lördag 30 maj 2009

Hela pingsten

Imorgon är det pingstdagen. Dagen skriver att svenska kristna inte firar pingsten så mycket nuförtiden. I vår församling samlas vi i alla fall till gudstjänst på pingstdagen och imorgon är det jag som predikar. Mitt tema är HELA PINGSTEN. Här följer en kort sammanfattning av mitt budskap.

Det berättas om pingstens händelser i Apostlagärningarnas andra kapitel. Det är flera saker som händer: Anden blir utgjuten, evangeliet börjar predikas och församlingen föds. Det är lätt att missa helhetsbilden och bara se en del. Jag vill se närmare på hela kapitlet och peka på helhetsbilden: hela pingsten!

Uppfyllda av Anden (2:1-21)
Den första delen handlar om hur Anden blir utgjuten över alla lärjungarna som var samlade i Jerusalem. Det var omkring 120 personer, både kvinnor och män. De blev alla uppfyllda av Anden och talade i tungor. Det är två av Andens gåvor som speciellt betonas i texten. För det första tungotalet gåva. De talade nya språk med ord som Anden gav dem. Anden ger orden och människan talar (Apg 2:4). På pingstdagen var det språk som människorna som lyssnade kunde förstå. Så är det inte alltid. Oftast är det bara Gud som förstår. Tungotal är en kommunikation med Gud och kallas därför ibland för ett bönespråk. Men även i vår tid kan det ibland hända att någon hör sitt eget språk talas och då blir det ett speciellt tecken.

Den andra gåvan som betonas i texten är gåvan att profetera. När Petrus börjar predika och citerar profeten Joel betonar han speciellt att de som blir uppfyllda av Anden i den sista tiden ska profetera.

Min berättelse

Några månader efter att jag blivit kristen hörde jag talas om att man kunde göra en egen pinsterfarenhet. Jag började be om att uppfyllas av Andens kraft och att få tala i nya tungor. Jag längtade och bad men det hände inte så mycket. Då fick jag tag i en bok som förklarade mer konkret hur tungotalet fungerar. ”Det är den helige Ande som ger orden på ett språk du inte förstår”, skrev författaren, ”men det är du som måste ta ett trossteg och börja tala. Det är du som har volymkontrollen” (J.E. Stiles, Den helige Andes gåva, Förlaget Filadelfia 1975, min sammanfattning av budskapet). Det var helt nytt för mig. Jag hade väntat mig att jag helt automatiskt, plötsligt skulle börja tala på ett nytt språk.

Hemma i min bönevrå på vinden tog jag steget. Ingen annan var där. Jag kände att orden kom i min mun, jag vågade tro och öppna munnen och tala ut. Efter en stund flöt orden i en ström och jag fylldes av kraft. Jag tror att det var första gången jag fylldes av den helige Ande. Min blyghet försvann inte på en gång. Min tillbakadragna personlighet förvandlades inte, men den här erfarenheten av Anden var ett viktigt steg i en lång process av växande och förvandling. Och sen dess har jag vandrat i den helige Andes närvaro och kraft i mer än trettio år. Anden ger kraft i vardagen och talar till mig genom Bibeln. Ibland får jag också profetiska budskap att förmedla till andra. Anden hjälper mig i bönen, både på svenska och på ett bönespråk som jag fortfarande inte förstår. Han märks inte alltid så tydligt men jag vet att han bor i mitt inre och fyller mig med strömmar av levande vatten.

På pingstdagen blev Andens kraft och gåvor tillgängliga för varje troende! Även du kan få uppleva denna karismatiska dimension av Andens liv.

Predika evangeliet (2:22-40)
Men det är mer som händer på pingstdagen. Andens utgjutande leder fram till erbjudandet om att bli räddad i den sista raden av Joels profetia: "Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad" (Apg 2:21). Andens tid är frälsningens tid. Det är den dagen då evangeliet börjar förkunnas för alla människor. Lärjungarna skulle vänta tills Anden kom, men sen skulle de predika. Och nu predikar Petrus budskapet om Jesus. Vägen är öppen för alla människor överallt. Det är ett fantastiskt erbjudande. Du kan ropa till Herren och då blir du räddad. Petrus predikar om Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd. Det är trons grundfakta, och det handlar om Jesus. Orden träffar dem i hjärtat skriver Lukas, och Petrus uppmanar dem att omvända sig och bli döpta.

"Orden träffade dem i hjärtat, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" Petrus svarade: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva." (Apg 2:37-38)
Pingstpionjären William Seymour sa till dem som besökte mötena på Azuza Street: ”Åk inte härifrån och predika om tungotalet, utan försök att få människor frälsta.”

Pingsten handlar inte bara om Anden utan också om Jesus. Framför allt handlar den om Jesus. Hela pingsten innebär fokus på missionsuppdraget: att vinna människor för Kristus

Leva i gemenskap (2:41-47)

Gensvaret på Petrus predikan blir enormt. Många kommer till tro, omvänder sig och blir döpta. De troendes antal ökar den dagen med tretusen personer skriver Lukas. Och så föds församlingen. Pingstdagen brukar ibland kallas församlingens födelsedag. Det är lite omtvistat. Församlingen fanns ju även före pingsten, men det är då den får sin fulla kraft och potential. Det är på pingstdagen Guds rike kommer med kraft! Sista pusselbiten i det nya förbundets instiftande faller på plats. Så nog är det befogat att kalla pingstdagen för församlingens födelsedag.

Jag älskar beskrivningen av församlingen i den här texten. Det är den församlingen jag vill leva i. En gemenskap som bygger på Guds ord (Apostlarnas undervisning) och lever i gemenskap. En församling som är en gemenskap som inte bara handlar om bön och gudstjänst utan också får sociala, ekonomiska och praktiska konsekvenser. Där man lever för varandra och för andra! Apg 2 visar att Andeutgjutelsen skapar gemenskap.

Hela pingsten innebär också att leva i gemenskap och bygga församling. Vi måste förstå att alltihop i Apg 2 hänger ihop: Andens kraft, evangeliets förkunnelse och liv i gemenskap.

När jag var ung lyssnade jag mycket på en sånggrupp som hette 2nd Chapter of Acts. Det var tre syskon från Jesusrörelsen i Californien och de hade gripits av den här visionen av hela pingsten. Hela Apg 2! Hela pingsten! Det vill jag ha idag! Det behöver Sverige idag!

Dagen skriver också om att fira pingst här och här. Läs också Karlstens blogg.

1 kommentar:

  1. Amen 1000 gånger om! Jag älskar det här! Jag vill ägna mitt liv åt att återuppväcka hela pingsten! Idag, på den heliga Pingstdagen, skapade jag bloggen Hela Pingsten: http://helapingsten.wordpress.com/ ... Jag hoppas kunna skriva där efter sommaren.

    Dock hittade jag din text efter att jag publicerade min blogg, så ta't lungt, jag kopierade inte ditt koncept ;). Visst är det härligt att Gud kallat oss till samma uttryck för arbete för samma sak?

    SvaraRadera