torsdag 27 maj 2010

Församlingsplanteringens ABC

En kortkurs på Mariannelunds folkhögskola

Nu har vi glädjen att bjuda in till en tvådagarskurs i församlingsplantering på Mariannelunds folkhögskola. Den äger rum fredag-lördag den 3-4 september 2010 och har rubriken Församlingsplanteringens ABC.

På programmet finns många intressanta ämnen. Vi går igenom den bibliska grunden och olika modeller för församlingsplantering. Vi ger en grundläggande strategi och visar på olika exempel. Vi gör en omvärldsanalys och ser på nya uttryck för kyrkan i vår tid och så en del annat. Program kommer senare.

Kursen börjar med lunch kl 12 på fredagen och slutar ca kl 16 på lördagen.
Kursavgiften är 500 kr (inklusive mat och logi). Deltagare i distansutbildningen betalar endast 400 kr.

Kursledare är Jonas Melin. Även andra lärare medverkar.

Anmälan till Mariannelunds folkhögskola, tel 0496-21550, info@mariannelund.nu

Mer information kan fås av mig: jonas@mariannelund.nu

lördag 22 maj 2010

Anden och missionen i Sverige

Det är pingst och det har varit Jesusmanifestation i Stockholm idag. 25000 personer var samlade i Kungsträdgården för att bekänna Jesus som Herre. Någon talar till och med om att det är väckelse på gång, men det tror jag är att ta i. Jag har varit med sen mitten av 70-talet och jag har hört många proklamera att "nu blir det väckelse". Det har alltid varit önsketänkanden och fromma förhoppningar, utan förankring i verkligheten. De senaste veckorna har Dagen haft flera artiklar (1, 2, 3) om att det fortsätter att gå bakåt för frikyrkorna i Sverige. Jag tror att en förändring är möjlig, men jag kan inte se att den har börjat än. Det finns förstås ljuspunkter, men i det stora hela ser det ganska mörkt ut för kyrkan i Sverige. Vi är på väg in i en efterkristen kultur, men det skapar också nya möjligheter för evangeliet.

Men för att kunna vända trenden måste vi inse allvaret i situationen. Sverige är ett missionsland, ett missionsfält. Och vi som följer Jesus i det här landet är missionärer i en främmande kultur. Det är glädjande och intressant att även evangeliska grupper inom Svenska kyrkan nu talar om Sverige som ett missionsland. Läs gärna Kyrklig Samlings missionsdokument.

Imorgon är det Pingstdagen och det är en bra utgångspunkt för att tala om mission. Vi behöver fyllas med Andens kraft, precis som de 120 på den första pingstdagen i Jerusalem. Utan Pingstens dop i helig Ande kan vi inte lyckas med missionsuppdraget. Det var Andens gåva som var startpunkten för den framgångsrika missionsrörelsen under det första århundradet. Det kan hända igen, det kan hända i Sverige. Samma kraft finns tillgänglig för dig och mig idag. Låt oss be om en ny pingst för Kristi kyrka i Sverige.

Jag har skrivit mer om detta tidigare. Här är några inlägg som anknyter till Pingsten och Apg 2.


Jag är övertygad om att vi kan få se en förändring i Sverige. Men då måste vi hålla fast vid Bibeln och bekännelsen. Då måste vi fyllas av Anden. Då måste vi leva efter Jesu bud. Då måste vi berätta om Jesus Kristus och Guds rike på ett sätt som människor i vår tid förstår. Då måste vi bygga gemenskaper som lever ut Guds rike och Guds kärlek på ett konkret och praktiskt sätt. Om vi gör det kan det bli en förändring i missionslandet Sverige. Vill du vara med och skapa den förändringen?

fredag 21 maj 2010

Jesus blir synlig

I helgen samlas tusentals kristna i Stockholm. Det är dags får årets Jesusmanifestation. Det är positivt att kristna samlas och gemensamt deklarerar sin tro på Jesus Kristus som herre och frälsare. Jag hoppas att det är många stockholmare som får syn på Jesus i helgen. Dagen skriver mer om detta här 1, 2, 3, 4, 5.

Själv kan jag inte åka dit, utan åker hem till Jönköping istället. Jag har varit ett par dagar i Linköping och träffat deltagarna i distanskursen i församlingsplantering. Det har varit roligt. De har snart avslutat ett år av deltidsstudier och deras planteringar har gått framåt under tiden. Här kan du läsa om några av dem: Air, Tjugofyrakyrkan, Närkyrkan T-way. Jesus blir synlig genom sin församling. Församlingen är nämligen hans kropp. Därför behövs det många nya kristna gemenskaper över hela vårt land. Då blir Jesus synlig i hela landet, året runt, för nya människor.

Även nästa läsår kommer vi att ha en distansutbildning i församlingsplantering på Mariannelunds folkhögskola. Den består av fyra tvådagarsträffar i Mariannelund och litteraturläsning, fältstudier och praktik däremellan. Tvådagarsträffarna fungerar också som kortkurser och man kan delta i en eller flera av dem utan att gå distansutbildningen.

Du är alltså välkommen till Mariannelund vid ett eller flera av dessa tillfällen:

3-4 september 2010 Församlingsplanteringens ABC

10-11 december 2010 Församlingens DNA

4-5 februari 2011 Församlingsbygge för tillväxt

13-14 maj 2011 Teamledarskap och konflikthantering

Mer information kan fås av mig, telefon: 070-6929818 eller mail: jonas@mariannelund.nu, eller från skolan.

Så jag hoppas att Jesus blir synlig i Stockholm på lördag när tusentals kristna samlas till årets Jesusmanifestation. Jag hoppas också att Jesus blir synlig genom hundratals nya kristna församlingar över hela vårt land. Nya församlingar som når nya människor med det gamla budskapet om Jesus Kristus och Guds rike. Vi behöver återigen få se en församlingsplanterande rörelse ta fart i Sverige (lik den som fanns i vårt land den senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet). Jag hoppas att jag och Mariannelunds folkhögskola kan vara med och bidra till den rörelsen.

lördag 8 maj 2010

Pingst säger ja!

Idag sa Pingströrelsen ja till att ha gemensam pastorsutbildning med SAM och EFK. Det gör mig glad. Jag tror att detta är rätt väg att gå för de tre samfunden och jag tycker att det att bra att Pingst gav ett tydligt ja vid sitt rådslag. Dagen berättar om det här. Det är mycket i upplägget som inte är klart än. Bland annat finns det frågor när det gäller finansieringen. Men i stort sett är jag positiv och ser flera fördelar med en gemensam utbildning.

Det är först och främst bra att dessa tre rörelser samarbetar. Det kommer alla att vinna på. Det kommer också att finnas utrymme för alla tre att bevara sin egen profil. Den pentekostala profilen kommer att finnas kvar i Pingsts utbildning.

Det är också en fördel med den starka betoningen på ledarskap och församlingspraktik. Det är nödvändigt att pastorsutbildningen formar teologiskt reflekterande praktiker, och inte bara teoretiker. Därför är det positivt att den gemensamma utbildningen har ambitionen att integrera teori och praktik på ett konstruktivt sätt.

Den intressanta kombinationen av folkhögskola och högskola som redan prövats av SALT och PTS tror jag också är ett framgångsrikt koncept. Jag tror på att använda både folkhögskolans och högskolans möjligheter i framtida ledarutbildning.

Att samarbetet bygger på Lausannedeklarationens grund är också bra. Det borgar för att utbildningen kommer att stå på evangelikal grund. Det tror jag också är viktigt.

Jag hoppas att utbildningen inte bara tänker utbilda pastorer, utan även pionjärer, församlingsplanterare, missionärer och "apostlar", profeter och evangelister. Ett fokus på missionsuppdraget kräver att att vi inte bara utbildar för att ta hand om det som redan finns.

För mig personligen betyder det också en del att SAM, EFK och Pingst samarbetar. Jag är ju involverad i alla tre rörelserna och jobbar med utbildning och församlingsplantering inom Pingst.

torsdag 6 maj 2010

Tio praktiker för en rättvis fred!

När kristna talar om krig och fred är det lätt att hamna i diskussion om en kristen kan delta i krig eller inte. Vi hamnar i två läger. En del av oss är pacifister och menar att en kristen aldrig ska bära vapen eller delta i krig. Andra av oss tror på att det finns rättfärdiga krig och att det ibland är rätt för en kristen att bära vapen och delta i krig (Just war theory). Nu finns det en tredje väg som kan hjälpa oss att jobba tillsammans för fred. Den kallas för Just Peacemaking. Det handlar om tio praktiska åtgärder för att bygga en rättvis fred och förhindra krig. Den tillämpas framgångsrikt i olika konflikter runtom i världen och har skapats av en grupp kristna tänkare från olika traditioner. Baptisten och författaren Glen H. Stassen är en av initiativtagarna. Jag tycker att det här verkar mycket intressant och har börjat läsa boken som presenterar de tio praktikerna. Här nedan presenterar jag dem på engelska.

Just Peacemaking: Ten Practices for Abolishing War

Part One: PEACEMAKING INITIATIVES

1. Support nonviolent direct action.

2. Take independent initiatives to reduce threat.

3. Use cooperative conflict resolution.

4. Acknowledge responsibility for conflict and injustice and seek repentance and forgiveness.

Part Two: JUSTICE

5. Advance democracy, human rights, and religious liberty.

6. Foster just and sustainable economic development.

Part Three: LOVE AND COMMUNITY

7. Work with emerging cooperative forces in the international system.

8. Strengthen the United Nations and international efforts for cooperation and human rights.

9. Reduce offensive weapons and weapons trade.

10. Encourage grassroots peacemaking groups and voluntary associations.

Du kan läsa mer om Just Peacemaking här.

onsdag 5 maj 2010

Stockholm 2020 inspirerar nya församlingar


Den gångna helgen var det Stockholm 2020. En konferens om församlingsplantering med fokus på Stockholm. Deltagarantalet var inte så stort. Enligt Dagen var det ca 70 deltagare, alltså ungefär lika många som pionjärkonferensen med Stuart Murray i december. Sådana här konferenser brukar inte samla så många. Inte ens de stora ekumeniska pionjärkonferenserna brukar ha fler än 100 deltagare. Nästa sådan är Pionjär 10 i Göteborg den 15-17 oktober.

Trots att dessa konferenser inte är stora är de mycket betydelsefulla. Det är viktigt att samla församlingsplanterare, bygga nätverk, inspirera och utrusta. Med små steg växer det fram en missionsrörelse i Sverige och tillsammans kan vi vända den negativa trenden och få se Guds rike utbredas i vårt land. Idag är det ganska många nya församlingar på gång och nya nätverk håller på att växa fram. Samarbete över samfundsgränserna är självklart för de flesta som håller på med församlingsplantering. Det är Guds rike och missionsuppdraget som är i fokus.

En viktig pusselbit i denna växande missionsrörelse är den distansutbildning i församlingsplantering vi erbjuder på Mariannelunds folkhögskola. Den riktar sig till dig som på något sätt är engagerad i församlingsplantering och känner att du behöver mer kunskap och praktiska verktyg för att lyckas med uppgiften. Information om utbildningen finns här.