fredag 24 november 2017

LifeShapes

När jag var i Sheffield för en månad sedan stötte jag på begreppet Lifeshapes. Det nämndes i flera olika sammanhang, men jag fick aldrig någon förklaring på vad det var. Den här veckan dök begreppet upp igen och nu har jag förstått hur det hänger ihop.

LifeShapes är skapat av Mike Breen, som tidigare var den ledande pastorn i St Thomas Crookes i Sheffield. LifeShapes är ett pedagogiskt instrument för att förmedla viktiga sanningar i det kristna livet. Mike Breen använder olika former eller figurer för att illustrera andliga sanningar och dessa kallar han för lifeshapes. Det verkar som att det finns åtta (eller möjligen nio) olika LifeShapes, som Mike Breen har utvecklat och presenterat i boken Building a Discipling Culture.

  1. Cirkeln om kairosögonblick och lärande
  2. Halvcirkeln om livsrytmen
  3. Triangeln om balans i livet och tre viktiga relationer för både individ och församling
  4. Kvadraten om lärjungaträning och ledarträning
  5. Femhörningen om de fem tjänstegåvorna
  6. Sexhörningen om bön
  7. Sjuhörningen om ett växande och fruktbärande liv
  8. Åttahörningen om fridens person och en missionell livsstil
  9. Två trianglar om förbundet och Guds rike (Jag är inte helt säker på om denna ska vara med)
Breens tanke är att nutidsmänniskan behöver symboler och bilder för att komma ihåg andliga sanningar. Därför har han skapat LifeShapes, som ett verktyg för att undervisa och förmedla viktiga begrepp. Tre av dessa figurer har jag stött på tidigare, utan att ha haft en aning om varifrån de kommer. Det är enkla bilder, som är lätta att förstå och använda. En av dem (triangeln) har jag själv använt flitigt när jag undervisar om församlingen, utan att veta var den kom ifrån. 

måndag 20 november 2017

#metoo, Jesus och männens ansvar

Det har varit både omtumlande och chockerande att ta del av de senaste veckornas många vittnesbörd om sexuella trakasserier och övergrepp i det svenska samhället. Nog för att jag visste att det förekom och att det säkert var mer vanligt än jag var medveten om, men att det var så utbrett i så många delar av samhället hade jag inte riktigt förstått. Det är bra att det nu har kommit upp till ytan och att det blir tydligt att det är ett strukturellt problem, och inte bara ett individuellt. Män som trakasserar och begår övergrepp har ofta ursäktats och skyddats av strukturerna. Det måste det bli en ändring på nu och även vi män måste bidra till förändringen.

Människans sexualitet är en mäktig kraft, som i grunden är något gott, men som också kan uttryckas och användas på ett mycket destruktivt och ont sätt. Detta kan man se exempel på genom hela historien. Övergrepp, sexuellt utnyttjande, prostitution, människohandel, trakasserier, pedofili, våldtäkter och liknande har förmodligen funnits så länge människorna har levt på den här jorden. Det har nästan alltid varit män som varit förövare och för det mesta kvinnor som varit offer. Därför måste nu männen ta sitt ansvar och bidra till en förändring. Hur ska det gå till?

Jag vill hämta inspiration och vägledning från den störste man som någonsin levt på den här jorden, nämligen Jesus Kristus. Han, om någon, kan visa oss vad sann, god och äkta manlighet innebär. Inte bara genom de många exempel som finns på hur han bemötte kvinnor, utan också genom sin undervisning. I Matteusevangeliets femte kapitel säger han något som talar direkt in i den aktuella #metoo-situationen. Jag citerar:

Ni har hört att det blev sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i Gehenna. (Matt 5:27-30)

Jesus har en realistisk bild av hur manlig sexualitet fungerar. Män går igång på vad de ser, och män blir vanligtvis sexuellt attraherade av vackra kvinnor. Det intressanta med den här texten är att Jesus inte löser problemet genom att ta bort kvinnorna från det offentliga rummet eller dölja henne under ett lager av kläder. Istället lägger han ansvaret på mannen att hantera sin sexuella drift, och han ger handfasta och konkreta råd.

torsdag 2 november 2017

Låg kontroll - hög ansvarighet

Ett återkommande problem i mission och församlingsplantering är maktbalansen mellan centrum och periferi. Hur mycket frihet kan missionärerna på missionsfältet ha och och mycket kontroll behöver samfundet ha? Hur mycket frihet kan en pionjär eller församlingsplanterare ha i ett nytt arbete och hur mycket kontroll ska moderförsamlingen ha? Samma problem kan finnas i församlingsverksamheten. Hur mycket kontroll behöver församlingsledningen ha och hur stor frihet kan man ge dem som leder olika verksamheter? Jag tror att många känner igen problemet. Som central ledare kan det vara svårt att släppa kontrollen, och som pionjär kan det vara frustrerande att inte ha frihet att göra det som man tror är det bästa för arbetet. Jag har varit på båda sidorna.

När vi var i Sheffield förra veckan fick vi se ett konstruktivt sätt att hantera den här spänningen. De hade ett uttryck som upprepades hela tiden: Low control - High accountability. Och vad vi kunde se var det verkligen något som präglade hela sammanhanget. Den som fick en vision om att starta något nytt för att nå nya människor fick uppbackning och stöd och stor frihet att själv forma arbetet. Samtidigt var de ansvariga tillbaka inför församlingen som sände ut dem och dess ledare. Alla ansvariga ledare samlades regelbundet i ledargrupper (huddles) där de fick coachning. Ingen fick köra sitt eget race. Låg kontroll - hög ansvarighet. Jag tycker att det uttrycker en bra balans.