lördag 28 september 2013

Förbön för förföljda

Missionsorganisationen Ljus i Öster arbetar i många länder där kristna är förföljda. Därför har man nu lanserat hemsidan Förbön för förföljda för att fästa uppmärksamhet på de kristnas situation i dessa länder. Här berättar Batyr från Turkmenistan om vikten av att stödja förföljda kristna.
Genom Barnabasfonden kan du också ge ekonomiskt stöd till förföljda och fängslade kristna i Ljus i Östers arbetsområde. Hebreerbrevets författare uppmanar oss: "Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem. Tänk på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp." (Heb 13:3).

måndag 23 september 2013

Nätverkshelg med UES

Den gångna helgen var det nätverkshelg med Urban Expression Sverige. Vi var runt 35 personer som var samlade i Brunnsbo på Hisingen i Göteborg. Många av deltagarna arbetar med mission och församlingsplantering i Sverige och de kom från bland annat Brunnsbo, Angered, Rannebergen, Kortedala, Hammarkullen och Råslätt. Dessutom medverkade Jim Kilpin och Tim Presswood från Urban Expression i England.

Urban Expression startades i England 1997  med målet att rekrytera, träna och sända ut församlingsgrundande team i socialt utsatta storstadsområden i Storbritannien. Det första teamet arbetade i East End i London. Urban Expression Sverige finns till för att göra samma sak i vårt land.

Urban Expression är en värderingsbaserad missionsorganisation. Grunden för arbetet är 21 värderingar under rubrikerna ödmjukhet, relationer och kreativitet. Teamen har olika arbetssätt, olika struktur och strategi och kan samarbeta med olika samfund, men det är värderingarna som är den gemensamma grunden, som håller samman teamen. Nätverkshelgen inleddes med att jag gav några personliga reflektioner kring fyra av värderingarna. Det vill jag dela med mig av här.

Den första punkten under rubriken ödmjukhet handlar om vårt beroende av Gud. Den lyder:
  • Vi erkänner vårt behov av Gud och bekräftar vårt ständiga behov av bön och Guds Andes kraft.

söndag 15 september 2013

Föreläsningar med N.T. Wright i Örebro

Den gångna veckan var N.T. Wright på besök i Sverige. Jag hade förmånen att få lyssna till honom vid föreläsningarna på Örebro Missionsskola i tisdags. N.T. Wright (som även kallas Tom Wright) är en av vår tids ledande forskare i Nya testamentet, dessutom är han författare till ett 60-tal böcker och biskop i den anglikanska kyrkan. Han är alltså både forskare och kyrkoledare. I Örebro talade han om sina tre huvudämnen: Jesus, Paulus och uppståndelsen. Det var två föreläsningar om varje ämne och det var mycket intressant och lärorikt. Man kan lyssna på allihop på EFK:s hemsida (här). Det är på engelska utan tolkning.

Föreläsningarna om Jesus placerade in Jesus i det historiska sammanhanget och diskuterade hur evangeliernas betoning på Guds rike hänger ihop med deras fokus på Jesus död på korset. Ämnen som kom upp var messiasrollen, den lidande tjänaren, templet och kyrkans kallelse att leva ut bergspredikan. Det var mycket intressant och en lysande föreläsning. Wright talade utan att titta i några papper och utan att staka sig. Efter föreläsningarna fick Lennart Thörn ge respons och ställa frågor och det gjorde han mycket bra. Han ställde intressanta och lite provocerande frågor som var intressanta för publiken att höra om. Till sist släpptes det även fram en fråga från publiken som handlade om hur kyrkan bör ställa sig till konflikten i Syrien och en eventuell militär invasion. Även där gav N.T. Wright ett mycket bra svar.

fredag 13 september 2013

Vi söker pionjärer


Nya församlingar på gång i Sverige

Det var längesedan jag skrev något här på bloggen. Jag har fullt upp med annat och det finns inte riktigt energi till att skriva just nu. Idag noterar jag dock att tidningen dagen än en gång uppmärksammar behovet av att plantera nya församlingar i Sverige. Den här gången är det med anledning av att Pingst arrangerar en konferens om församlingsplantering i Märsta. Två intressanta artiklar belyser ämnet. Dels en intervju med Magnus Persson och dels en artikel om konferensen där även några konferensdeltagare, som står i startgroparna för nya planteringar, intervjuas. Det är mycket uppmuntrande läsning. Jag noterar särskilt att fokus i Pingst tycks ligga på att starta många små församlingar, och inte bara megakyrkor. Det är glädjande.

På ledarbloggen tar Håkan Arenius upp samma ämne. Han påpekar att det är viktigt att vi inte grundar församlingar för att rädda samfunden, utan för människornas och Guds rikes skull. Det är ett viktigt påpekande. Det viktigaste skälet att plantera nya församlingar i Sverige är att nya församlingar når nya människor. Det är en del av missionsstrategin.

Inom Svenska Alliansmissionen har vi beslutat oss för att intensifiera församlingsplantering. det är ett av våra prioriterade områden under de närmaste åren. Därför har jag också lagt upp en ny sida om SAM:s församlingsplantering högst upp på denna blogg. Vi söker pionjärer och du kan också vara med.