onsdag 27 oktober 2010

En mångkulturell församlingDen gångna helgen har vi haft besök av John van Dinther. Han har talat på församlingens bibelhelg och temat var en mångkulturell församling. John står i ledningen för den mångkulturella församlingen New Life i Stockholm och han har inspirerat och utmanat oss i Råslätts församlingsgemenskap att inte ge upp visionen, utan kämpa vidare i det som Gud har kallat oss till: att bygga en mångkulturell församling. Det har varit två fina dagar.

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle, säger John, och därför bör de kristna församlingarna i Sverige vara mångkulturella. Mänskligt sett är det mycket svårt, nästan omöjligt, men ur ett himmelskt perspektiv är det både nödvändigt och möjligt. I Upp 7:9 läser vi nämligen: "Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer."

Församlingen i Antiokia, som var den församling som sände ut Paulus och Barnabas på deras missionsresa, var en mångkulturell församling. Lärjungarna där kom från många olika nationaliteter och det var där man först började kallas kristna. Eftersom man inte riktigt visste vad man skulle kalla dem fick man hitta på ett nytt ord som kunde beskriva denna konstiga blandning av människor. Man kan läsa om församlingen i Antiokia i Apg 11:19-30 och 13:1-3.

Visionen av en församling som är blandad av olika sorters etniska, religiösa och sociala kulturer syns också tydligt i Paulus brev. Jag tänker på Gal 3:26-28, "Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus." Och även på Kol 3:11, "Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla." Denna vision behöver få nytt liv i Sverige idag!

Församlingarna i Sverige bör återspegla samhället och det är min bön och min förhoppning att fler och fler ska bli mångkulturella på alla nivåer. Idag är det inte så många som är det. Istället samlas vi ofta i etniska grupper. Som John van Dinther uttrycker det: "Söndag kl 11 är Sveriges mest segregerade timme." Så borde det inte vara. Det handlar faktiskt om evangeliets trovärdighet! Och om trohet mot evangeliet.

En intressant sak som John lyfte fram var ett det Galileen där Jesus växte upp och verkade var ett mångkulturellt område där det bodde en mycket blandad befolkning (se Matt 4:12-16). "Jesus växte upp i ett område som Råslätt", sa han och pekade på hur det formade hans perspektiv. Växer man upp på Råslätt har man klasskamrater från alla världens hörn och från alla världens religioner. Det påverkar hur man ser på världen och det rustar en för att tjäna Gud i en mångkulturell värld. Jesus kanske upplevde något liknande.

Vi vill fortsätta att bygga en mångkulturell församling på Råslätt, i Jönköping och till jordens yttersta gräns. Må Herren ge oss nåd ock kraft till detta.

Tack John för din inspiration och din utmaning till oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar