torsdag 15 oktober 2015

Bokpresentation: Gud och sex

Gud och sex är titeln på Olof Edsingers nya bok. Det kan låta som två saker som inte har med varandra att göra, men så är det inte. I själva verket är det Gud som har skapat oss till sexuella varelser och designat den sexuella gemenskapen. Det är Gud som har hittat på sex helt enkelt och just därför har han synpunkter på hur vi praktiserar sex.

I vår tid är det många som vill frikoppla sex från den kristna livsstilen. Var och en för göra som han eller hon vill, bara det är kärlek. Men för den som är kristen är sexualitet och sex en del av lärjungaskapet. Det är en del av efterföljelsen till Jesus.

Vi brukar tala om att det finns tre stora frestelser i det kristna livet: pengar, sex och makt. Jesus talar mycket om alla tre. Han talar mest om pengar, men också en hel del om sex och makt, Det gör förresten hela Bibeln. Den kristna livsstilen, lärjungaskapet måste synas tydligt på alla tre områdena; hur jag hanterar pengar, hur jag hanterar makt och hur jag hanterar sex. Därför vill jag rekommendera Olof Edsingers nya bok.

Underrubriken på boken är Äktenskap, lust och sexualitet i Bibelns ljus och det är just vad det handlar om. Boken är för den som är intresserad av vad Bibeln säger om dessa ämnen och vad det betyder för den som vill följa Jesus och lyda honom. Vad får lärjungaskapet för konsekvenser när det gäller sex?

På bokens endast 80 sidor tar författaren upp många olika ämnen: äktenskap, sambo, celibat, abort, homosexualitet, onani och mycket mer. Det är kortfattat och lättläst, men trots det inte ytligt och förenklat. Edsinger tar upp många svåra frågor och motargument som han stött på i olika sammanhang och han skriver både reflekterande och ödmjukt. Jag gillar tonen i boken. Jag har själv under nästan tjugo år undervisat och diskuterat omkring dessa frågor på Mariannelunds folkhögskola och jag känner igen mig i både argument och motargument, i både frågor och svar. Det är fascinerande hur lika jag och Olof Edsinger tänker. Jag håller med honom om i stort sett allting och har själv undervisat och argumenterat för samma ståndpunkter. Jag skulle önskat att jag hade haft den här boken att rekommendera till mina elever.

onsdag 7 oktober 2015

Magnus Malm har ett budskap till kyrkan

En av sommarens mest omtalade kristna profiler är utan tvekan författaren och retreatledaren Magnus Malm.

Det började med att han kom med en ny bok med titeln Som om Gud inte finns - en bok om sekularisering, som tidningen Dagen recenserade  redan den 5 juni. Boken blev omtalad direkt.

Sen var han en av huvudtalarna på Hönökonferensen och hans bibelstudier väckte uppmärksamhet och många har lyssnat på dem i efterhand. De finns tillgängliga som podcast och ljudfiler i Hönökonferensens mediaarkiv.

I mitten av september publicerade så tidningen Världen idag en lång intervju med Magnus Malm under rubriken Han kallar kyrkan till omvändelse. Intervjun gjordes under Hönökonferensen av frilansjournalisten Albin Larsson.

Jag har läst intervjun, jag har lyssnat på bibelstudierna och jag har nu också läst ut boken. Jag kan bara konstatera att Magnus Malm har ett mycket viktigt budskap till den kristna kyrkan i Sverige. Jag tror rentav att han har ett budskap från Gud, som vi bör lyssna till. Men innan jag går in på det vill jag en historisk tillbakablick från ett personligt perspektiv.

Från 1975-1990 var Magnus Malm redaktör för tidningen Nytt Liv. Jag var prenumerant hela tiden tidningen gavs ut och jag har kvar nästan alla nummer. Nytt Liv var en radikal kristen tidning som framför allt riktade sig till ungdomar. Tidningen präglades till stor del av Magnus Malm och den kristna gemenskapen (typ kommunitet) i Mölndal som han var med i. Nytt Liv stod för en bred vision av Guds rike och promotade lärjungaskap, evangelisation, kommunitetsliv, karismatik, socialt engagemang, enkel livsstil, ickevåld, fredsarbete, miljöansvar, apologetik, bibeltro och församlingsgemenskap. Nytt Liv stod för något unikt med sin bredd och helhetssyn. Jag och många fler som var unga på den tiden formades av Nytt Livs betoningar. Under ett år i slutet av 70-talet gjorde jag dessutom vapenfri tjänst i Mölndals kommun och passade på att besöka Magnus Malm och Nytt Liv-gemenskapen vid några tillfällen. Jag kan utan tvekan säga att Magnus Malm är en av de kristna ledare som påverkade mig mest när jag var ung.

fredag 2 oktober 2015

Bokpresentation: Det gudlösa folket

Nu har jag läst David Thurfjells bok Det gudlösa folket - de postkristna svenskarna och religionen. Den kom ut i somras och väckte en hel del uppmärksamhet i media. David Thurfjell är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Hans bok är intressant och viktig läsning för alla som vill förstå svenskarnas förhållande till religion i allmänhet och till kristendomen i synnerhet.

Boken tar sin utgångspunkt i frågan om ifall Sverige är världens mest sekulariserade land och vad det i så fall beror på. Författarens grundtes är att svenskarnas förhållande till religion formats av tre olika företeelser: kristendomen, den sekulära religionskritiken och esoterismen (teosofi och alternativ andlighet). Kapitelrubrikerna talar tydligt om vad som är bokens ämnen:

  1. Världens mest sekulariserade land?
  2. Arvet från kristendomen: Hur "kristen" kom att bli ett ord som gäller andra.
  3. Arvet från upplysningen: Den sekulära religionskritikens historia.
  4. Arvet från esoterismen: Nyandlighetens uppkomst och genomslag.
  5. Varifrån kommer svenskarnas välvilja mot buddhism?
  6. Varför känns det lite pinsamt att vara kristen?
  7. Varför verkar destruktiv religion oftast vara muslimsk?
  8. Ett postkristet habitus: Avlagringar av kristendom bortom ritual och bekännelse. 

För oss som jobbar med kristen mission i Sverige finns det mycket att hämta i den här boken. Vi behöver förstå den kultur där vi lever och de människor vi vill nå med evangeliet. Jag uppskattar särskilt att i stort sett varje kapitel har en grundlig historisk genomgång. Jag lärde mig en hel del och inte minst var det intressant att förstå hur stark teosofin var i Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och hur den positiva bilden av buddhismen har uppstått i västvärlden.

Så här sammanfattas bokens innehåll av förlaget: