söndag 17 februari 2013

Profetisk pionjärkonferens

Jag sitter på tåget på väg hem från Pionjär 13 i Uppsala. Det har varit en mycket bra konferens. Nu tänker jag summera mina intryck.

Huvudtalare var Mark Aldridge från London. Mark delade sina erfarenheter från församlingsplantering i Acton, ett av Londons fattigaste områden. Församlingen heter Oak Tree Anglican Fellowship. Mark Aldridge är också internationell ledare inom New Wine och har en stark profetisk tjänst. Detta kompletterade hans undervisning på ett mycket bra sätt och det var många som fick profetiska ord in i sin situation. Samlingarna präglades av en stark profetisk ande och det var många som betjänade varandra med profetiska budskap och förbön.

Mark Aldridge betonade vikten av att inte bara ta över metoder och modeller i det församlingsplanterade arbetet, utan att vara ledd av Anden och höra vad Anden säger till just oss i vår situation. Utbildning och strategiskt tänkande är viktigt, men det kan inte ersätta Andens ledning och den profetiska dimensionen. För mig blev det en nyttig påminnelse och en förnyelse av min profetiska gåva. Jag önskar att den profetiska dimensionen blir en större del av min tjänst i fortsättningen.

Det var ungefär 80 deltagare på konferensen och de kom från hela Sverige och även från andra länder. De flesta av deltagarna är engagerade i församlingsplantering. Det var påfallande många som jobbar med en husförsamlingsstrategi och flera av seminarierna tog upp detta ämne. Ett mycket uppskattat seminarium leddes av engelsmannen Peter Farmer från Newforms. Det hade rubriken "Church Multiplication Movements – Att grunda församlingar som grundar församlingar" och handlade just om enkla organiska församlingar. Man kan lyssna till både Peter Farmer och Mark Aldridge här (video). Peter Farmers seminarium finns även här (audio). Det verkar som att denna församlingsmodell är på gång även i Sverige. Jag har tidigare tagit upp detta när jag skrev om tre olika församlingsmodeller här.

torsdag 14 februari 2013

Pionjär 13 om församlingsplantering

Äntligen är det dags för Pionjär 13 i Uppsala. Pionjärkonferenserna är ett återkommande arrangemang som ordnas av det församlingsgrundande nätverket i Sverige (mer information om detta här).

Dagen berättar idag om utbildningsprogrammet M4, som drivs gemensamt av fem av samfunden i nätverket. M4 är ett tvåårsprogram som utbildar team, som håller på med en församlingsplantering. Just nu är det sex team som går utbildningen. Ett av dem planterar en mångkulturell församling i bostadsområdet Skäggetorp i Linköping. Det berättar Dagen om här.

Pionjär 13 ser ut att bli en mycket spännande konferens. Programmet och talarna återspeglar den stora bredd som finns bland pionjärer och församlingsplanteringar. Här finns öppenhet för olika typer av församlingsstrukturer och strategier. Det skapar förutsättningar för ett gott utbyte av erfarenheter och impulser från olika håll. Det ser jag verkligen fram emot. Jag återkommer med rapporter från konferensen.

Samtidigt vill jag påminna om några tidigare texter jag skrivit om församlingsplantering. Jag hoppas att du kan hitta något intressant och inspirerande att läsa. Om du vill engagera dig i pionjärarbete eller ha kontakt med mig av andra skäl finner du mina kontaktuppgifter här.

Nya församlingar når fler människor

Är du en pionjär?

Tre olika sätt att bygga församling

Strategisk flyttning

Alla kan vara med

Sex nackdelar med att ha en kyrka

Församlingsplantering med SAM


onsdag 13 februari 2013

En enda kyrka

De senaste dagarna har det varit mycket rapporterande om att påven har meddelat att han ska lämna sitt ämbete den 28 februari. Dagen har rapporterat och kommenterat här (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). För ett par veckor sedan kunde vi också läsa om pingstpastorn som blivit katolik. Det är förresten uppseendeväckande att påven så tydligt ber till Maria i sitt avskedstal.

Den katolska kyrkan fascinerar, attraherar och provocerar. Många med en frikyrklig bakgrund störs av den stora uppdelningen inom den protestantiska och frikyrkliga kyrkofamiljen och attraheras av den katolska kyrkans organisatoriska enhet under påvens ledarskap. Detta är något som Martin Ekenvärn framhåller när han förklarar varför han lämnat pingströrelsen och blivit katolik. Därför vill jag passa på och ge en baptistisk och frikyrklig syn på kyrkans enhet och jag tar min utgångspunkt i den nicenska trosbekännelsen formulering.

Den nicenska trosbekännelsen fick sin slutliga form i Konstantinopel 381 e.Kr och omfattas i princip av alla kristna kyrkor. Den säger att vi tror på: "en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka". Vad menas med det? Det här är mitt svar på den frågan.