torsdag 28 november 2013

Varför heter den Barnabasbloggen?

Jag kallar den här bloggen för Barnabasbloggen. Anledningen är att Barnabas är en av mina förebilder och att jag vill att något av Barnabas' anda ska prägla det som skrivs på den här bloggen. Barnabas är inte någon av de mest kända personerna i Bibeln och jag får ofta frågor om vem han var, vad han gjorde och vad jag gillar hos honom. Här kan du läsa vad jag brukar svara.

Barnabas presenteras första gången i Apg 4:36-37: "Josef, en levit från Cypern som apostlarna kallade Barnabas, det vill säga Tröstens son, sålde också han en åker han ägde och kom och lade ner pengarna framför apostlarna." Barnabas utmärker sig tydligen genom att trösta och uppmuntra andra.

Nästa gång möter vi Barnabas i Apg 9:26-28. Saul har just omvänt sig och kommit till Jerusalem. Ingen annan vågade tro att Sauls omvändelse var äkta. Han hade ju förföljt församlingen och fängslat lärjungarna. Men då grep Barnabas in. Han samtalade med Saul och tog med honom till apostlarna. Barnabas var alltid beredd att ge människor en chans.

I Apostlagärningarnas elfte berättas det om hur hedningar kommer till tro i Antiochia i Syrien (nuvarande Antakya i södra Turkiet). I 11:22-24 kan vi läsa vad som hände. Ryktet om detta kom till Jerusalem. Apostlarna där kände antagligen sina egna begränsningar och ville inte åka dit, men de visste att Barnabas hade erfarenhet av den grekiska kulturen och var öppen och positiv, så de sände iväg honom till Antiochia istället. Lukas berättar: "När han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren; han var en god man, fylld av helig Ande och tro. Och åtskilliga människor vanns för Herren." Han blev ledare i den nya församlingen i Antiochia.

onsdag 27 november 2013

Konferens i Jönköping i februari 2014

Jag vill bjuda in alla mina läsare  till en konferens på temat Flerstämmig församling i Jönköping den 21-23 februari 2014. Den arrangeras av Nätverket Anabaptist, Förlaget Evangelie, Svenska Alliansmissionen, Allianskyrkan och Korskyrkan i Jönköping, Bankeryds Missionskyrka och Råslätts församlingsgemenskap.

Sian and Stuart
Talare blir Stuart och Sian Murray Williams från England. De bor i Bristol i Storbritannien. Sian är baptistpastor och handledare vid Bristol Baptist College. Stuart är förkunnare, författare och konsult för The Anabaptist Network och är dessutom en av ledarna för den församlingsgrundande organisationen Urban Expression. Stuart och Sian har tillsammans skrivit boken Flerstämmig församling, som kom ut på svenska 2013.


Programmet för helgen ser ut så här:

En fredagskväll om Efterföljelse och anabaptism
På fredagskvällen blir det lite extra fokus på vad anabaptismen kan bidra med. Samlingen är i Allianskyrkan i Jönköping kl 19.00–21.30 och har temat Efterföljelse – vad kan vi lära av anabaptismen? Alla intresserade är välkomna. Deltagaravgiften för fredagskvällen är 50 kr (inklusive fika). Anmälningsformulär finns här.

söndag 24 november 2013

Nya sätt att vara kyrka

"Vintern är på väg", skriver Joel Halldorf i en intressant ledare om frikyrkornas framtid i tidningen Sändaren. Han menar att kristenheten i Sverige är i fritt fall och att framtidsutsikterna är mycket dystra. Vi måste inse det allvarliga i situationen, hålla trons låga brinnande även om vi blir färre och göra oss redo att övervintra tills våren kommer. Samtidigt får vi inte glömma vår primära uppgift att ge Guds ord till människor, eller som Joel skriver: "ge livets bröd till hungriga människor".

Jag håller med Joel Halldorf om att vi måste inse allvaret i vår situation och att kyrkans primära uppgift är att förkunna evangeliet i ord och handling för hela skapelsen. Men för mig handlar det inte bara om att övervintra, utan om att se till att våren kommer. Det gör vi genom att bygga församlingar som kan nå nya människor och växa även under en andlig vinter. Det är sådana församlingar som kan bidra till att våren kommer. Men för att det ska ske behövs stora förändringar. Det handlar inte om att tron eller budskapet ska förändras, utan om radikala förändringar i församlingarnas sätt att fungera och arbeta. Det handlar om nya sätt att vara kyrka. Och det finns redan vårtecken.

Jag ser många nya kreativa sätt att vara kyrka, framför allt i de församlingar som planterats under de senaste trettio åren. Men tyvärr sitter svensk kristenhet ganska fast i traditionella strukturer och former och därför behöver vi impulser utifrån som hjälper oss att tänka nytt och experimentera. Jag är övertygad om att framtidens kyrka kommer att vara mycket mångfacetterad när det gäller former och strukturer och att våra samfund måste skapa utrymme för församlingar av olika slag om de ska överleva och växa. Detta illustreras på ett mycket tydligt sätt i Pingströrelsens brottning med frågan om dop och medlemskap där olika församlingar hanterar frågan på olika sätt, och där nyplanterade församlingar skapar helt nya organisationsmodeller (se exemplet Tjugofyrakyrkan i Dagens artikel).

Idag ser jag flera internationella rörelser som befruktar den svenska kristenheten på ett positivt sätt och här vill jag peka på några av dem. En av de mest spännande är husförsamlingsrörelsen, som nu börjar synas i Sverige på allvar. "Enkla församlingar sprider sig i Sverige" skriver tidningen Dagen om detta. Flera av de svenska frikyrkosamfunden skapar utrymme för denna typ av församlingar och jag tror att vi kommer att få se mer av detta under de kommande åren.

fredag 8 november 2013

Stuart och Sian Murray Williams till Jönköping

Jag har den stora glädjen att meddela att det blir en ny konferens med Stuart Murray i Sverige. Den här gången kommer han tillsammans med sin fru Sian och de ska båda tala på en konferens i Jönköping den 21-23 februari 2014.

Temat för konferensen är Flerstämmig församling och det är också titeln på deras bok som kom ut på svenska i somras. Den har ett viktigt ärende och jag presenterar den här. Själva konferensen blir på lördagen den 22 februari i Allianskyrkan i Jönköping med program från morgon till kväll. Sian och Stuart kommer att dela visionen om en flerstämmig församling och beskriva vad den betyder för lärande, gudstjänst, mission och gemenskapsbyggande. Det kommer att bli rika möjligheter för samtal och diskussion. Vi hoppas att även konferensen ska vara flerstämmig. Deltagaravgiften för lördagen är bara 150 kr och då ingår två fika och kvällsmacka.

Vi börjar i Allianskyrkan redan på fredagskvällen och är temat Efterföljelse - vad kan vi lära av anabaptismen? Där kommer vi att fokusera på ett av Stuarts andra ämnen, nämligen lärjungaskap och anabaptism. Det har han för övrigt också skrivit en bok om. Den har titeln Radikalt lärjungaskap.

Programmet fortsätter även på söndagen för dem som vill vara med och då predikar Stuart och Sian i Korskyrkan i Jönköping kl 10 och i Råslättskyrkan kl 16.

De som är arrangörer till denna konferens är Svenska Alliansmissionen, Korskyrkan och Allianskyrkan i Jönköping, Bankeryds missionskyrka, Råslätts församlingsgemenskap, Förlaget Evangelie samt Nätverket Anabaptist.

Mer information finns här och länk till anmälningssidan finns här.