måndag 20 november 2017

#metoo, Jesus och männens ansvar

Det har varit både omtumlande och chockerande att ta del av de senaste veckornas många vittnesbörd om sexuella trakasserier och övergrepp i det svenska samhället. Nog för att jag visste att det förekom och att det säkert var mer vanligt än jag var medveten om, men att det var så utbrett i så många delar av samhället hade jag inte riktigt förstått. Det är bra att det nu har kommit upp till ytan och att det blir tydligt att det är ett strukturellt problem, och inte bara ett individuellt. Män som trakasserar och begår övergrepp har ofta ursäktats och skyddats av strukturerna. Det måste det bli en ändring på nu och även vi män måste bidra till förändringen.

Människans sexualitet är en mäktig kraft, som i grunden är något gott, men som också kan uttryckas och användas på ett mycket destruktivt och ont sätt. Detta kan man se exempel på genom hela historien. Övergrepp, sexuellt utnyttjande, prostitution, människohandel, trakasserier, pedofili, våldtäkter och liknande har förmodligen funnits så länge människorna har levt på den här jorden. Det har nästan alltid varit män som varit förövare och för det mesta kvinnor som varit offer. Därför måste nu männen ta sitt ansvar och bidra till en förändring. Hur ska det gå till?

Jag vill hämta inspiration och vägledning från den störste man som någonsin levt på den här jorden, nämligen Jesus Kristus. Han, om någon, kan visa oss vad sann, god och äkta manlighet innebär. Inte bara genom de många exempel som finns på hur han bemötte kvinnor, utan också genom sin undervisning. I Matteusevangeliets femte kapitel säger han något som talar direkt in i den aktuella #metoo-situationen. Jag citerar:

Ni har hört att det blev sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i Gehenna. (Matt 5:27-30)

Jesus har en realistisk bild av hur manlig sexualitet fungerar. Män går igång på vad de ser, och män blir vanligtvis sexuellt attraherade av vackra kvinnor. Det intressanta med den här texten är att Jesus inte löser problemet genom att ta bort kvinnorna från det offentliga rummet eller dölja henne under ett lager av kläder. Istället lägger han ansvaret på mannen att hantera sin sexuella drift, och han ger handfasta och konkreta råd.


Först och främst påpekar han att grundproblemet sitter i ögonen och i hjärtat. Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Att se med begär är något mer än att tycka att någon är snygg eller att attraheras av någon. Att se med begär handlar om att låta tankarna få fäste och börja fantisera om den andra personen. Luther lär ha sagt om detta: "Man kan inte hindra fåglarna från att flyga över huvudet, men man kan hindra dem att bygga bo i håret." Det tycker jag är en bra bild. Att se med begär är alltså inte detsamma som att vara attraherad av någon. Frågan är istället vad man gör med den attraktion man känner. Leder den till att du ser med begär, eller inte?

För att hjälpa oss att svara på den frågan tar Jesus till ett drastiskt bildspråk, som rör både öga och händer. "Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det." "Om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den." I klartext innebär det att vi ska vidta drastiska åtgärder för att undvika situationer där vi frestas till sexuell synd. Det är mannens eget ansvar att se till att han inte åker dit. Håll avståndet! Titta inte på det som väcker sexuell åtrå! Håll dina händer i styr och låt inte dina händer vara där de inte ska vara. Du är ansvarig för hur du hanterar din sexuella drift. Jesus ger inga omöjliga ideal, utan handfasta uppmaningar. Om fler av oss män lyssnade till Jesus skulle den här världen bli en mycket bättre plats att leva på för alla människor.

De här Jesusorden ger också en spännande vision för den kristna gemenskapen. Bland lärjungarna som följde Jesus fanns både kvinnor och män och Jesus förväntade sig att de skulle relatera till varandra som bröder och systrar, utan sexuella baktankar, kommentarer, övergrepp eller utnyttjanden. Paulus tar upp samma sak när han skriver till sin unge medarbetare Timotheos:

Mot en äldre man ska du inte använda hårda ord. Vädja till honom som till en far, till yngre män som till bröder, till äldre män som till mödrar, till yngre kvinnor som till systrar, rent och oskyldigt. (1 Tim 5:1-2)

Paulus förväntar sig att Timotheos ska uppträda heligt och rent i alla relationer. Den kristna gemenskapen är en familj och vi ska behandla varandra med all respekt som familjemedlemmar. Yngre kvinnor var förmodligen den största frestelsen för Timotheos, som själv var en ung man, och därför förmanar Paulus honom att uppträda mot dem med renhet. En tydlig anspelning på det sexuella området.

Jag är förstås medveten om att de problem som avslöjats genom #metoo även förekommer i kristna sammanhang och det gör mig mycket bedrövad. Men Jesus har gett oss en större och bättre vision för den kristna församlingen. Jag skulle önska att alla kristna församlingar och gemenskaper var trygga platser där inga sexuella trakasserier eller övergrepp förekommer. Jag skulle önska att alla kristna män tar Jesusorden på allvar och håller ett ordentligt avstånd till synden både med sina ögon och sina händer (och även med sina ord, förstås).

Det är vårt ansvar att göra detta nu!

Uppdatering 171130: En bearbetad och nedkortad version av detta inlägg publicerades som artikel i tidningen Dagen den 29 november: Män, ta ansvar för #metoo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar