fredag 8 oktober 2010

Dramatiskt avslöjande i Rumänien

Idag berättar Dagen om ett historiskt avslöjande i Rumänien. Den unge pingstpastorn Vasilica Croitor har i flera år forskat i den rumänska säkerhetspolisen Securitates arkiv. Resultatet av forskningen publicerades i en bok i augusti i år. Översatt till svenska är boktiteln: "Försonas med våra minnen - den rumänska pingströrelsen under kommunistperioden". Boken har orsakat ett jordskred i den rumänska pingströrelsen. Den avslöjar nämligen hur den kommunistiska regimen infiltrerade och kontrollerade rörelsen och dess församlingar. Informatörer och angivare fanns på alla nivåer i samfundet.

Mariannelunds folkhögskola har många kontakter i Rumänien och jag fick höra om detta när min lärarkollega Otto Rimås kom hem från ett besök i landet tidigare i veckan. Otto och hans fru Lena har ett mångårigt engagemang i Rumänien. De kommenterar Dagens artikel så här:

Vasilica har skrivit modern kyrkohistoria med sin bok. Han har gett ett unikt bidrag till vår förståelse av kommunismens karaktär och en totalitär regims inflytande över ett helt folk. Alla de tusentals berörda evangeliska kristna i Rumänien har plötsligt fått ett redskap att förstå vad som har hänt. Det de har anat och förstått men inte vetat under alla år är nu blottlagt och bekräftat.

Hans forskning är också en guldgruva för alla oss som har befunnit oss utanför, långt borta på den fria sidan om järnridån under alla år av förtryck i öst. Nu får vi också hjälp att förstå.

Vasilica har tagit en röntgenbild av den rumänska underrättelsetjänstens dolda men osannolikt effektiva verksamhet att förstöra den kristna församlingen inifrån.
Han klargör på ett odiskutabelt sätt med arkivmaterialet, och sin klarsynta analys, vilka arbetsmetoder Securitate använde för att infiltrera kyrkan – och hur de kunde lyckas så väl.

Vasilicas forskning är den första i hela östblocket som har skett inifrån den egna rörelsen med en kritisk analys av vad som skedde och hur det var möjligt att det skedde. Han har fått unikt tillträde till tidigare hemligstämplat material i Securitates arkiv och han har valt att visa öppet vad han har hittat. Hans bok bygger på autentiska dokument som inte går att bortförklara.

Bokens innehåll är i högsta grad relevant också för vår egen tid, med tanke på de stater runt omkring oss där liknande kontroll och förtryck av oliktänkande just nu äger rum inför våra ögon. Vi har trossyskon som lever under liknande förhållanden idag.

Det arkivmaterialet visar, är ovärderligt för förståelsen av den kommunistiska tiden, men också av den svåra period vi nu går igenom i Europa, det post-kommunistiska traumat. Alla tidigare kommunistiska länder befinner sig nu i en mycket kritisk period, på många plan. Arvet efter kommunismen är tungt och svårt.

Det finns bara en väg att gå inför framtiden: öppenhet, genomlysning och försoning. Det går inte att dölja eller förneka detta arv från det förflutna. Om ingen uppgörelse med vad som hände äger rum kommer detta onda arv att hänga som ett hotfullt moln över de rumänska evangeliska församlingarna. Det kommer att bli mycket smärtsamt för alla inblandade. Men det måste göras.

Vasilica är värd allt vårt stöd. Det han gör är mycket modigt, och han möts av både massivt stöd och hårt förkastande, från de mest oväntade håll. Men han har öppnat en dammlucka som inte kan stängas. Han behöver verkligen backas upp både inhemskt och internationellt, på alla tänkbara sätt.

Länk till Vasilica Croitors blogg finns här.

Lena och Otto Rimås, Mariannelund

Missa inte heller diskussionen på Anders Gustafssons utrikesblogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar