torsdag 28 maj 2009

Att leva av Guds ord

Som lärjunge till Jesus är det viktigt att formas av Guds ord. En andlighet som är grundad i Guds ord och Guds bud löper genom hela Bibeln. Här vill jag peka på fyra bibeltexter som talat till mig under den senaste veckan.

När Gud talar till Josua (som just fått ta över ledarskapet efter att Moses dött) är budskapet mycket tydligt. Vi läser i Jos 1:7-9 i Folkbibelns översättning.

Ja, var stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av från den vare sig till höger eller till vänster, så skall du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty HERREN, din Gud, är med dig vart än du går.

Summan är ungefär att om du håller dig till Guds ord, tänker på det dag och natt och följer det så kommer Gud att vara med dig i allt du gör. Samma inställning finner vi i Ps 1:1-3:

Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.

Grundtanken är densamma. Håll dig till Guds ord! Begrunda hans ord dag och natt och följ det i ditt liv så kommer det att gå väl. Jesus säger något liknande i avslutningen av sin bergspredikan. Jesus har undervisat ingående om vilka bud lärjungarna ska leva efter när han till slut säger:

Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev stort. (Matt 7:24-27)

Handla efter Jesu bud så kommer du att få ett stabilt och fruktbärande liv i Guds rike. Vi förstår här att framgång inte handlar om personlig eller ekonomisk framgång, utan om framgång i att göra Guds vilja, leva som lärjunge och göra skillnad i världen. Samma grundtanke om en andlighet baserad på och formad av Guds ord och Guds bud löper genom hela Nya testamentet. Det framträder t.ex. tydligt i Jakobs brev. Vi läser i Jak 1:22-25:

Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte: han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör.

I vår tid när många bara följer den egna känslan eller sina egna uppfattningar är det viktigt att betona vikten av att leva av Guds ord och lyda det. Låt oss göra som Skriften säger och tänka på Guds ord dag och natt. Den här terminen har jag och mina elever på BibelVäxa memorerat bibeltexter. Det är ett bra sätt att leva av Ordet. Att lära sig utantill gör det lättare att tänka på Guds ord under hela dygnet. Men glöm inte att också vara Ordets görare. Lycka till!

1 kommentar:

  1. Jag läser en bok om Smith Wigglesworth... från det att han lärde sig läsa till sin död vid 88 års ålder läste han aldrig något annat än Bibeln. Han kunde hela Nya Testamentet utantill.

    SvaraRadera