onsdag 16 juli 2008

Dagen idag: församlingsplantering, kommuniteter, bibelsyn m.m.

Idag finns det mycket läsvärt i tidningen Dagen. Här kommer några tips.


Kommuniteter
Först är det ett härligt och inspirerande reportage från Papa-festivalen som ägt rum utanför Chicago. En festival som samlar ett tusental deltagare från olika kristna kommuniteter. Kul att även Dagen var där och ger oss en glimt. Vi är många som längtar efter ett liv i gemenskap. Här kan du läsa mina tidigare inlägg om kommuniteter, Boktips om kristna kommuniteter och Kommuniteter och drömmen om gemenskap.


Församlingsplantering
På debattsidorna finns mycket att läsa. Några SAM:are skriver om församlingsplantering. Det är härligt att Svenska Alliansmissionen har anställt en pionjärkonsulent för att samordna och leda församlingsplanteringen inom samfundet. Jag skulle verkligen önska att vi kunde ha en sådan tjänst även i Pingströrelsen. Det behöver vi!

Andliga fäder och mödrar
Josefin Lennartsson och Lisa Karlsson Fredlund från EFK UNG skriver också om att vi måste uppmuntra till nytänkande och pionjära satsningar i Sverige. De betonar speciellt att vi behöver varandra över generationersgränserna och att vi som är lite äldre behöver vara mentorer och andliga fäder och mödrar till de yngre. Tack för utmaningen! Jag ställer upp!

Bibelsyn
Metodistpastorn Berndt Isaksson ifrågasätter planerna på en sammanslagning av de tre samfunden Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistsamfundet. Speciellt oroar han sig för hur det ska gå för de bibeltroende grupperna inom dessa samfund om det senare blir ett närmande till Svenska kyrkan. "Kristen enhet handlar inte om kyrkopolitiska storbyggen, men väl om Andens enhet i kärlek till Jesus och i trohet till Guds ord", skriver Isaksson.

Att bibelsynen är en avgörande skiljefråga i den svenska kristenheten ser man också i Georg Anderssons artikel om Olof Edsinger. Andersson är kritisk till Edsingers evangelikala bibelsyn och tycker att det är oroande att en person med sådan bibelsyn står som ledare för EFS ungdom. Själv tycker jag att det är skönt att Olof Edsinger står upp för att Bibeln är Guds ord och att EFS ska vara tacksamma för en sådan ledare. Min egen syn på Bibeln har jag presenterat tidigare här.

Facket
Till sist kan man också konstatera att debatten om pastorerna och facket fortsätter. Idag är det Tommy Lilja som skriver. Tidigare har det varit artiklar av bl.a. Lilja, Krister Hultberg, Sven-Gunnar Hultman och Erik Bryskhe, och Kent Cramnell, samt blogginlägg av bl.a. Joachim Elsander och John van Dinther här, här och här. Det är en svår fråga och jag vet inte riktigt hur jag ser på saken. Debatten lär fortsätta.

Uppdatering
Den 18 juli svarade Kent Cramnell på Tommy Liljas senaste debattinlägg. Cramnell har intressanta synpunkter som du kan läsa här.

1 kommentar:

  1. Intressant skriftväxling mellan Edsinger och den före detta socialdemokratiske (vilket märks på argumenteringen) landshövdingen och invandrarministern (som betedde sig så illa mot syster Marianne i Alsike kloster) Georg Andersson.

    Svenska Kyrkan och EFS behöver fler som Edsinger. Jag menar dock det är fel att tillskriva honom en evangelikal bibelsyn utan istället en klassisk kristen - som han själv skriver - förutom det då att han accepterar kvinnliga präster. Men det går ju att leva med eftersom han själv kan leva med dem som har en annan uppfattning

    SvaraRadera