt, träffar kompisar och möter Gud. Lägret präglas av god förkunnelse, härlig lovsång, förbön och gudsmöten. Här tas många livsavgörande beslut.

På förmiddagarna kan man välja mellan sex olika seminarier med bibelundervisning. På måndagen och tisdagen hade jag hand om ett fördjupningsspår om det kristna livets kärna då jag gick igenom Johannes första brev. Det här är vad jag pratade om.

Johannes skrev förmodligen sitt brev ungefär år 90 e.Kr. Det är ett rundbrev till de församlingar han hade ansvar för. Församlingarna hotades av villolärare och falska profeter och därför skrev Johannes ett brev för att hjälpa församlingarna att avslöja de falska profeterna. Hela brevet kretsar runt tre kännetecken på sann kristendom. Dessa tre kännetecken kan användas som test för att avgöra vad som är sant och falskt. Redan i andra kapitlet introduceras de tre kännetecknen.

"Den som säger: 'Jag känner honom' men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom" (1 Joh 2:4).

"Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret" (1 Joh 2:9).

"Vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen" (1 Joh 2:22).

I resten av brevet utvecklas och fördjupas dessa tre ämnen och till slut kopplas de ihop och flätas samman till en enhet.

"Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och den som älskar fadern älskar också hans barn. Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud. Ty detta är kärleken till Gud att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga" (1 Joh 5:1-3).

Johannes definierar det kristna livets kärna som att ha gemenskap med Gud (1 Joh 1:3-6) och han pekar på tre saker som kännetecknar var och en som känner Gud och har gemenskap med honom. Dessa tre kännetecken är alltså följande.