fredag 18 maj 2018

Vem bygger egentligen församlingen?

I Matt 16:18 pratar Jesus med Petrus och säger:

"... Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling..."

Det är viktigt att notera att det är Jesus som bygger församlingen (eller kyrkan, som Bibel 2000 översätter, använd det ord som du föredrar). Ibland drar folk den felaktiga slutsatsen att vi inte ska bygga församlingar utan att Jesus gör det själv, men det är ju inte vad texten säger.

Jag vet inte hur många gånger jag har hört någon säga: "Jesus har befallt oss att göra lärjungar, inte bygga församlingar". Det stämmer förstås rent tekniskt om man tänker på missionsbefallningen, men det blir problem ifall man utvecklar det till att vi inte ska bygga församlingar. Ibland hör jag folk säga: "Vi ska göra lärjungar, inte bygga församlingar" eller "Det är Jesus som bygger församlingen, inte vi". Jag blir lika ledsen (och irriterad) varje gång. Det är nämligen en felaktig slutsats och i värsta fall leder det till att församlingen försummas.

Det är förstås sant att det är Jesus som bygger församlingen, men han gör det inte på egen hand. Han gör det genom oss och tillsammans med oss. Vi ska också vara med och bygga! Det står faktiskt i Bibeln. 1 Kor 3:10-15 handlar om att vi som kristna ledare ska bygga församlingen, och att vi ska stå till svars för hur vi bygger. Så här skriver Paulus om församlingen i Korinth:

"Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld."

Vi har alltså två bibeltexter som handlar om att bygga församling. En som säger att Jesus bygger församlingen och en annan, som talar om att kristna ledare bygger församlingen. Hur ska vi förstå detta? Som alltid när två bibeltexter kan uppfattas som motsägande, ska man först fundera på ifall de kan komplettera varandra och kasta ljus över varandra. I det här fallet föreligger ingen motsättning. Sanningen är att båda texterna förmedlar ett viktigt perspektiv: Det är Jesus som bygger församlingen (Matt 16) och vi är med och bygger (1 Kor 3). Det finns en text i Psaltaren som illustrerar och förklarar förhållandet på ett utmärkt sätt:

"Om inte Herren bygger huset bygger arbetarna förgäves. Om inte Herren vaktar staden vakar väktaren förgäves." (Ps 127:1)

Både byggaren och väktaren behövs och ska göra sin uppgift. Att Herren bygger huset betyder alltså inte att byggarbetarna ska sluta bygga. Att Herren vaktar staden betyder inte att väktarna kan lägga sig och sova. Det är samma sak i församlingen. Om inte Herren (Jesus) bygger församlingen arbetar byggarna förgäves, men om vi bygger med Herren och som han vill, så är det inte förgäves och vi kommer att få lön för mödan. Därför måste vi ta vår uppgift på allvar och se till att vi bygger på rätt sätt och med rätt material. Man kan inte bygga församlingen hursomhelst och många av nycklarna till det rätta materialet finns i Första Korinthierbrevet. Vi måste komma ihåg att vi har ett ansvar och det ofta är ett slit att vara församlingsbyggare och längre fram i brevet skriver Paulus: "Stå därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder [och systrar], och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves" (1 Kor 15:58). Det är en tröst!

För att bilden ska bli komplett behöver vi förresten också ta med Ef 4:11-12, som visar att alla de heliga (alla kristna) ska vara med och bygga upp församlingen. "Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp..." Ledarna har ett speciellt ansvar, men alla är kallade att vara med och bygga.

Svaret på frågan i rubriken är alltså följande:

  • Jesus bygger församlingen
  • Kristna ledare bygger församlingen
  • Alla kristna bygger församlingen
Så tänker jag. Hur tänker du? 

1 kommentar:

  1. Jesus är byggmästare, och vi får vara med - han bygger genom oss, när vi är lyhörda för hur Han vill bygga. Bara då bär arbetet god frukt långsiktigt.

    SvaraRadera