fredag 13 februari 2015

Graham Cray kommer till Jönköping i sommar

Den engelske biskopen Graham Cray kommer till Oasmötet i Jönköping i sommar. Han är en av förgrundsgestalterna inom församlingsplanteringsrörelsen Fresh Expressions, som jag har presenterat här. Fresh Expressions började 2004 inom den Anglikanska kyrkan med en rapport med titeln Mission-Shaped Church och den fick oanade konsekvenser. Idag har det utvecklats till en allkristen rörelse. Inom Fresh Expressions finns en enorm kreativitet och pionjäranda, när det gäller att starta nya församlingar på nya platser, i nya kulturer och på nya sätt för att nå de människor som inte har någon kontakt med den kristna kyrkan.

Jag bor i Jönköping. Det är en stad som kallas för Smålands Jerusalem och är känd för sina många kyrkor. Ändå finns det säkert 100 000 människor i Jönköpings kommun som inte nämnvärt berörs av kristen verksamhet. De traditionella kyrkorna uppfattas som ointressanta och irrelevanta för den stora majoriteten. Det är för dessa 100 000 invånare vi behöver plantera nya kyrkor även i Jönköping. Men det fungerar inte med traditionella kyrkor och frikyrkor. Det har vi redan tillräckligt många av. Det vi behöver i Jönköping är något som liknar Fresh Expressions of Church. Jag hoppas att Graham Crays besök i Jönköping kan inspirera oss till att gå i den riktningen.

Redan nu på onsdag den 18 februari har vi en inspirationskväll om församlingsplantering i Allianskyrkan i Jönköping. Alliansmissionen är på gång på sin hemmaplan.

Personligen har jag blivit väldigt utmanad av Fresh Expression och jag tror att den rörelsen kan ge viktiga impulser till svensk kristenhet. Därför är jag glad att Graham Cray kommer till Jönköping och jag tänker vara med och lyssna på honom i Sofiagården den 22 juli på seminariet för präster och pastorer.

Det finns många videoklipp med Graham Cray på Youtube. Här ger Graham Cray några goda råd för hur man startar en ny församling:torsdag 12 februari 2015

Samfunden kan bidra

Detta inlägg publiceras även på Pionjärbloggen.

I april förra året hade Ed Stetzer en intressant artikelserie i Christianity Today på temat Moving Toward Church Multiplication Movements. En av de saker han tar upp är betydelsen av väl fungerande samfund som stöttar församlingsplantering. Så här skriver han bland annat:

"While rethinking involvement with denominations has become popular, abandoning them all together would be unwise. Most church planting done in West is done by denominations, not individual churches, individual Christians, or even emerging church planting networks. The same is true for U.S. church planting and the vast majority of mission work overseas. If we want to pursue a Church Multiplication Movement, we will need the enthusiastic support of denominations and denominational leaders."

När vi planterade Råslätts församlingsgemenskap gick vi inte med i något samfund. Vi fick mycket stöd från Jönköpings baptistförsamling, som var vår moderförsamling, men eftersom vi kom från många olika sammanhang valde vi att vara en fristående församling. Jag tror att en viss skepticism mot samfund (är det bibliskt att vara med i ett samfund?) också påverkade oss. Vi hade goda relationer med flera församlingar i Jönköping, men valde att inte tillhöra till ett samfund. Tio år senare insåg vi vårt behov av att tillhöra ett större sammanhang och vi anslöt oss till både Alliansmissionen och Örebromissionen (numera EFK). Det har både vi och våra samfund haft glädje av.

Idag tjugo år senare är jag anställd med ansvar för församlingsplantering i ett samfund. Nu talar jag förstås i egen sak, men jag är helt övertygad om att Ed Stetzer har rätt när det gäller samfundens betydelse för att skapa en församlingsplanterande rörelse. Flera av SAM:s systerkyrkor inom IFFEC ser sådana rörelser idag. Samfund kan förstås vara byråkratiska hinder för väckelsen, men det måste inte vara så. De kan också vara kraftfulla redskap för väckelsen. Här är några saker som ett väl fungerande samfund kan erbjuda:

onsdag 11 februari 2015

Vad är en biblisk församling?

Det här inlägget publiceras även på Pionjärbloggen.

När vi planterade församlingen på Råslätt i början på 80-talet var vi väldigt fokuserade på att grunda en biblisk församling. Vi ville att vår församling skulle vara så lik mönsterbilden som möjligt och Apg 2:41-47 var en av våra viktigaste bibeltexter. Den här ambitionen var förstås inget unikt för oss. Frikyrkorörelser i alla tider har strävat efter att bygga församlingen efter Nya testamentets mönsterbild. Det är en vision och en ambition som jag fortfarande helt och fullt delar.

Men frågan är vad man menar när man talar om en biblisk församling. Handlar det om formerna eller om principerna? I gårdagens inlägg Församlingen genom tre linser, skrev jag att det handlar om principerna och idag tänker jag förklara vad jag menar med det.

Att församlingen ska vara biblisk betyder inte att vi måste göra allting på samma sätt som församlingen i NT eller att vi bara får göra det som den gjorde. När jag var ung hade jag kontakt med en församlingsrörelse i Danmark som hette Kristent Fellesskab. De hade sina rötter inom Open Brethren och var väldigt noga med att följa Bibeln i allting. Jag lärde mig en hel del gott från dem och deras ledare Poul Madsen. I sin iver att vara bibliska hade de inga anställda pastorer och inga kyrkobyggnader. De använde inte heller några instrument på sina gudstjänster och ingen körsång fick förekomma. De sjöng bara unisont och a capella med motiveringen att det inte nämns något om instrument eller körsång i Nya testamentets församlingsliv. På samma sätt var andra en gång i tiden emot både söndagsskola och ungdomsverksamhet med motiveringen att det var obibliskt att dela upp i olika åldersgrupper. Jag tror att man i alla dessa fall gjorde misstaget att blanda ihop form och princip.

tisdag 10 februari 2015

Församlingen genom tre linser

Den här veckan bloggar jag på Pionjärbloggen. Det här inlägget publiceras även där och är en förkortad version av en gammal text som finns här.

Jag och Kerstin flyttade till Råslätt i augusti 1979. Tillsammans med några vänner startade vi en kristen gemenskap och efter ett par år föddes tanken att vi skulle plantera en församling. Naturligtvis ställde vi oss frågan: Hur ska församlingen se ut för att kunna fungera, växa och nå ut till människor i vår tid? När vi sökte svar på den frågan fick vi god hjälp av boken Sharpening the focus of the Church av Gene Getz. Bokens budskap är att om vi ska förstå hur vi ska bygga församlingen i vår tid, måste vi se den genom tre linser. Det var just bilden med de tre linserna som var till stor hjälp för oss och jag tycker fortfarande att den håller.

Den första linsen: Bibeln
Församlingen ska byggas efter mönsterbilden i Nya testamentet. Det har varit en grundtanke i frikyrkans historia. Det betyder inte att vi måste göra på precis samma sätt som den första församlingen gjorde i alla avseenden. Man måste kunna skilja på form och princip. När vi studerar Nya testamentets böcker för att finna mönsterbilden är det principerna vi letar efter, inte formerna. Men de bibliska principerna är livsviktiga. Bibeln är Guds ord och därför den högsta auktoriteten när det gäller församlingens liv och funktion. Bibeln är den första och viktigaste linsen.

pilgrim_churchDen andra linsen: Historien
Men man kan inte gå från Nya testamentet direkt till vår tid. Vi är inte de första kristna. Det finns en 2000-årig historia av lärjungar och församlingar som strävat efter att följa Jesus och vi kan lära oss mycket av den historien. Det finns många goda exempel som kan inspirera och utmana. Det finns misstag vi kan lära oss av. Kyrkohistorien kan ge oss mycket hjälp när det gäller att bygga församlingar i vår tid. Vi fick mycket inspiration från kyrkohistorien när vi planterade på Råslätt och det började med att jag läste The Pilgrim Church av E.H. Broadbent. Det är en enastående bok om kyrkans historia, skriven 1935.

måndag 2 februari 2015

Skörden är mogen, men var finns arbetarna?

Nu har jag jobbat två och ett halvt år som pionjärkonsulent i Svenska Alliansmissionen. En av mina viktigaste uppgifter är att rekrytera församlingsplanterare. Det är en stor utmaning. "Skörden är stor, men arbetarna få", sa Jesus och det stämmer verkligen fortfarande. Jesus fortsatte med att säga: "Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd" (Luk 10:2). Jag ber varje dag om arbetare till skörden. Kl. 10.02 piper alarmet i min mobil för att påminna mig om det. Det är många runtom i världen som ber om arbetare varje dag kl. 10.02 (efter Lukas 10:2). Detta är mitt viktigaste böneämne. Svaret kommer långsamt. Några nya arbetare har jag sett komma under den här tiden, men det behövs många, många fler.

"Be och arbeta" heter det och jag måste även jobba för bönesvaret. Ett sätt att rekrytera pionjärer är att arrangera temadagar och konferenser. Ett sånt tillfälle är Pionjärdygnet, som vi arrangerar varje vår. Första gången var 2013 och då var vi i Stockholm. 2014 var vi i Göteborg. 2015 kommer vi att vara i Jönköping. Pionjärdygnet är från lördag lunch till söndag lunch och riktar sig både till dem som redan är med i våra pionjärteam och till dem som är intresserade av församlingsplantering och vill veta mer om vad det innebär.

Nästa Pionjärdygn är den 18-19 april och den här gången ska vi vara i min hemförsamling på Råslätt i Jönköping. Det känns extra roligt. Den här gången är temat: "Skörden är mogen". Vi vill peka på att det finns en andlig längtan i Sverige. Många människor är sökta av Gud. Många är som får utan herde. Det finns en andlig törst, men de flesta vet inte var man finner livets vatten. Därför behöver vi gå ut med budskapet om Jesus och plantera nya församlingar som når nya människor. Skörden är mogen, men var finns skördearbetarna? Läs mer om Pionjärdygn 2015. Information finns även på Facebook.

Här vill jag passa på att tipsa om två mycket bra artiklar som berör detta på lite olika sätt. David Wellstam skriver på sin blogg om hur man leder människor till tro i en postmodern och efterkristen kultur: Vägen till frälsning år 2015. I Christianity Today skriver Ed Stetzer om Five places to find your next Church Planter.