måndag 26 februari 2018

Bokpresentation: Discovering Biblical Equality

Jag har länge tänkt att jag ska skriva en presentation av boken Discovering Biblical Equality, men av olika skäl har det inte blivit av. Ett blogginlägg av Katarina Hedman fick mig att äntligen ta tag i saken. Hon ställer frågan: Var är männen som brinner för att lyfta upp kvinnor? Jag kände mig utmanad av den frågan.

Under många år som bibellärare på Mariannelunds folkhögskola har jag medvetet försökt uppmuntra unga kvinnor att kliva fram och gå in i ledarskap. Samma inställning har jag i min nuvarande tjänst i Svenska Alliansmissionen. Jag tror att Gud kallar och utrustar kvinnor för ledaruppgifter i församlingen och jag vill vara med och lyfta kvinnor i deras tjänster. Om jag har lyckats eller om jag brinner för det får andra bedöma.

En ständigt återkommande fråga är vad Bibeln säger om jämställdhet mellan män och kvinnor och mäns och kvinnors roller i familj och församling. Är det så att Bibeln sätter gränser för vilka ledaruppgifter en kvinna kan ha i församlingen, eller är det inte så? För en kristen som tror att Bibeln är Guds ord och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv är det förstås en helt avgörande fråga.

Själv har jag inte skrivit så mycket i detta ämne, utan mest hänvisat till vad andra har skrivit. I inlägget Kvinnliga pastorer?! från 2009 ger jag tips på några böcker och intressanta länkar. Där nämner jag bland annat boken Discovering Biblical Equality - Complementarity Without Hierarchy, och nu är det alltså dags att presentera den lite utförligare.

onsdag 14 februari 2018

När ni fastar...

"När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna..."

Jesus verkar utgå ifrån att fasta är något som hans lärjungar praktiserar. När han talar om detta i Matteusevangeliets sjätte kapitel verkar fasta vara en lika självklar praktik som att be eller ge gåvor. Han säger: "När du ger en gåva...", "när ni ber..." och "när ni fastar...", inte om (se Matt 6:2, 5, 7, 16).

Idag börjar den period under kyrkoåret som kallas fastan. Den pågår i fyrtio dagar fram till påsken. Därför skriver jag lite om fasta idag. Jag tror nämligen att det är en viktig kristen praktik, både under den här perioden och under hela året.

När jag var ung fastade jag regelbundet, oftast ett dygn i taget. Sen slutade jag att fasta av någon okänd anledning (bekvämlighet kanske). När jag sen fick diabetes (typ 1) fick jag höra att jag inte kunde fasta, så då slog jag bort det helt. För några år sedan förstod jag att jag mycket väl kan fasta korta perioder även med diabetes och nu har jag regelbundet 24-timmars fasta. Det är mycket välgörande till ande, själ och kropp.

Hur fastar man?
 • Normalfastan är att helt avstå från att äta under en period. Under normalfasta dricker man bara vatten och eventuellt även annan dryck. När jag fastar i ett dygn är det så jag gör. 
 • Om man av hälsoskäl inte kan eller bör fasta (t.ex. om man har haft ätstörningar, är sjuk, är gravid eller ammar, inte är fullvuxen m.m.), kan man istället fasta på annat sätt och avstå från sådant som man normalt ägnar sig åt (t.ex. media, TV, dator).  
 • Man kan också ha en partiell fasta och avstå från vissa mål eller t.ex. kött och sötsaker. Det är så många fastar under fasteperioden från idag fram till påsk.
 •  Mediafasta kan förresten vara en nyttig praktik för alla, och jag noterar att det är flera som praktiserar även det under fasteperioden. 
Varför ska man då fasta? Det finns flera goda skäl. Här är några som jag tänker på.

måndag 12 februari 2018

En nationell vision för församlingsplantering

Förra veckan var jag på en konferens, eller kanske snarare en konsultation, i Berlin om församlingsplantering i Europa. Missionsledare från 27 av Europas länder var där och dessutom några internationella gäster. Totalt var det cirka 170 deltagare. Från Sverige var vi nio personer och vi representerade sex olika sammanhang (EFK, SAM, Pingst, EFS, EK och FA).

Konferensen arrangerades av NC2P, vilket utläses National Church Planting Process. Det är en europeisk arbetsgrupp som inspirerar till församlingsplantering och utmanar kristna i alla länder i Europa att ha en gemensam nationell vision och process för att nå sitt land med evangeliet genom att (bland annat) plantera nya församlingar.

Första kvällen fick vi göra en lägesbeskrivning av situationen när det gäller församlingsplantering och församlingstillväxt i vårt land med hjälp av färgkoder. På bilden till höger kan du se hur vi bedömde läget i Sverige. Grönt betyder bra, gult betyder på gång och rött betyder dåligt.

 • Vi är på gång att forma ett nationellt ledarskap för församlingsplantering. 
 • Vi har bra information om läget och bra koll på statistiken. 
 • Vi har börjat med gemensamma nationella samlingar. 
 • Vi håller på att få på plats bra system för rekrytering, träning och coachning (t.ex. M4). 
 • Vi har ett bra samarbete mellan samfunden. 
 • Antalet församlingar minskar drastiskt (rött)
 • Antalet medlemmar minskar inte längre, utan det verkar vända (orange).