torsdag 30 april 2015

Finns det några tecken i tiden?

De senaste dagarna har jag skrivit om att Jesus kommer tillbaka och att han kommer snart. Idag tänker jag skriva något om tidstecken. Frågan är alltså: Finns det några tecken på att Herrens ankomst är nära?

När man vill svara på den frågan är det naturligt att ta sin utgångspunkt i Jesus tal i Matt 24 och parallellerna i Mark 13 och Luk 21. Lärjungarna frågade Jesus: "Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?" (Matt 24:3). Deras fråga handlar om två saker. Det handlar dels om när Jerusalems tempel ska brytas ner, vilket Jesus precis hade förutsagt (Matt 24:2) och dels om när Jesus ska komma tillbaka. I det efterföljande talet svarar Jesus på båda frågorna och svaren går in i varandra på ett komplicerat sätt. Om det finns något tecken på att hans återkomst är nära borde det finnas i de här texterna. Jag kan urskilja tre saker som jag tror är tidstecken.

Det är viktigt att notera att Jesus börjar sitt svar med att räkna upp vad som inte är tidstecken. "Se upp så att ingen bedrar er", säger han och så talar han om falska profeter och messiasgestalter, krig och krigsrykten, jordbävningar och hungersnöd och säger: "Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet" (Matt 24:6). Det är bara "början på födslovärkarna" säger han, och lägger till att det också blir förföljelser och lidanden (Matt 24:8-9). Alla sakerna som nämns i verserna 4-13 är sådant som kännetecknar hela kyrkans historia och de är inte tecken på att Jesus återkomst står för dörren. Det första tecknet kommer istället i vers 14.

tisdag 28 april 2015

Jesus kommer snart - Jesussnart

När jag började på gymnasiet på hösten 1975 var jag ganska säker på att jag aldrig skulle ta studenten. Jag trodde att Jesus skulle komma tillbaka innan jag hade gått klart mina tre år på Sandagymnasiet i Huskvarna. Den hösten var jag på ett möte i Filadelfiakyrkan i Örebro och pastorn talade om att han fått en vision om något som skulle hända i Örebro 1978. Jag kommer ihåg hur chockad jag blev. Om den visionen är sann måste ju det betyda att Jesus inte kommer före 1978. Ska han verkligen dröja så länge? Det kunde jag inte fatta.

Det var så många tänkte och kände i mitten av 70-talet. Jag hamnade mitt i det som kallades Jesusrörelsen. Jag satsade inte så mycket på studierna, utan ägnade min mesta energi åt den kristna skolgruppen och åt evangelisation. När jag väl tagit studenten hade jag absolut ingen motivation att studera vidare. Jesus skulle ju ändå komma snart och det viktigaste var att få ut budskapet till så många som möjligt. Så jag och några vänner flyttade till Råslätt och planterade en församling. När man nu ser tillbaka är det lätt att skratta åt det. Snart fyller jag 56 år. Jag har både barn och barnbarn och Jesus har inte kommit tillbaka än. Men samtidigt finns det något tjusigt i den inställningen vi hade på den tiden. Den där ivriga förväntan på att Jesus ska komma snart och villigheten att satsa allt. Jag skulle önska att det fanns lite mer av det idag. I och för sig tycker jag inte att det är sunt att strunta i utbildning av det skälet. Men Gud har varit med och trots att jag inte skaffade någon ordentlig högskoleutbildning har det gått bra för mig.

Jesus kommer snart. Det står faktiskt redan i Nya testamentet: "Herrens ankomst är nära", skriver Jakob (Jak 5:8), och Jesus säger "Ja, jag kommer snart" (Upp 22:20). Om det var snart för ca 1925 år sedan, så måste det ju vara ännu närmare nu. Problemet är att vi inte vet dagen eller stunden. Vi vet att han kommer snart, men inte hur snart. Kanske i vår livstid, kanske senare.

måndag 27 april 2015

Jesus kommer tillbaka

På måndagskvällarna har vi bibelskola i vår församling. Den här terminen är det cirka femton deltagare och vi går igenom Markusevangeliet och Romarbrevet. Idag har jag undervisat om Mark 13 där Jesus talar om sin återkomst. Det blev ett intressant samtal och många frågor.

Jesus tal om den sista tiden finns återgivet i Matt 24, Mark 13 och Luk 21 och det är bra att läsa texterna parallellt. Lärjungarnas fråga i Matt 24:3 gör klart vad det handlar om: "Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?" Frågan handlar om två saker. Det handlar dels om när Jerusalems tempel ska brytas ner, vilket Jesus precis hade förutsagt (Matt 24:2) och dels om när Jesus ska komma tillbaka. I det efterföljande talet svarar Jesus på båda frågorna och svaren går in i varandra.

Det finns många olika tolkningar och uppfattningar om detaljerna runt Jesus återkomst och dem tänker jag inte gå in på just nu. En sak är dock helt klar: Jesus ska komma tillbaka. "Då skall man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra vädersträcken, från jordens gräns till himlens gräns", säger Jesus i Mark 13:26-27. När Jesus har farit upp till himlen efter sin uppståndelse säger änglarna: "Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen" (Apg 1:11). I den apostoliska trosbekännelsen bekänner vi att Jesus "steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda." Jesus ska komma från himlen och han ska komma synligt.

När vi talar om kristen tro idag är det lätt att tappa bort framtidshoppet. Men om vi inte talar om att Jesus ska komma tillbaka för att upprätta allt och ge oss en ny jord, så predikar vi inte hela evangeliet. När Paulus sammanfattar evangeliet i 1 Kor 15 finns även Jesus återkomst med (1 Kor 15:1-28).