onsdag 29 december 2021

John Stott och boken om korset

I år är det 100 år sedan John Stott föddes och under våren skrev jag fem blogginlägg om honom och hans betydelse för mitt liv och min tjänst. I våras plockade jag också fram hans bok om korset för att läsa den igen. Det har tagit sin tid att komma igenom den, men nu är jag klar och det är dags för att skriva ytterligare en text om John Stott. 

Korset: Meningen med Jesu död kom ut på svenska 1988 och jag läste den redan följande år. Jag tror inte jag överdriver när jag säger att det är den viktigaste boken jag har läst om korset och att den har präglat min syn på meningen med Jesu död. Det var inspirerande att läsa den igen även om den är mastig. 

Jesu Kristi kors är centrum i den kristna tron. Paulus sammanfattar sin förkunnelse i Korinth så här: "Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst" (1 Kor 2.2) och till Galaterna skriver han: "För min del vill jag inte vara stolt över något annat än Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen" (Gal 6:14). 

Korset är i centrum, men det är inte alldeles enkelt att förstå korsets betydelse och varför Jesus måste dö. I den här boken gräver Stott djupt i både Skriften och den kristna traditionen för att reda ut frågeställningarna och hitta rätt bland alla olika teorier. Den här boken är förmodligen Stotts viktigaste och betraktas som en klassiker. Det är en stor glädje att den i höst återigen har blivit utgiven på svenska. Så här sammanfattar Stefan Gustavsson bokens 400 sidor i förordet till den nya utgåvan: 

Boken består av fyra delar. I den inledande delen ges bakgrunden till korset, och John Stott besvarar frågan om vilka som egentligen är skyldiga till Jesu död. Del två behandlar vad Stott kallar ”korsets innersta kärna”, där han visar vad en biblisk förståelse av begrepp som ”gottgörelse” och ”ställföreträdande” innebär. Del tre visar på ett underbart sätt vad korset åstadkommer: det räddar syndare, uppenbarar Gud och besegrar ondskan. I den fjärde delen går Stott igenom ett område som ofta förbises i presentationer av Jesu kors: Vilka blir följderna för oss som kristen gemenskap? Vad innebär det att leva i korsets tecken? 

I förordet citerar Gustavsson även vad Alister McGrath skrivit om boken: 

Allt sedan dess publicering har John Stotts bok Korset: Meningen med Jesu död etablerat sig som den mest respekterade och auktoritativa evangeliska boken i detta så viktiga ämne. Det är fortfarande standardverket med sina fantastiska teman – inspirerande, utmanande, uppmuntrande och upplysande. Det är enligt min mening John Stotts allra främsta och bästa verk, skrivet på toppen av hans karriär då han var sextiofem år gammal. Vi får på dessa sidor bättre inblick i denna stora författares tänkande och hjärta än i någon annan av hans många skrifter. Det är som om han väntade tills han kände sig redo att skriva om ett så stort ämne, vilket gjorde det möjligt för honom att göra ett koncentrat av den teologiska precision, pastorala visdom och retoriska förmåga som han samlat på sig under en hel livstid. I så fall var det definitivt värt att vänta på.

John Stott företräder det som på svenska brukar kallas för den objektiva försoningsläran. Den kan sammanfattas med att Gud är både subjekt och objekt i försoningen. Gud tog initiativet och "har försonat oss med sig själv genom Kristus... Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv..." (2 Kor 5:18-19). Jesus dog som vår ställföreträdare, tog vårt straff och sonade vår skuld. Stott förklarar denna syn på djupet och går till rätta med missförstånd, överdrifter och feltolkningar. Jag tycker att han gör det bra. Det här är en bok som jag rekommenderar alla predikanter att läsa. Denna förkunnelse om korset har också en stark ställning inom mitt eget sammanhang; Svenska Alliansmissionen.

Följ länkarna om du vill läsa mer: 

Presentation av boken och beställning

Hela Stefan Gustavssons förord till den nya utgåvan

Innehållsförteckning

Jag har tidigare skrivit om olika försoningsmodeller här: 

Meningen med Jesu död

Mina tidigare texter om John Stott finns här: 

John Stott - teolog, pastor och fågelskådare

John Stott och Lausannedeklarationen

John Stott och boken jag översatte

John Stott och församlingen vi planterade

John Stott och treenigheten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar