måndag 10 november 2014

Några glimtar från Pionjär 14

Den gångna helgen var jag med på den återkommande pionjärkonferensen som arrangeras av det ekumeniska församlingsgrundande nätverket i Sverige. Den här gången hette konferensen Pionjär 14 och var i Ryttargårdskyrkan i Linköping. Det var uppmuntrande att träffa pionjärer från hela landet och från många olika sammanhang. Tyvärr var det inte mer än knappt hundra deltagare på konferensen. Församlingsplantering är fortfarande ingen stor grej i Sverige. Men vi som var där fick god undervisning och mycket inspiration.

Richard Hultmar inledde med att beskriva situationen i Sverige och likna den vid Paulus situation i Efesus, som han beskriver den i 1 Kor 16:8-9: "Jag blir kvar i Efesos fram till pingst. Här står dörren på vid gavel för mig: det är gott om uppgifter och motståndarna är många." På ytan ser det mörkt ut i Sverige och vi möter mycket motstånd, men titta på baksidan. Där finns en öppen dörr. "Bakdörren står på glänt", var Richards budskap.

Magnus och Maria Alphonce fick hoppa in som ersättare för Thomas Rake, som lämnat återbud på grund av sjukdom. De delade sina erfarenheter från församlingsplantering i Mongoliet och Mellanöstern. Under sina tio år i Mongoliet fick de vara med och se en snabbt växande församlingsrörelse ta form och under tio år i Mellanöstern såg de knappt några synliga resultat. Deras budskap handlade om att oavsett om man står i en väckelse eller knappt ser resultat, handlar uppdraget om att göra lärjungar. Församlingsgrundande är identiskt med lärjungagörande. Lärjungar görs alltid i grupp. Min reflektion blev att det andliga klimatet varierar mycket från land till land och att man måste förstå den plats där man arbetar och anpassa strategin därefter. Sverige är inte lika öppet som Mongoliet och troligen inte lika tufft som Mellanöstern.

På fredagskvällen talade evangelisten Rickard Lundgren från Gå ut mission om att bryta ny mark och vinna människor. Han utgick från Jer 4:3 och utmanade oss att vara frimodiga att gå till nya platser och nya människor och pröva nya metoder och nya strategier. Det är dags att bryta ny mark helt enkelt.

fredag 7 november 2014

Anabaptist Witness - ny hemsida och tidskrift

Nu i oktober lanserades en ny hemsida som heter Anabaptist witness http://www.anabaptistwitness.org/. Syftet är att vara en global plattform för en anabaptistisk dialog i nyckelfrågor som handlar om kyrkans mission. Det är både en papperstidning som kommer ut ett par gånger om året och en hemsida där allt publiceras och mer därtill. Så här presenteras visionen:

“In the twenty-first century, a wide variety of communities and individuals around the world claim Anabaptist Christianity as part of their heritage and identity: from Mennonites, Amish, and Hutterites, to Mennonite Brethren, Brethren in Christ, Church of the Brethren, and the Missionary Church, to the Meserete Kristos Church, the numerous Anabaptist and Mennonite centers and networks, neo-Anabaptists, and many more. Anabaptist Witness exists to provide a forum for conversation around mission theology and practice for this broad and diverse constituency. Conversation around mission happens in numerous forms, and for that reason Anabaptist Witness publishes missiological content of various kinds, including academic papers, sermons, interviews, biographies, personal reflections, poetry, and photo-essays. Our issue themes are meant to address crucial topics in current mission theology and practice. Please contact us if you have an idea for a theme we might address! We hope Anabaptist Witness will serve as a significant resource for churches, mission agencies, and missionaries as they participate in God’s mission in the world. We need your help to do that! Please consider contributing and encourage others to do so, as well.”

Redan nu finns flera intressanta artiklar att läsa på hemsidan. Bland annat en där Stuart Murray skriver om Urban Expression och anabaptistisk församlingsplantering. Man kan också gratis ladda ner det första numret av magasinet, som är på 180 sidor.

måndag 3 november 2014

Därför behöver Sverige nya församlingar

Det här är en artikel som jag har skrivit för OM Sveriges tidning. Den publicerades idag.

Sverige är ett missionsfält. Många människor i vårt land har inte någon kristen gemenskap i sin närhet och inte någon större kunskap om vad det kristna budskapet handlar om. Under perioden 2000-2010 lades det ner femhundra församlingar i vårt land. Under samma tidsperiod planterades bara 100 nya. Siffrorna talar för sig själva. Det behövs många nya församlingar över hela Sverige. Behoven är enorma. Sverige är ett missionsfält och vårt uppdrag är att sprida evangeliet, göra lärjungar och plantera församlingar.

Första gången jag stötte på församlingsplantering var 1978. Jag var 19 år och var med OM i Frankrike. Den första månaden var jag i storstaden Rennes och sommarkampanjen var första steget i en församlingsplantering i stadens södra delar. Den erfarenheten satte spår för livet och ett år senare kallade Gud mig och Kerstin att flytta till höghusförorten Råslätt utanför Jönköping. Tillsammans med några vänner fick vi vara med och plantera en församling i området. Under hela processen hade vi kontakt med församlingsplanterare i Frankrike och det gav mycket inspiration och vägledning. På 80-talet fanns det inte många i Sverige med erfarenhet av att grunda nya församlingar.
Idag är det annorlunda. Alla frikyrkosamfunden och EFS har församlingsplantering på agendan. Det är många nya församlingar på gång. Själv leder jag arbetet med församlingsplantering inom Svenska Alliansmissionen sen ett par år tillbaka.

Någon kanske undrar varför det behövs nya församlingar. Är det inte bättre att satsa på dem som redan finns? Mitt svar är att vi ska göra både och. Gud kan givetvis använda gamla församlingar, men här vill jag ge ett par av de viktigaste skälen till att vi också måste plantera nya.

lördag 1 november 2014

Idag är det 40 år sedan...

Idag är det 40 år sedan mitt liv förändrades dramatiskt. Det var på Allhelgonadagen 1974 det hände. Jag var femton år och gick i nionde klass på Rosenlundsskolan i Jönköping. Jag var en tillbakadragen och försiktig tonåring, som ägnade större delen av fritiden åt träning och tävling i diverse bollsporter. Vid den här tiden var alkoholkonsumtionen som högst bland tonåringar i Sverige, men jag hade länge tackat nej till att dricka. Ett par veckor tidigare hade jag dock gjort min mellanölsdebut. Jag var uppvuxen i en kristen familj och hade en tynande tro på Gud, men han hade hamnat i utvisningsbåset och spelade ingen större roll i praktiken. 

På Allhelgonadagen 1974 följde jag ändå med pappa till Österängskyrkan, där han var präst. Kyrkan hade besök av en ung missionär som hette Bertil Engqvist och jobbade med en ny missionsorganisation som kallades OM. Jag kommer inte ihåg vad Bertil talade om, men han gjorde ett gott intryck och som alla OM:are sålde han böcker. Jag minns att jag stod vid bokbordet och tittade på böckerna. Jag har alltid tyckt om att läsa. Pappa kom fram och ställde sig bredvid mig. "Om det är någon bok du vill ha kan jag betala den", sa han. En sån chans missar man ju inte och jag valde två böcker som såg intressanta ut. Det var Tänk på din framtid av William MacDonald och Revolution och verklighet i Kristus av OM:s grundare George Verwer. Jag började läsa Tänk på din framtid redan samma dag och då förändrades allt.