lördag 14 maj 2016

Det är pingst - Låt oss uppfyllas av Anden

Imorgon firar vi pingstdagen till minne av att den helige Ande blev utgjuten över alla de troende den första pingstdagen i Jerusalem. Samma erfarenhet är tillgänglig för oss idag. 

I vår tid finns det ett sökande efter andlig verklighet. Man vill ha något som fungerar i vardagen, något som släcker den inre törsten. Man vill ha något som ger kraft och gudsnärvaro i livet. Den kristna tron handlar om andlig verklighet. Den handlar inte bara om att tro på en Gud som har skapat allting. Den handlar inte bara om att tro på Jesus Kristus som levde här på jorden för två tusen år sedan, dog på ett kors och uppstod på tredje dagen. Kristendom handlar inte bara om att gå till kyrkan eller följa vissa levnadsregler. Levande kristendom är mycket mer: det är andlig verklighet som fungerar i vardagen, det är kraft och gudsnärvaro, det är levande vatten som släcker den inre törsten. Det är den helige Ande som gör den kristna tron till en personlig erfarenhet. Det är den helige Andes närvaro som ger andlig verklighet. 

Om pingstdagen står det att "Alla fylldes av helig Ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem" (Apg 2:4).

Vad var det egentligen som hände på pingstdagen och vad har det för betydelse för oss? Varje bibelläsare vet att den helige Ande var verksam även i Gamla testamentet och under Jesus liv, så vad är egentligen det nya? 

Jag tror att det är så här: Före pingstdagen var Anden utgjuten över ett fåtal utvalda personer. Efter pingstdagen är Anden utgjuten över allt Guds folk. Varje kristen kan idag uppleva övernaturlig kraft och profetisk uppenbarelse. Pingsterfarenheten öppnar dörren in i den profetiska dimensionen. I 4 Mos 11:29 önskar Mose att allt Guds folk ska profetera:  "Om ändå hela Herrens folk vore profeter! Om Herren ändå ville låta sin ande komma över dem alla!" Moses önskan går i uppfyllelse på pingstdagen. Man brukar säga att alla troende är präster –  man kan även säga att alla troende är profeter. 

Apostlagärningarna betonar att Anden ger kraft och profetisk utrustning. Om man läser hela Nya testamentet ser man att Anden gör betydligt mer än så. Andens verk kan sammanfattas i tre punkter.
  1. Först och främst ger Anden liv. Man måste bli född på nytt av Anden om man ska komma in i Guds rike (Joh 3:3-8). När en människa omvänder sig och tar emot Jesus kommer Anden in i hennes liv. Anden blir en inre källa som ger evigt liv. När Jesus säger: "Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv", är det Anden det handlar om (se Joh 4:14, 7:37-39), man blir Guds barn och lär känna Gud genom Anden (Rom 5:5, 8:14-16). Detta betonas särskilt i Johannesevangeliet, men finns även i Paulus brev. 

  2. För det andra ger Anden frukt, karaktär, helgelse och mognad. Anden formar vår karaktär och gör oss mer lika Jesus. Detta betonas särskilt i Paulus brev. Han skriver "Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot" (Gal 5:22-23).

  3. För det tredje ger Anden kraft och profetisk utrustning. När Petrus predikar på pingstdagen citerar han från profeten Joel. "Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga mäns ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min Ande och de ska profetera" (Apg 2:17-18). Anden för oss in i den karismatiska dimensionen och ger oss av sina gåvor (1 Kor 12:7-11). Detta betonas särskilt av Lukas i hans evangelium och i Apostlagärningarna, men finns även hos Paulus.
Paulus är den som har med alla tre aspekterna i sina brev. Olika kristna traditioner har betonat olika sidor. Jag tror att det är viktigt att vi ser helheten och har med alla tre aspekterna av Andens verk i vår undervisning och vår teologi. Hur vi än tänker om Andens verk i det kristna livet tror jag att det är tre saker som är viktiga att betona.

  • För det första vill jag stryka under att alla pånyttfödda kristna har den helige Ande inom sig. Det lär oss Paulus. Han skriver till de kristna i Rom att de "lever andligt, när nu Guds Ande bor i er. Men den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom" (Rom 8:9). Det är den helige Ande som föder på nytt och gör dig till en levande kristen. Det är Anden som gör oss till Guds barn.
  • För det andra vill jag betona att alla kristna kan få göra en personlig pingsterfarenhet då man på ett konkret sätt blir uppfylld av Anden. Detta lär oss Lukas i Apostlagärningarna. Denna erfarenhet måste inte vara på ett specifikt sätt men den märks och gör skillnad. Man får kraft och glädje och blir utrustad med Andens gåvor, som t.ex. tungotal och profetia. Lukas visar också att denna erfarenhet kan beskrivas med flera olika begrepp, t.ex. att man blir uppfylld av Anden, att man döps med Anden, att Anden kommer över en eller att man får Anden utgjuten över sig. Det är inte så viktigt vad man kallar det. Det viktiga är att man blir fylld av Anden.
  • För det tredje vill jag stryka under att alla kristna behöver bli mer fyllda av Anden. Det är nämligen så att vi läcker. Därför kan och bör man uppfyllas av Anden under hela sitt liv. Det är en ständig och kontinuerlig process som visar sig i både Andens gåvor och Andens frukt. Vi behöver ständigt bli mer fyllda av Anden. Detta ser man tydligt hos Paulus som skriver till de kristna i Efesos: "Låt er istället uppfyllas av Anden" (Ef 5:18). Även Lukas visar att man kan bli fylld av Anden flera gånger (Apg 4:8, 31, 13:9, 52).

Vad längtar du efter idag? Är det strömmar av levande vatten som ger liv och glädje i ditt inre? Är det frukt; kärlek, glädje, ödmjukhet, tålamod? Är det kraft för tjänst och en djupare erfarenhet av den karismatiska dimensionen med tungotal och profetia. 

Du kan få uppleva pingstens verklighet i ditt liv!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar