fredag 11 juli 2008

Att söka det förlorade

I sommar läser jag Lukasevangeliet. En sak som blir tydlig är hur viktig varje individ är för Jesus och hur angelägen han är om att söka upp och rädda enskilda människor som är på väg åt fel håll. I det 19:e kapitlet har tullindrivaren Sackaios just fått vara med om ett livsförvandlande möte med Jesus och Jesus säger då: "I dag har räddningen nått detta hus - han är också en som till Abraham, och Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det" (Luk 19:9-10). Gud blir glad för varje person som vänder om och kommer till honom. Jesus säger: "Jag säger er: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittinio rättfärdiga som inte behöver omvända sig" (Luk 15:7). Gud bryr sig om varje individ!Att söka efter det som är förlorat och rädda det är också vårt uppdrag som kristna. Människor idag är vilsna, som får utan herde, de är förlorade. Vårt uppdrag är att genom våra liv och våra ord vittna om Jesus så att människor kan få möta honom och bli räddade och förvandlade.I Dagen idag är det två inspirerande och utmanande artiklar på detta tema. Stefan Swärd skriver om de stora sociala och andliga behoven i tonårsvärlden och uppmanar oss att finnas där. Tonåringar behöver kristen närvaro! "Att riva kyrkans väggar och sänka trösklarna räcker inte, vi måste flytta ut hela kyrkan på stan", skriver Stefan Swärd, och berättar om Ungdomskyrkan Konnekt som han är med och startar i Stockholm.I en annan artikel får vi möta Jenny Fredén och Sara Eliasson som jobbar som evangelister i krogmiljön på Stureplan. Jenny berättar:Det som vi tror att Gud har lagt på våra hjärtan är att ta kyrkan ut. Vi möter unga vuxna i krogmiljö. De går inte till kyrkan i dag och det är därför vi känner att om kyrkan ska nå de här människorna så måste den ta sig ut och möta dem på deras arena.


Båda artiklarna talar om vikten av att kyrkan lämnar sin bekvämlighetszon och sträcker sig ut på nya platser. Vi behöver bli djärva äventyrare för Guds rike och våga ta risker för att nå ut med evangeliet till människor som så väl behöver det.
Tack Stefan, Jenny och Sara för att ni vågar satsa på att söka upp och rädda det som är förlorat. Jag önskar er Guds välsignelse och beskydd i Stockholmsnatten. Jag hoppas att vi får se många liknande initiativ runtom i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar