måndag 15 november 2021

En bok om lärjungaskap: Discipleshift

Det kristna livet handlar om att följa Jesus. Vi brukar kalla detta för lärjungaskap och det är ett ämne som ofta återkommer på den här bloggen. Det skrivs mycket om lärjungaskap även på andra håll och idag presenterar jag en bok som jag tycker tillför något intressant i samtalet. Den har titeln Discipleshift - Five Steps That Help Your Church to Make Disciples Who Make Disciples och är skriven av Jim Putman och Bobby Harrington. 

Författarna utgår från situationen i USA och konstaterar att många församlingar inte är framgångsrika i att göra lärjungar. De menar att många församlingar behöver göra fem förändringar (skiften) för att komma till rätta med den här bristen, och boken kretsar runt dessa fem skiften. Det är lätt att se att det finns paralleller till situationen i Sverige och även om boken präglas av amerikansk kultur tror jag att vi kan lära oss något av den. De fem skiftena är följande:

1. Från att nå människor till att göra lärjungar (from reaching to making). Målet bör inte bara vara att människor ska höra evangeliet och komma till tro. Målet måste vara att människor ska lära känna Jesus, förändras av honom och delta i hans mission. 

2. Från att informera till att utrusta (from informing to equipping). Vi har ofta en för stark betoning på undervisning och information. Pedagogiken behöver bli mer praktisk och utrustande, så att undervisningen inte stannar i huvudet, utan kommer ut i händerna och fötterna. 

3. Från program till målinriktning (from program to purpose)  

4. Från verksamhet till relationer (from activity to relationship). Det är faktiskt lite svårt att hålla isär trean och fyran, så jag slår ihop dem. Båda handlar om att vi ska fokusera mindre på program och verksamhet och mer på församlingens djupare syfte att vara en gemenskap av lärjungar där relationer och smågrupper är det centrala. Lärjungaträning fungerar främst genom relationer och inte så mycket genom aktiviteter. 

5. Från samlande till sändande (from accumulating to deploying). Den femte förändringen handlar om ett nytt sätt att se på framgång. Istället för att räkna hur många vi samlar, bör vi fokusera mer på att räkna hur många vi sänder iväg. 

De här fem förändringarna är inte direkt några nyheter. Det har sagts många gånger förr och jag kan konstatera att alla har funnits med i mitt sätt att tänka om och praktisera församling och lärjungaskap ända sen 1980-talet. Ändå tycker jag att boken har något att bidra med. Jag vill peka på fyra saker som jag tycker är särskilt intressanta. 

Boken börjar med att ge en tydlig definition av lärjungaskap. Detta är något som ofta saknas och därför uppskattar jag att författarna börjar där. Deras korta och kärnfulla definition är att en lärjunge är en person som följer Kristus, förändras av honom och är överlåten till att delta i hans mission. 

Författarna ger också en grundlig beskrivning av den mognadsprocess som en kristen går igenom som lärjunge. De delar in processen i fem steg: andlig död - nyfödd - barn - ung vuxen - förälder och pekar på vilka behov man har i varje fas av livet. Det är flera intressanta insikter i detta avsnitt. 

Eftersom boken betonar att lärjungaträning sker bäst i gemenskap och i relationer så läggs en stor vikt vid livsnära smågrupper och boken ger goda råd för hur dessa kan fungera. Om vi vill se människor växa som lärjungar i våra församlingar behöver vi ha fungerande smågrupper. Jag gillar den betoningen och har precis skrivit ett nytt häfte om smågrupper, som du kan ladda ner på Alliansmissionens hemsida: smågrupper

Den fjärde saken jag vill peka på är undervisningen om ledarens (pastorns) karaktär och roll. Boken riktar sig i stor utsträckning till pastorer och andra som leder församlingen och den är ganska utmanande. Den utmanar pastorer att vara äkta och transparanta i sitt ledarskap och att se sin främsta uppgift som att träna och utrusta andra. Detta är en välkommen och viktig betoning. 

Jag hoppas att många pastorer och ledare läser den här boken och låter sig utmanas av den. 

Läs gärna mina definitioner av lärjungaskap och lärjungaträning i dessa två texter: 

Lärjungaskap på fem fingrar

Lärjungaträningens ABC

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar