måndag 16 november 2015

NFP - Naturlig församlingsplantering

Naturlig församlingsutveckling (NFU) är ett välkänt begrepp inom svensk kristenhet och har använts av många församlingar i olika samfund. NFU är ett utmärkt verktyg för att utvärdera och utveckla existerande församlingar. 

Frågan är om man kan använda tankarna och begreppen inom NFU även när man planterar nya församlingar. Jag tror att det är möjligt. En modell för detta har utvecklats av Phil Alessi och introducerats i Sverige av Bengt Sandqvist med benämningen NFP – Naturlig församlingsplantering. 

Jag har använt NFP när jag har utbildat församlingsplanterare och vi använder det även som grundstruktur för den nystartade distanskursen Paulusprogrammet.

NFP bygger på de åtta kvalitativa särdragen i NFU. Dessa är:
  • Utrustande ledarskap
  • Gåvobaserad verksamhet
  • Hängiven andlighet
  • Funktionella strukturer
  • Inspirerande gudstjänster
  • Livsnära smågrupper
  • Behovsorienterad evangelisation
  • Kärleksfulla relationer

NFP är en modell för att tillämpa NFU när man planterar en ny församling. Det handlar om att bygga in god kvalitet i alla åtta särdragen från början och att ta det i rätt ordning. Jag tycker att det ger en enkel och användbar strategisk modell oavsett vilken typ av församlingman planterar.

Det bästa i NFP är pilen.


Steg 1. Att leda 

Pilen visar hur processen går till när en ny församling planteras. Utrustande ledarskap och funktionella strukturer måste finnas från början. Det är de två dragen som ger ramen och skapar stabiliteten. Det behövs en pionjär som tar initiativ och bär visionen. Ofta är det en eller kanske två personer som är visionsbärare och initiativtagare, men det behövs också ett team. Att bygga teamet är helt avgörande och måste prioriteras. Strukturerna måste förstås vara enkla i början och de utvecklas efterhand som arbetet växer. Men struktur behövs från första dagen, när teamet börjar formas. Utan struktur kan visionen rinna ut i sanden.