fredag 29 juni 2018

Fem nivåer av församlingar

De sista åren har jag ofta talat om att församlingar kan ligga på fem olika nivåer när det gäller växande. Församlingar kan vara antingen minskande, stillastående, växande, reproducerande eller multiplicerande. Jag snappade upp detta tänkande för två år sedan och skrev om det här. Nu har det spritt sig till alltfler och det tycker jag är bra. Det här är ett bra sätt att tänka för alla som jobbar med församlingsbygge och församlingsutveckling.

De fem olika nivåerna kan förklaras så här.
  • Nivå 1 är minskande församlingar. Det är församlingar som under lång tid har minskat i medlemsantal och har fått skära ner på verksamhet och budget. 
  • Nivå 2 är stillastående församlingar. Det är församlingar som ligger ganska stabilt under lång tid och varken minskar eller växer speciellt mycket. 
  • Nivå 3 är växande församlingar. Det är församlingar som upplever en stadig och långvarig tillväxt i medlemmar, ekonomi och verksamhet.
  • Nivå 4 är reproducerande församlingar. Det är församlingar som inte bara växer, utan också då och då sänder ut medlemmar för att plantera nya församlingar. 
  • Nivå 5 är multiplicerande församlingar. Det är församlingar som lever i ett ständigt sändande och har det i sitt DNA att hela tiden sända ut människor och plantera nya församlingar, som i sin tur planterar församlingar. Det är församlingar som startar rörelser. 
Öyvind Tholvsen på EFK har tagit fram statistik för hur stor del av frikyrkoförsamlingarna i Sverige som befinner sig i de olika kategorierna. Han har kommit fram till följande resultat.
söndag 24 juni 2018

Morfars bror Bo Giertz

Bo Giertz (1905-1998) räknas som en av 1900-talets mest inflytelserika kristna ledare i Sverige. Internationellt jämförs hans författarskap ibland med C. S. Lewis och Dietrich Bonhoeffer, men det är det inte många som har koll på i Sverige. Bo Giertz var präst i Svenska kyrkan och biskop i Göteborgs stift 1949-1970. I Sverige är han kanske mest känd för sitt motstånd mot kvinnliga präster och det har gjort att andra sidor i hans gärning har kommit i skymundan. Han är dock ständigt aktuell. Det är till exempel intressant att notera att Magnus Persson (pastor i United, Malmö) hänvisar till Giertz som den som tillsammans med Martin Luther och C. O. Rosenius främst har påverkat hans teologiska utveckling från pingstvän till lutheran (se Magnus Perssons bok Kristi kyrka, sid 17).

I torsdagens Dagen presenterar Håkan Arenius en ny bok om Bo Giertz, som ger en bra ingång i hans teologi, och det ger mig anledning till några reflektioner och ett personligt minne. Den nya boken är skriven av Anssi Ollilainen och har titeln Bo Giertz om prästämbetet: uppdragets teologi

Min morfar hette Gustav Giertz (1906-2002) och han var bror till Bo. Ett antal gånger under min uppväxt träffade jag därför "farbror Bo" som vi kallade honom. Jag minns speciellt ett tillfälle. Det var nog ett par år efter att jag låtit döpa mig och blivit baptist. Jag visste förstås att "farbror Bo" inte var positiv till mitt vägval och jag var lite nervös inför att prata med honom. Jag var ju bara 17 eller 18 år gammal och han var en respektingivande auktoritet. Samtalet gick väldigt bra och han visade mig en stor respekt. Han konstaterade att vi var överens i de viktigaste och mest grundläggande trosfrågorna, även om vi hade olika syn på dopet och församlingen. Han förstod att vi som håller fast vid Bibeln och bekännelsen måste stå tillsammans vare sig vi är med i Svenska kyrkan eller i frikyrkan. Det mötet har jag burit med mig hela mitt liv. Håkan Arenius skriver i Dagen att Bo Giertz inte hade mycket till övers för frikyrkorna, och det stämmer säkert. Men jag tror att han blev mer öppen och uppskattande när han blev äldre, inte minst efter mötet med den karismatiska väckelsen. 

lördag 23 juni 2018

Ett missionellt liv

Idag blir det ett tips om en ny podd. Det är EFK:s nya missionsdirektorer Linalie Newman och Ingemar Forss som har startat podden Ett missionellt liv och två avsnitt ligger redan ute. De samtalar med varandra och med inbjudna gäster om vad Gud gör i deras liv och vad det betyder att leva missionellt. I det första avsnittet får vi bland annat höra om den församlingsplantering i Östersund som Ingemar är involverad i och lyssna till när Magnus A berättar om sina erfarenheter från Mongoliet, Turkiet och Sverige. Det är ett intressant samtal och många bra lärdomar och utmaningar.

Podden är dessutom ett bra sätt att lära känna EFK:s nya ledare. Du hittar den där poddar finns.

onsdag 20 juni 2018

Jag vill vara en Hero Maker

Alla vill vara hjältar, men de verkligt stora ledarna är inte de som själva är hjältar, utan de som gör andra till hjältar. Därför har församlingsgrundarnätverket Exponential i år temat Hero Maker på sina stora konferenser i Nordamerika. Det har också kommit en bok av Dave Ferguson med titeln Hero Maker - Five Essential Practicies for Leaders to Multiply Leaders.

Jag har inte läst boken än, men jag har lyssnat på Exponentials podcast-serie på sex avsnitt om ämnet (finns där poddar finns). Den är både inspirerande och utmanande och går igenom fem viktiga praktiker som präglar den som gör andra till hjältar. Alla handlar om att jag ska flytta fokus från mig själv och min tjänst till andra och deras tjänst i Guds rike. Jag skulle säga att min stora förebild Barnabas var en riktig förebild som Hero Maker.

Min kortfattade tolkning av de fem praktikerna blir så här:

  1. Tänk multiplikation. Lär dig att tänka multiplikation på alla plan. Gör inte allt själv, utan tänk hela tiden på hur du ska investera i andra och träna nya ledare.
  2. Ge tillstånd (säg ja!). Lär dig att säga ja när personer i din omgivning har visioner och idéer. Ställ dig inte i vägen för nya idéer utan ha alltid utgångsläget att du ska säga ja och låta folk få pröva.
  3. Multiplicera lärjungar. Investera din tid i lärjungar som själva också kan göra lärjungar. Det är då det kan bli multiplikation. 
  4. Aktivera andras gåvor. Be Gud välsigna och utrusta dem som du har hjälpt till att träna och sända ut. Hjälp andra att hitta och utveckla sina gåvor. 
  5. Bygg Guds rike, inte bara din församling. Räkna inte bara hur många medlemmar ni har och hur många som samlas på era gudstjänster. Räkna hur många ni sänder iväg och hur många nya församlingar ni planterar.