fredag 7 december 2012

Pionjär 13 i Uppsala


Med viss regelbundenhet arrangeras pionjärkonferenser i Sverige. Jag var med på Pionjär 08 i Stockholm och Pionjär 10 i Göteborg och det var mycket inspirerande. Nu är det dags igen. Den 15-17 februari blir det Pionjär 13 i Lötenkyrkan i Uppsala.

Pionjärkonferenserna är allkristna och arrangeras av det församlingsgrundande nätverket i Sverige. Det är härligt att mötas från många olika samfund och rörelser och samlas runt vårt gemensamma missionsuppdrag. Pionjär 13 är en mycket viktig konferens. Där kan du få både inspiration, förbön och redskap för församlingsplantering och mission i Sverige. Jag hoppas att du kan vara med.

Huvudtalare är Mark Aldridge, präst i Anglikanska kyrkan och ledare för New Wines internationella nätverk. 2004 planterade Mark församlingen Oak Tree i stadsdelen Acton i västra London, England. I denna mångkulturella stadsdel bor 85.000 människor med drygt 100 nationaliteter. Oak Tree möts i en gammal brandstation och är idag en församling som jobbar holistiskt genom att både i kyrkan och i samhället erbjuda allt från helande till skuldrådgivning och når genom detta arbete människor i marginalen från en mängd olika bakgrunder. ”We see hope in Acton, cause God sees hope in you”

Utöver detta blir det undervisning och spännande seminarier av Peter Farmer (Newforms, UK), Richard Hultmar (EFK), Jonas Melin (SAM), Cahtrine Nygren (EFK), Daniel Norburg (Immanuelskyrkan, Malmö), Charles Kridiotis (Maskrosnätverket), Mattias Neve (GF), Richard Cruz (Helsingborgs Husförsamlingsnätverk), Lydia Mörling (Tjugofyrakyrkan), Mattias Nordenberg (FA) m fl.

Mer information, program och anmälan finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar