lördag 5 april 2008

Pionjär 08; hoppfulla tecken och profetisk ande

Lördagen på Pionjär 08 var en dag som i hög grad präglades av det profetiska. Parallellt med huvudkonferensen pågår en bönekonferens och ibland kommer deltagarna därifrån och är tillsammans med oss andra. Detta får flera påtagliga konsekvenser. Bönens roll i församlingsplantering blir påtagligt demonstrerad. Det blir många genuint profetiska tilltal till hela konferensen och den helige Andes kraft är närvarande på ett starkt och påtagligt sätt. Många möter Gud. Församlingsplantering börjar med bön och hängiven andlighet!
Kvällen inleddes med en timmes öppen mick då alla fick dela vad Gud lagt på deras hjärtan, varvat med lovsång och bön. Det var häftigt! Gud talar kärleksfullt till Sveriges kristna och kallar oss till omvändelse, förnyelse och hängivenhet. Han kallar oss att återvända till vår första kärlek (Upp 2:2-5) och investera våra liv i att bygga hans tempel (alltså en kristen gemenskap)och inte bara satsa på våra egna "hus" (Hagg 1:4-6, 9-10).
Det händer mycket positivt i Sverige. Det finns många hoppfulla tecken! Ett av dem är S2S Community i Visby som startar en träningsskola för församlingsplantering i utsatta bostadsområden. När jag läser deras program känner jag igen mina egna tankar när vi flyttade till Råslätt 1979.
På kvällsmötet pratade jag lite med Martin från Råslätt. Vi är överens om att New Life har en härlig möblering i sin möteslokal. Hela salen är fylld med små bord och lösa stolar, runt borden och lite överallt längs väggarna. Tänk om vi kunde ha vår gudstjänstlokal på Råslätt på det sättet också. Det vore verkligen en dröm! Vilken skillnad det blir när man sitter så. Lokalen sänder faktiskt ut en signal om vilken sorts församling man vill vara. Vad tror ni vi kan göra åt det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar