måndag 30 april 2018

Det börjar med Guds kärlek

Den gångna helgen var jag på Alliansmissionens pionjärdygn. Den här gången var vi i Stockholm och hade samlingarna i Skarpnäck, Kärrtorp och Sickla, där vi har några av våra församlingar och planteringar. Det var ett innehållsrikt dygn med gemenskap, samtal, lovsång, bön och undervisning. Temat för helgen var Att göra lärjungar och vi fick bland annat lyssna till Jae Sung Kim (pastor i Skarpnäckskyrkan), som undervisade om formativa praktiker och lärjungaskap och Stephanie Neve (pastor i Stockholm Vineyard), som talade om lärjungaträning genom LifeShapes.

På söndagens avslutande gudstjänst i Sickla hade jag förmånen att predika. Jag talade om att allt börjar med Guds kärlek och predikotexten var 1 Joh 4:7-19 (läs gärna hela texten). Här följer en kort sammanfattning av mitt budskap.

Det är lätt att läsa den här texten och fastna i uppmaningarna: Älska varandra! Älska Gud! Uppmaningarna är förstås viktiga, men idag vill jag peka på ett annat perspektiv, som också finns i texten. Nämligen att allt börjar med Guds kärlek. Som det står i vers 19: ”Vi älskar därför att han först har älskat oss”. I det här avsnittet står det fem gånger om Guds kärlek till oss (9, 10, 11, 16, 19), två gånger att Gud är kärlek (8, 16) och en gång att kärleken kommer från Gud (7). Det står också om att vi ska älska Gud och varandra, men det är så tydligt att det börjar med Guds kärlek till oss. ”Vi älskar därför att han först har älskat oss.” 

Den här texten säger två saker om Guds kärlek till oss.

torsdag 26 april 2018

En församlings livscykel

Exponential är en amerikansk konferens och organisation som utrustar kristna ledare för multiplikation och församlingsplantering. På hemsidan finns många användbara resurser, bland annat en mängd böcker som kan laddas ner gratis. Jag har hittat mycket värdefullt och användbart där (böckerna finns här).

Det senaste jag läst därifrån är en bok som handlar om vad som är viktigt att tänka på när man gör en återplantering eller nystart av en gammal församling. Bokens titel ger en fingervisning om vad det handlar om: Dying to Restart - Churches Choosing a Strategic Death for a Multiplying Life.

Författarna Greg Wiens och Dan Turner gör klart att man måste göra en tydlig skillnad mellan församlingsutveckling och återplantering. I vissa lägen går det att jobba med utveckling i den etablerade församlingen för att vända en negativ trend. I andra lägen finns det ingen annan väg än att låta det gamla dö och starta något nytt. Boken ger många goda råd och flera praktiska exempel, som kan vara användbara även i svenska församlingar. En sak som jag tar med mig från boken är en bild på en församlings livscykel som jag har bearbetat och översatt till svenska. Var församlingen befinner sig i livscykeln kan avgöra ifall den ska satsa på församlingsutveckling eller återplantering.torsdag 5 april 2018

Goda råd om församlingsplantering

Under veckan har tidningen Dagen publicerat en intressant artikelserie om församlingsplantering. Det gläder mig att Dagen uppmärksammar detta viktiga ämne.

Det började i tisdags med en artikel om att Skövde Pingst är på gång att plantera två nya församlingar, den ena i grannstaden Lidköping, där pingstpastorn i en annan artikel berättar att han välkomnar den nya församlingen.

Artikelserien har rubriken Kyrkor som sprider sig och på onsdagen publicerade Dagen en karta där tidningen listar ett 50-tal av de församlingsplanteringar som är på gång i Sverige just nu (det finns många fler än de som är på listan). Kartan (som inte syns så bra på nätet) och listan markerar även vilka församlingar som är moderförsamlingar till planteringarna och en artikel beskriver den nya trenden att gamla församlingar startar nya kyrkor. Det är verkligen glädjande att alltfler församlingar nu tar ansvar för att plantera nya. "Det måste vara församlingar som startar församlingar", säger Lasse Svensson, kyrkoledare i Equmeniakyrkan, och det ligger mycket i det, även om jag tror att församlingar även kan planteras på andra sätt.

I februari skrev jag om behovet av en gemensam nationell vision för församlingsplantering. Sen dess har frikyrkorna i Sverige tagit några steg på vägen mot ett gemensamt mål och Dagen berättar även om detta i nämnda artikel. Ett förslag till målformulering är nu ute på remiss hos de olika samfunden och nästa vecka ska svaren komma in i min brevlåda. Det gläder mig att Alliansmissionens styrelse redan har beslutat sig för att vara med. Dagen berättar förresten också att samfundsbasen Lasse Svensson själv är ett gott föredöme och engagerad i en församlingsplantering i Lerkil i Kungsbacka.

Artikelserien avslutas idag med ett helt uppslag om M4, som är ett träningsprogram för församlingsplanterande team. Dagen var med på M4-träffen på Liljeholmens folkhögskola i mars i år där åtta team från EFK, EFS och Equmeniakyrkan var samlade. Jag brukar vara med på M4-träffarna, men var inte med den här gången, eftersom det tyvärr inte var med något team från SAM.

Cahtrine Nygren från EFK är en av ledarna för M4-kursen och hon ger nio goda råd till den som vill plantera en församling. De är så bra att jag publicerar dem i sin helhet.

måndag 2 april 2018

Boktips om gåvoupptäckande

Jag stötte på begreppet motivationsgåvor första gången när jag var 19 år. Året var 1978 och jag tillbringade sommaren med OM:s evangelisationsteam i Frankrike. Innan teamen reste ut hade vi några dagars förberedelsekonferens ombord på OM:s nyinköpta fartyg Doulos som låg i den franska staden Le Havre. Där lyssnade jag till bibelstudier om de sju nådegåvorna i Rom 12:6-8 och talaren kallade dem för motivationsgåvor. Han delade också ut stenciler, som jag fick med mig och sedan översatte till svenska. Undervisningen gjorde ett djupt intryck.

Grundidén var att de sju gåvorna i Romarbrevets tolfte kapitel utgör sju grundgåvor och att alla kristna har fått minst en av dessa nådegåvor. Dessa gåvor präglar vår personlighet och påverkar vad det är som motiverar oss att fungera som vi gör. Därför kallas de motivationsgåvor.

Så här lyder Rom 12:6-8 i Bibel 2000:

Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet.