lördag 31 mars 2012

Bokpresentation: The Naked Anabaptist

Det blir ett ovanligt påsklov i år. Inga barn bor kvar hemma längre och Kerstin är på studieresa i Turkiet hela veckan. Jag blir ensam i huset ända till långfredagen då några av barnen kommer hem. Det känns lite konstigt. Men det går ingen nöd på mig. Jag är ledig från jobbet hela veckan, men har flera projekt att jobba med. Det största och viktigaste är att jag ska göra klart faktagranskningen och den språkliga bearbetningen av den svenska översättningen av The Naked Anabaptist. Det är ett tidskrävande arbete, men samtidigt väldigt inspirerande och lärorikt.

Vår plan är att boken ska komma ut på svenska i sommar med den utmanande titeln Radikalt lärjungaskap - med inspiration från anabaptismen. Bakom utgivningen står det lilla förlaget Evangelie.

Engelsmannen Stuart Murray är en av mina favoritförfattare. Hans böcker om församlingsplantering, lärjungaskap, mission, kyrkan efter kristendomstiden och anabaptismen är riktiga guldklimpar. En presentation av Stuart och hans böcker finns här. Han är en av grundarna för The Anabaptist Network i Storbritannien och Irland och ledare för missionsorganisationen Urban Expression.

The Naked Anabaptist - The Bare Essentials of a Radical Faith kom ut för två år sedan (april 2010) och är en av Stuart Murrays senaste böcker. Boken handlar om vad som är kärnan i att följa Jesus i vår tid utifrån ett anabaptistiskt (och bibliskt) perspektiv. Vad är anabaptismens kärna om man skalar bort de kulturella kläderna  som ofta åtföljer den i dess historiska skepnad bland mennoniter, hutteriter och amish? Vad är det som är den nakna anabaptismen? Författaren utgår från den starka intresse som mött anabaptismen under de senaste tjugo åren i den engelskspråkiga världen, även på de brittiska öarna, som inte har någon historisk koppling till anabaptismen. Han frågar sig om inte anabaptismen har ett unikt bidrag att ge till kyrkan i vår tid och kommer fram till att så är fallet. Denna inledande del av boken är nerkortad och bearbetad i den svenska versionen för att mer passa in i skandinaviska förhållanden.

I bokens huvuddel (fyra kapitel) går Stuart Murray igenom de sju kärnvärderingar som antagits av The Anabaptist Network (och även det skandinaviska Nätverket Anabaptist) och använder dem som en utgångspunkt för att förklara och beskriva vad ett radikalt lärjungaskap betyder i vår tid och hur kyrkan ska fungera i efterkristendomstiden. Ämnen som avhandlas är bland annat:

 • Att både tillbe och följa Jesus.
 • Att ha Jesus som centrum i förståelsen av Bibeln, lärjungaskapet och tron.
 • Vad det betyder att vi lever i efterkristendomstiden och hur det påverkar kyrkans sätt att fungera och missionera.
 • Församlingen som en gemenskap för mission och lärjungaskap.
 • Ekonomiskt delande, rättvisa och ansvar för skapelsen.
 • Fredsarbete, ickevåld och kreativ konflikthantering på alla plan. 
Den här delen av boken är mycket inspirerande och utmanande. Här finns många lärdomar för oss som kristna i Sverige idag. Detta är en viktig bok och jag är glad att den kommer ut på svenska.

I två avslutande kapitel berättar Stuart Murray dels om den historiska anabaptismen på 1500-talet och dels om anabaptismen idag i världen. Kort och kärnfullt får läsaren möta de viktigaste personerna och lära känna anabaptismens olika grenar såsom de gestaltade sig i 1500-talets Europa. Författaren är en expert på området och han ger en mycket bra introduktion till ämnet. Sen går han alltså vidare med att beskriva anabaptismen idag. Han beskriver både dess svaga sidor och dess starka sidor med en mycket stor uppriktighet. Han ger inte sken av att anabaptismen är okomplicerad, är utan problem eller har svar på allt. Men han tror ändå att anabaptismen har något mycket viktigt att bidra med till kyrkan i vår tid. Det är jag övertygad om att han har rätt i och därför är jag med och översätter den här boken till svenska. Det är mitt stora projekt det här påsklovet. 

Köp den nu på engelska eller på svenska i sommar. Läs den och sprid den!

Tidningen Dagen om kristen tro i vår tid: 1, 2, 3, 4, 5.

torsdag 29 mars 2012

Saliga de som förföljs

Ett av de mest förvånade Jesusorden finner vi i Matt 5:10: "Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket." 

Hur kan det vara saligt och välsignat att bli förföljd? Det är väl ingenting man längtar efter precis. För att verkligen visa att han menar allvar följer Jesus upp denna sista saligprisning med att säga det en gång till ännu tydligare:

"Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid" (Matt 5:11-12).

Jag har inte upplevt så mycket förföljelse. Jag vill helst vara omtyckt och älskad av alla. Det är väl ganska naturligt och mänskligt i och för sig, men det kan vara farligt också. Det kan leda till att jag håller tyst när jag borde tala, eller kompromissar när jag borde stå fast. Är det brist på radikalitet som gör att att jag inte blir förföljd?

Jesus verkar i alla fall vilja förbereda sina lärjungar på motstånd och förföljelse. I Matt 10 talar han mycket om detta och säger bland annat: "Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull" (Matt 10:22). Det känns ju inte så bra att höra det, men det ger ändå en viss tröst när det väl händer och man möter hat för Jesus skull. Det är bra att vara beredd. Han fortsätter lite senare med de utmanande orden. "Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen" (Matt 10:32-33). Det är ord och inga visor och visar på vikten av att bekänna sin tro på Jesus när frågan kommer. 

Att lärjungarna ska bli "hatade av alla", bör man väl uppfatta som hyperbol (retorisk överdrift) och tolka som "de flesta" eller "många". Han kan knappast mena varje enskild individ som existerar. Den första församlingen i Jerusalem mötte ju också hat och förföljelse från många (särskilt från de religiösa och politiska ledarna), samtidigt som de "var omtyckta av hela folket" (Apg 2:47). Så det kan allt vara lite dubbelt. I Joh 15:18 säger Jesus: "Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er." Det lilla ordet "om" visar att det inte är givet att en lärjunge eller en kristen gemenskap alltid möter hat från det omgivande samhället. Vi ska dock förbereda oss på att bli förföljda och hatade. Det hör liksom till och är tydligen det normala. Paulus berömmer Timotheos för att han också följt honom när det gäller att utstå förföljelse och konstaterar sedan: "Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas" (2 Tim 3:12). 

Så är det tydligen och när det sker är vi saliga och välsignade och kan vara lite extra glada. Tänk på det nästa gång det händer. Jag behöver i alla fall tänka lite mer på detta den här veckan när vi har Jesus lidande i centrum. 

Många kristna i världen lider under mycket svåra förföljelser. Om du vill stödja dem kan du ge ett bidrag till Barnabasfonden som drivs av Ljus i Öster. Din gåva behövs och gör nytta! Jag har skrivit om Barnabasfonden här

"Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem. Tänk på dem som misshandlas, som om det gällde er egen kropp" (Hebr 13:3).

fredag 23 mars 2012

Guds suveränitet och människans ansvar - hur hänger det ihop?

Idag har Dagen två intressanta och informativa artiklar om kalvinismen (här och här). Kalvinismen är på stark frammarsch i USA och även på gång lite grann i Sverige. I en tredje artikel får jag, Roland Hellsten och Bruno Frandell ge en kort kommentar till ämnet. 

Den stora frågan när man debatterar kalvinism är frågan om förutbestämmelse och den fria viljan. Jag har skrivit om detta tidigare och du finner mina inlägg här nedan. I det första har jag försökt presentera kalvinismen på ett rättvist och positivt sätt. 


Som alla kan förstå av mitt uttalande i Dagen så är jag inte kalvinist. Men jag har stor respekt för kalvinistisk teologi och uppskattar flera kalvinistiska författare, särskilt James Packer med bla böckerna Lär känna Gud (Knowing God) och Evangelism and the Sovereignty of God och Wayne Grudem med hans Systematic Theology

Detta är en fråga som jag har brottats ganska mycket med under mitt kristna liv. En period attraherades jag av kalvinismen, men efter att jag läst Roger Forsters exegetiska och teologiska bok God's Strategy in Human History blev jag övertygad om motsatsen. Den övertygelsen har stärkts genom åren både genom eget bibelstudium och på senare tid genom läsning av Roger Olsons böcker Arminian Theology och Against Calvinism. Idag är jag alltså inte kalvinist, utan arminian. Några av skälen för detta finner du i ovanstående inlägg och i min kommentar i Dagen. 

torsdag 22 mars 2012

Stöd Barnabasfonden

Missionsorganisationen Ljus i Öster har startat Barnabasfonden för att stödja förföljda kristna. Barnabasbloggen måste givetvis göra lite reklam för Barnabasfonden. 

"Vi har startat Barnabasfonden för att hjälpa våra syskon i drabbade områden. Genom den kan vi ge stöd till förföljda och deras familjer. Nationella ledare avgör i vilken situation man måste gå in med stöd. Då kan det handla om att en församlings existens hotas eller att personer kan bli helt ruinerade", förklarar missionsföreståndare Hans Lindstrand i organisationens tidning (Ljus i Öster, mars 2012, blogginlägget grundar sig på artikeln i tidningen).Barnabasfonden stöder:
 • Akut hjälp till kristna som drabbats av förföljelse
 • Rådgivning och juridisk hjälp
 • Utbildning av pastorer, ledare och lekmän i MR-frågor med fokus på religionsfrihet
Ljus i Öster ser ett snabbt växande behov av att ge stöd till kristna som drabbats av förföljelse. I flera av de områden där man arbetar råder stor brist på religionsfrihet och möjligheterna att uttrycka in tro är starkt begränsade. Människor döms till straff av olika slag på grund av att man är kristen. Fängelsestraff är relativt vanligt, men vi ser även en ökande trend av höga bötesbelopp. För dem som utsätts för detta kan det innebära ekonomisk katastrof. I första hand ger Barnabasfonden stöd till situationer i Centralasien, Kaukasien och Kina.

Förutom att ge praktiskt och ekonomiskt stöd ska Barnabasfonden också kunna ge juridisk hjälp och rådgivning samt vara med och utbilda nyckelpersoner i frågor om religionsfrihet och mänskliga rättigheter. 

"Det finns ett stort behov av att utbilda kristna nyckelpersoner i de konventioner som gäller för mänskliga rättigheter. I fokus ligger naturligtvis frågan om religionsfriheten. Många kristna i de områden vi arbetar i känner inte till vilka konventioner deras land undertecknat och vilka rättigheter de har, åtminstone på papperet", säger Hans Lindstrand och fortsätter: "Vi har valt namnet Barnabasfonden eftersom Barnabas omnämns som 'Tröstens son'. Barnabas hade en förmåga att se människor där andra inte gjorde det. Han såg dem med Guds ögon och upprättade dem. Det var också Barnabas som vågade ta Paulus till sig efter hans omvändelse."

Religionsfriheten har kommit i skymundan trots att det är en av rättigheterna i FN:s förklaring av de grundläggande mänskliga rättigheterna. I praktiken innebär religionsfriheten följande:
 1. Rätt att få ha en tro.
 2. Rätt att få uttrycka sin tro.
 3. Rätt att få propagera för sin tro.
 4. Rätt att få byta tro.
På många sätt begränsas de grundläggande rättigheterna för såväl enskilda kristna som församlingar i de områden där Ljus i Öster arbetar. Men det är inte bara kristna som drabbas. I Centralasien är till exempel många fler muslimer än kristna fängslade för sin tro. 

Du kan stödja Barnabasfonden genom att sätta in en gåva på Ljus i Östers plusgiro 900362-5 eller bankgiro 900-3625. Märk gåvan med Barnabasfonden. Om du vill bli en månatlig understödjare av fonden kan du kontakta Ljus i Öster på telefon 08-564 840 40 eller maila till info@ljusioster.se. Ditt stöd behövs!

Några artiklar som anknyter till ämnet religionsfrihet och förföljelse: 1, 2, 3, 4.


lördag 10 mars 2012

Ett nytt jobb i Barnabas fotspår

Idag har jag en glad nyhet att dela med bloggens läsare. Jag ska börja på ett nytt jobb. Det händer inte så ofta. Senaste gången jag började på ett nytt jobb var hösten 1994 när jag började som bibellärare på Mariannelunds folkhögskola. Snart är det alltså dags igen. I augusti börjar jag en halvtidstjänst som pionjärkonsulent på Svenska Alliansmissionen (SAM). Jag blir kvar som lärare i Mariannelund på halvtid. 

På SAM kommer jag att ingå i Sverigeteamet och ha ansvar för församlingsplantering och pionjärarbete i Sverige. Det handlar om att jobba med strategifrågor, mobilisera moderförsamlingar och framför allt om att rekrytera, utbilda och coacha pionjärer och församlingsplanterare. Det här känns som en mycket inspirerande och utmanande uppgift. Jag har under flera år haft en längtan att få arbeta mer med församlingsplantering på ett nationellt plan och är mycket glad över att Herren nu öppnat den här dörren och kallar mig in i en ny uppgift. Jag kommer nu att få dela min tid mellan mina två stora passioner i livet: bibelundervisning och församlingsplantering. Min stora förebild Barnabas ägnade sig åt samma saker. Jag är glad och tacksam över att få följa i hans fotspår! Förhoppningsvis kan jag vara en lika god uppmuntrare och mentor som han var. 

Om du vill vara med och plantera församlingar i Sverige kan du gärna kontakta mig. Mitt nya jobb är att hjälpa dig att hitta rätt och att lyckas med ditt uppdrag. Sverige är ett missionsfält och det behövs många nya pionjärer!

Och förresten. Mariannelunds folkhögskola söker en ny bibellärare på halvtid. Det kanske är något för dig.

lördag 3 mars 2012

Bokpresentation: Creating Communities of the Kingdom

I debatten om frikyrkans framtid har många efterlyst ett mer djupgående bibelstudium och en teologisk reflektion om församlingen och dess uppdrag. Bland dem som skrivit om detta finns bl.a Eleonore Gustafsson Per-Axel Sverker och Öyvind Tholvsen

Idag vill jag tipsa om en bok som kan hjälpa oss i det bibelstudiet. Boken har den inspirerande titeln Creating Communities of the Kingdom och är skriven av mennoniterna David Shenk och Ervin Strutzman. David Shenk var för övrigt i Sverige för några veckor sedan och talade om mission bland muslimer. Det har jag skrivit om här. Det var efter allt gott jag hörde om Shenk som jag bestämde mig för att köpa och läsa boken. Det ångrar jag inte.

Bokens fullständiga titel är Creating Communities of the Kingdom - New Testament Models for Church Planting och det är precis det boken handlar om. Under de senaste åren har jag läst väldigt mycket om församlingsplantering. Jag har koncentrerat mig på att läsa ny litteratur skriven på 2000-talet. Främst för att jag vill vara uppdaterad om vad som sker och ha koll på det senaste tänket. Den här boken skrevs redan 1988 och därför har jag inte varit så intresserad av den tidigare. Men nu var det alltså dags. Det är bra att läsa böcker från olika tidsepoker, så att man inte fastnar i sin egen tids föreställningar, och en bok om nytestamentliga modeller är ju alltid aktuell, eftersom Guds ord talar in i alla tider. 

Jag undervisar en del om församlingsplantering i NT och har saknat en bra bok i ämnet. Nu har jag hittat den. Författarna utgår förstås mycket från Apostlagärningarna, men även evangelierna och breven får stort utrymme i boken. Boken bearbetar många olika områden om församlingens liv, uppdrag, ledarskap, budskap och strukturer. Den tar upp evangeliets förhållande till kulturen, behovet av bön och fasta, Andens ledning och Guds kraft. Fokus ligger på nytestamentliga modeller, men författarna ger också många konkreta exempel från sin rika erfarenhet av församlingsplantering i olika delar av världen. Boken gav mig flera nya tankar och nya insikter. Jag uppskattar verkligen betoningen på den andliga sidan av arbetet. Författarna har en bredd och en balans och betonar vikten av bön, andlig kamp och under och tecken, utan att försumma betydelsen av genomtänkta strukturer och målmedveten strategi. Det här är en bok jag kommer att återvända till i mitt arbete med församlingsplantering i Sverige.

Dessutom älskar jag verkligen bokens titel. Jag ser också församlingen som en gudsrikesgemenskap. Och församlingsplantering handlar om att forma och bygga gemenskaper som vittnar om och lever ut Guds rike i en mörk värld. Det är sådana gemenskaper vi behöver se växa fram i vårt land. 

Den 23-24 mars leder jag nästa kortkurs om församlingsplantering på Mariannelunds folkhögskola. Då kommer jag att dela med mig av några lärdomar från boken. Kursen heter Församlingsbygge för tillväxt och mer information finns här. Alla är välkomna!

Mina tidigare texter i debatten om frikyrkans framtid finns här och här.