måndag 2 april 2018

Boktips om gåvoupptäckande

Jag stötte på begreppet motivationsgåvor första gången när jag var 19 år. Året var 1978 och jag tillbringade sommaren med OM:s evangelisationsteam i Frankrike. Innan teamen reste ut hade vi några dagars förberedelsekonferens ombord på OM:s nyinköpta fartyg Doulos som låg i den franska staden Le Havre. Där lyssnade jag till bibelstudier om de sju nådegåvorna i Rom 12:6-8 och talaren kallade dem för motivationsgåvor. Han delade också ut stenciler, som jag fick med mig och sedan översatte till svenska. Undervisningen gjorde ett djupt intryck.

Grundidén var att de sju gåvorna i Romarbrevets tolfte kapitel utgör sju grundgåvor och att alla kristna har fått minst en av dessa nådegåvor. Dessa gåvor präglar vår personlighet och påverkar vad det är som motiverar oss att fungera som vi gör. Därför kallas de motivationsgåvor.

Så här lyder Rom 12:6-8 i Bibel 2000:

Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet.

Det här sättet att tolka dessa sju gåvor som en sorts grundgåvor, har jag stött på i flera olika sammanhang. Det finns t.ex. i Kjell Sjöbergs bok Gåvoupptäckande och kallelsevisshet från 1982. I den finns även ett gåvotest för att hjälpa läsaren att identifiera sin gåva. Det finns också i boken A Theology of Personal Ministry - Spiritual Giftedness in the Local Church av Larry Richards och Gib Martin (sid 131). När jag en gång bläddrade i ett exemplar av Assemblies of God's tidning Pentecostal Evangel (21 July 1996) hittade jag en enkät med rubriken Motivational Gift Profile, som skulle hjälpa läsaren att upptäcka sin motivationsgåva.

När jag började jobba på Mariannelunds folkhögskola 1994 introducerades jag till en modell för att jobba med gåvoupptäckande som hade utvecklats av min företrädare Johan Arvidsson. I modellen använde vi både en enkät om motivationsgåvorna och en mer omfattande lista med 24 olika gåvor som nämns i Bibeln, för att hjälpa deltagarna i Bibelterminen (senare BibelVäxa) att upptäcka sina gåvor. Det var i Mariannelund jag stötte på boken Upptäck dina gudagåvor för första gången. Den användes flitigt i vårt arbete med gåvoupptäckande och var en av de mest sönderlästa böckerna i folkhögskolans bibliotek. Den har länge varit utgången, men nu har den kommit i en ny och omarbetad översättning och med en ny titel. Förlaget Evangelie har nu gett ut Upptäck dina gudagivna gåvor av Don och Katie Fortune.

Man kan väl säga att författarna bygger vidare på tanken med de sju motivationsgåvorna och utvecklar den till en teori om sju grundläggande personlighetstyper. De utgår ifrån att Gud har skapat oss med olika egenskaper och att vi är olika i vår grundläggande motivation. Det finns sju grundtyper, och dessa finns i alla möjliga kombinationer hos olika människor. Alla människor är unika, men det är ofta en eller två motivationsgåvor som är starkast. Boken är på över 300 sidor och den vill hjälpa läsaren att upptäcka sina gåvor och hur de kan användas i yrkesliv och församlingsliv. Efter några inledande kapitel, som motiverar modellen och förklarar hur den är uppbyggd, beskrivs var och en av de olika personlighetstyperna utförligt med tjugo positiva egenskaper, fem problemområden och några bibliska exempel. Denna del är på över 200 sidor och är bokens huvuddel. Boken avslutande tredje del tar upp några praktiska tillämpningar.

De sju personlighetstyperna/motivationsgåvorna får egna namn i boken.

  • Iakttagare (engelska: perceiver), syftar på det profetiska seendet men det blir inte riktigt bra på svenska, eftersom iakttagare kan uppfattas som att vara en åskådare. 
  • Tjänare
  • Lärare
  • Stödjare/förmanare. I inledningskapitlen används begreppet förmanare om denna gåva, men i huvuddelen kallas den stödjare. Är detta ett misstag? Jag tycker att det hade varit bättre att använda ordet stödjare konsekvent, eftersom förmanare har en väldigt negativ klang på svenska.
  • Givare
  • Administratör. Här hade jag föredragit begreppet ledare, eftersom det ligger närmare bibeltexten och de egenskaper som beskrivs i boken. På svenska är ordet administratör dessutom ett ganska smalt ord, som leder tankarna till kontorsarbete och inte till ledarskap.
  • Medkännare
På det hela taget tycker jag att det här är en intressant och användbar bok. Man kan förstås störa sig på en del detaljer i beskrivningen av gåvorna, liksom på den amerikanska kulturella kontexten (särskilt när det gäller könsroller). Man bör dessutom alltid ta personlighetsteorier och personlighetstester med en nypa salt. Men för den som kan ha överseende med några störande detaljer och inte tar testresultatet på alltför stort allvar kan denna bok vara till stor glädje. Helhetsbilden kan göra att saker och ting faller på plats, så att läsaren förstår både sig själv och andra bättre. Det är i alla fall min erfarenhet. 

Jag hoppas att du ska upptäcka dina gudagivna gåvor! 

(Jag har skrivit mer om den här modellen i ett blogginlägg om hur man kan dela in gåvorna i tre olika kategorier: Tre sorters gåvor)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar